_PRINT 
logo.gif

ข่าว : พิธีเปิดโครงการประชารัฐร่วมใจ สู่ใต้สันติสุข
พิธีเปิดโครงการประชารัฐร่วมใจ
เมื่อ ๖ ส.ค.๖๒ เวลา ๑๔๐๐ น.อ.ชัยรัตน์ คำภิรมย์ รอง ผบ.ฉก.นย.ทร./รอง ผบ.ฉก.นย.ภต. ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดโครงการประชารัฐร่วมใจ สู่ใต้สันติสุข กิจกรรมฝึกอบรมเพิ่มประสิทธิภาพสมาชิกกองรักษาดินแดน ชุดปฏิบัติการพิเศษ จังหวัดนราธิวาส ประจำปี ๒๕๖๒ รุ่นที่ ๑ ณ พัน.ปบค.๒ กรม ป. พล.นย. ค่ายจุฬาภรณ์ ต.โคกเคียน อ.เมืองนราธิวาส จว.นราธิวาส โดยมี นายสมหวัง เรืองเพ็ง ปลัดจังหวัดนราธิวาสเป็นประธานในพิธี

ข่าวโดย : พ.จ.อ.ศุภชัย พัฒอำพันธ์
อ่าน 100 ครั้ง
วันที่ 07 สิงหาคม 2562
วันที่พิมพ์ :
เวลา : 11:36:57:AM