_PRINT 
logo.gif

ข่าว : ต้อนรับ หน.กพ.พร. และคณะวิทยากร
ต้อนรับ
เมื่อ ๒๒ ก.ค.๖๒ เวลา ๑๓๐๐ น.อ.อภิชาติ ทรัพย์ประเสริฐ ผบ.ฉก.นย.ทร./ผบ.ฉก.นย.ภต. ให้การต้อนรับ น.อ.นพ.พิสิทธิ์ เจริญยิ่ง หน.กพ.พร. และคณะวิทยากร ณ ห้องรับรอง บก.กรม.ร.๓ พล.นย. โดย พร. กำหนดจัดการฝึกการช่วยชีวิตเชิงยุทธวิธีให้แก่กำลังพล ฉก.นย.ทร./ฉก.นย.ภต. ประจำปี ๒๕๖๒ ตามแผนงานบูรณาการการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหา จชต. ของ ทร.ประจำปี ๒๕๖๒ ระหว่างวันที่ ๒๒ - ๒๖ ก.ค.ู๒ ในพื้นที่ค่ายจุฬาภรณ์ และ กรม ทพ.นย.

ข่าวโดย : พ.จ.อ.ศุภชัย พัฒอำพันธ์
อ่าน 19 ครั้ง
วันที่ 26 กรกฎาคม 2562
วันที่พิมพ์ :
เวลา : 19:01:03:PM