_PRINT 
logo.gif

ข่าว : ทำบุญใส่บาตรพระสงฆ์ วันอาทิตย์
ทำบุญใส่บาตรพระสงฆ์
เมื่อ ๔ ส.ค.๖๒ เวลา ๐๖๓๐ กำลังพลชาวค่ายจุฬาภรณ์ พร้อมครอบครัว ร่วมทำบุญใส่บาตรพระสงฆ์ จำนวน ๖ รูป พระสงฆ์วัดโชติรส วัดสารวัน อ.ไม้แก่น จว.ปัตตานี ออกเดินรับบิณฑบาตโปรดญาติโยมในค่ายจุฬาภรณ์ ซึ่งจัดขึ้นให้กำลังพลพร้อมครอบครัว และหน่วยทหารในพื้นที่ค่ายจุฬาภรณ์ ได้ร่วมทำบุญใส่บาตรพระในทุกวันอาทิตย์ เพื่อเป็นธำรงรักษาและทำนุบำรุงพุทธศาสนาให้อยู่คู่สังคมพหุวัฒนธรรมในจังหวัดชายแดนใต้ สืบไป

ข่าวโดย : พ.จ.อ.ศุภชัย พัฒอำพันธ์
อ่าน 91 ครั้ง
วันที่ 04 สิงหาคม 2562
วันที่พิมพ์ :
เวลา : 03:22:16:AM