_PRINT 
logo.gif

ข่าว : ลงแขกเกี่ยวข้าว ของดีเชิงเขา พหุวัฒนธรรมแสนสวยงาม
ลงแขกเกี่ยวข้าว
น.อ.ดร.นิรัตน์ ทากุดเรือ ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธิน กองทัพเรือ/ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธิน ภาคใต้ (ผบ.ฉก.นย.ทร./ผบ.ฉก.นย.ภต.) เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ “พหุวัฒนธรรม ลงแขกเกี่ยวข้าว” และร่วมลงแขกเกี่ยวข้าวร่วมกับพี่น้องประชาชน ณ บ้านเชิงเขา ม.
เมื่อ ๒๒ มี.ค.๖๒ เวลา ๑๗๐๐ น.อ.ดร.นิรัตน์ ทากุดเรือ ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธิน กองทัพเรือ/ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธิน ภาคใต้ (ผบ.ฉก.นย.ทร./ผบ.ฉก.นย.ภต.) เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ “พหุวัฒนธรรม ลงแขกเกี่ยวข้าว” และร่วมลงแขกเกี่ยวข้าวร่วมกับพี่น้องประชาชน ณ บ้านเชิงเขา ม.๔ ต.ปะลุกาสาเมาะ อ.บาเจาะ จว.นราธิวาส โดยในกิจกรรมครั้งนี้มีการแข่งขันเก็บเกี่ยวข้าวระหว่างพี่น้องประชาชนในพื้นที่ชุมชน ต.ปะลุกาสาเมาะ เพื่อเสริมสร้างความรักความสามัคคีของพี่น้องชาวไทยพุทธ และ ไทยมุสลิม ลดความหวาดระแวง สร้างความเข้าใจ และถ่ายทอดวิถีชีวิตแบบดั้งเดิม สืบสานประเพณีวัฒนธรรมประเพณีการลงแขกเกี่ยวข้าว เพื่อให้เยาวชน คนรุ่นใหม่ได้ศึกษาเรียนรู้และถ่ายทอดวัฒนธรรมอันดีงามให้คงอยู่คู่สังคมไทยสืบไป

ข่าวโดย : พ.จ.อ.ศุภชัย พัฒอำพันธ์
อ่าน 124 ครั้ง
วันที่ 24 มีนาคม 2562
วันที่พิมพ์ :
เวลา : 05:00:27:AM