_PRINT 
logo.gif

ข่าว : ต้อนรับ ประธานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดนราธิวาส
ต้อนรับ
เมื่อ ๖ ส.ค.๖๒ เวลา ๑๑๒๐ น.อ.อภิชาติ ทรัพย์ประเสริฐ ผบ.ฉก.นย.ทร./ผบ.ฉก.นย.ภต. ให้การต้อนรับ นายซาฟีอี เจ๊ะเลาะ ประธานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดนราธิวาส ณ ห้องรับรอง ฉก.นย.ทร. ค่ายจุฬาภรณ์ ต.โคกเคียน อ.เมืองนราธิวาส จว.นราธิวาส

ข่าวโดย : พ.จ.อ.ศุภชัย พัฒอำพันธ์
อ่าน 39 ครั้ง
วันที่ 07 สิงหาคม 2562
วันที่พิมพ์ :
เวลา : 13:21:20:PM