_PRINT 
logo.gif

ข่าว : ตรวจเยี่ยม ชคต.ดอนทราย
ตรวจเยี่ยม
เมื่อ ๒๔ ก.ค.๖๒ เวลา ๑๒๐๐ น.อ.อภิชาติ ทรัพย์ประเสริฐ ผบ.ฉก.นย.ทร. พร้อมคณะฝ่ายอำนวยการ เดินทางตรวจเยี่ยม ชคต.ดอนทราย (พลับพลารวมใจประชา) ต.ดอนทราย อ.ไม้แก่น จว.ปัตตานี ในการนี้ ผบ.ฉก.นย.ทร. ได้มอบนโยบายและแนวทางในการปฏิบัติหน้าที่ให้กับกำลังพลประจำชุด ชคต. เพื่อดูแลความสงบในพื้นที่ ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินและมีคุณภาพที่ดีต่อไป

ข่าวโดย : พ.จ.อ.ศุภชัย พัฒอำพันธ์
อ่าน 46 ครั้ง
วันที่ 26 กรกฎาคม 2562
วันที่พิมพ์ :
เวลา : 23:49:47:PM