_PRINT 
logo.gif

ข่าว : มทภ.๔ เป็นประธานโครงการรับซื้อผลผลิตทางการเกษตร (ลองกอง)
มทภ.๔
เมื่อ ๙ ก.ย.๖๒ เวลา ๑๐๓๐ น.อ.อภิชาติ ทรัพย์ประเสริฐ ผบ.ฉก.นย.ทร./ผบ.ฉก.นย.ภต. ให้การต้อนรับ พล.ท.พรศักดิ์ พูลสวัสดิ์ มทภ.๔/ผอ.รมน.ภาค ๔ เป็นประธานในโครงการรับซื้อผลผลิตทางการเกษตร (ลองกอง) เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ณ ตลาดกลางการเกษตรเพื่อการส่งออกจังหวัดชายแดนใต้ ต.ละหาร อ.ยี่งอ จ.นราธิวาส

ข่าวโดย : พ.จ.อ.ศุภชัย พัฒอำพันธ์
อ่าน 144 ครั้ง
วันที่ 10 กันยายน 2562
วันที่พิมพ์ :
เวลา : 17:28:56:PM