_PRINT 
logo.gif

ข่าว : วันคล้ายวันสถาปนาหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน
วันคล้ายวันสถาปนาหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน
เมื่อ 30 ก.ค.62 เวลา 0830 น.อ.อภิชาติ ทรัพย์ประเสริฐ ผบ.ฉก.นย.ทร. อ่านสารจาก ผบ.ทร. และสารจาก ผบ.นย. เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน ณ ลานหน้า บก.ฉก.นย.ทร. ค่ายจุฬาภรณ์ อ.เมืองนราธิวาส จว.นราธิวาส

ข่าวโดย : พ.จ.อ.ศุภชัย พัฒอำพันธ์
อ่าน 89 ครั้ง
วันที่ 01 สิงหาคม 2562
วันที่พิมพ์ :
เวลา : 17:20:59:PM