_PRINT 
logo.gif

ข่าว : วันคล้ายวันสถาปนา “ค่ายจุฬาภรณ์” ครบรอบปีที่ ๓๖
วันคล้ายวันสถาปนา
น.อ.อภิชาติ ทรัพย์ประเสริฐ ผบ.กรม ร.๓ พล.นย./ผบ.ฉก.นย.ทร./ผบ.ฉก.นย.ภต.เป็นประธานในพิธีถวายสักการบูชาฯ เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนา “ค่ายจุฬาภรณ์” ครบรอบปีที่ ๓๖
เมื่อ ๒๐ ก.ย.๖๒ เวลา ๐๗๐๐ น.อ.อภิชาติ ทรัพย์ประเสริฐ ผบ.กรม ร.๓ พล.นย./ผบ.ฉก.นย.ทร./ผบ.ฉก.นย.ภต.เป็นประธานในพิธีถวายสักการบูชา พระพุทธบารมีไพศาลบริบาลประชา, พระพุทธราชนาวีศรีจุฬาภรณ์, พิธีบวงสรวงบูรพมหากษัตริย์ สมเด็จพระนเรศวรมหาราช, สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช, พล.ร.อ.พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอาภากรเกียรติวงศ์ กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์, พระภูมิเจ้าที่ เนื่องโอกาสวันคล้ายวันสถาปนา “ค่ายจุฬาภรณ์” ครบรอบปีที่ ๓๖ ณ ค่ายจุฬาภรณ์ อ.เมืองนราธิวาส จว.นราธิวาส

ข่าวโดย : พ.จ.อ.ศุภชัย พัฒอำพันธ์
อ่าน 92 ครั้ง
วันที่ 20 กันยายน 2562
วันที่พิมพ์ :
เวลา : 22:49:43:PM