_PRINT 
logo.gif

ข่าว : ให้โอวาทและกล่าวต้อนรับกำลังพลส่วนล่วงหน้า งป.๖๓
ให้โอวาทและกล่าวต้อนรับกำลังพลส่วนล่วงหน้า
น.อ.อภิชาติ ทรัพย์ประเสริฐ ผบ.ฉก.นย.ทร./ผบ.ฉก.นย.ภต. เป็นประธานในการให้โอวาทและกล่าวต้อนรับกำลังพลสับเปลี่ยนหน้าที่ส่วนล่วงหน้า ประจำปี งป.๖๓ ณ บริเวณลานหน้า บก.ฉก.นย.ทร. ค่ายจุฬาภรณ์ ต.โคกเคียน อ.เมืองนราธิวาส จว.นราธิวาส
เมื่อ ๑๗ ก.ย.๖๒ เวลา ๑๓๓๐ น.อ.อภิชาติ ทรัพย์ประเสริฐ ผบ.ฉก.นย.ทร./ผบ.ฉก.นย.ภต. เป็นประธานในการให้โอวาทและกล่าวต้อนรับกำลังพลสับเปลี่ยนหน้าที่ส่วนล่วงหน้า ประจำปี งป.๖๓ ณ บริเวณลานหน้า บก.ฉก.นย.ทร. ค่ายจุฬาภรณ์ ต.โคกเคียน อ.เมืองนราธิวาส จว.นราธิวาส พร้อมทั้งเน้นย้ำให้กำลังพลทุกนายตั้งใจปฏิบัติหน้าที่ ช่วยเหลือประชาชน ปฏิบัติตามกฎหมายบ้านเมือง และ ปฏิบัติหน้าที่ด้วยสติและอยู่บนความไม่ประมาท

ข่าวโดย : พ.จ.อ.ศุภชัย พัฒอำพันธ์
อ่าน 95 ครั้ง
วันที่ 17 กันยายน 2562
วันที่พิมพ์ :
เวลา : 06:28:35:AM