_PRINT 
logo.gif

ข่าว : วันรพี
วันรพี
เมื่อวันที่ ๐๗ ส.ค.๖๒ เวลา ๐๗๐๐ น.ต.ภิญโญ ทิฆัมพรธีรวงศ์ หน.ฝกร.ฉก.นย.ภต. เป็นผู้แทน ผบ.ฉก.นย.ทร./ผบ.ฉก.นย.ภต.ร่วมพิธีทางศาสนาพุทธ และวางพวงมาลา เนื่องใน "วันรพี" พิธีวันรำลึกครบรอบคล้ายวันสิ้นพระชนม์ ของ พระเจ้าบรมวงศ์เธอพระองค์เจ้ารพีพัฒนศักดิ์ กรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์ พระบิดาแห่งกฏหมายไทย ประจำปี ๒๕๖๒ ณ อาคารเอนกประสงค์ ศาลจังหวัดนราธิวาส ต.โคกเคียน อ.เมืองนราธิวาส จว.นราธิวาส

ข่าวโดย : พ.จ.อ.ศุภชัย พัฒอำพันธ์
อ่าน 90 ครั้ง
วันที่ 07 สิงหาคม 2562
วันที่พิมพ์ :
เวลา : 12:55:54:PM