_PRINT 
logo.gif

ข่าว : อันเชิญแจกันดอกไม้พระราชทาน และกระเช้าสิ่งของพระราชทาน ให้กับ อส.ทพ.ประเสริฐ เมืองขุนทด และ อส.ทพ.สมเกียรติ มณเทียนทอง
อันเชิญแจกันดอกไม้พระราชทาน
เมื่อ ๑๘ ก.ค.๖๒ เวลา ๑๓๐๐ พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ นายเอกรัฐ หลีเส็น ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส เป็นผู้แทนพระองค์ ในการอันเชิญแจกันดอกไม้พระราชทาน และกระเช้าสิ่งของพระราชทาน ให้กับ อส.ทพ.ประเสริฐ เมืองขุนทด และ อส.ทพ.สมเกียรติ มณเทียนทอง ณ รพ.นราธิวาสราชนครินทร์ ในการนี้ทางครอบครัวผู้ที่ได้รับผลกระทบ ได้สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้

ข่าวโดย : พ.จ.อ.ศุภชัย พัฒอำพันธ์
อ่าน 14 ครั้ง
วันที่ 26 กรกฎาคม 2562
วันที่พิมพ์ :
เวลา : 23:47:18:PM