_PRINT 
logo.gif

ข่าว : รอง ผบ.กรม ร.๓ พล.นย.ตรวจเยี่ยมการฝึกซ้อมของ กองเกียรติยศ พัน.ร.๙ รอ.กรม ร.๓ พล.นย./พัน.ฉก.ทม.รอ.๙๐๔
รอง
น.อ.ชัยรัตน์ คำภิรมย์ รอง ผบ.กรม ร.๓ พล.นย./รอง ผบ.ฉก.นย.ทร./รอง ผบ.ฉก.นย.ภต.ตรวจเยี่ยมการฝึกซ้อมของ กองเกียรติยศ พัน.ร.๙ รอ.กรม ร.๓ พล.นย./พัน.ฉก.ทม.รอ.๙๐๔ พัน.ร.๙ รอ.กรม ร.๓ พล.นย.เพื่อเตรียมการรับเฝ้าเสด็จฯ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนร
เมื่อ ๒๑ ก.ย.๖๑ เวลา ๑๐๓๐ น.อ.ชัยรัตน์ คำภิรมย์ รอง ผบ.กรม ร.๓ พล.นย./รอง ผบ.ฉก.นย.ทร./รอง ผบ.ฉก.นย.ภต.ตรวจเยี่ยมการฝึกซ้อมของ กองเกียรติยศ พัน.ร.๙ รอ.กรม ร.๓ พล.นย./พัน.ฉก.ทม.รอ.๙๐๔ พัน.ร.๙ รอ.กรม ร.๓ พล.นย.เพื่อเตรียมการรับเฝ้าเสด็จฯ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสเสด็จพระราชดำเนินเพื่อทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในพื้นที่จังหวัดนราธิวาส ในวันที่ ๒๓ ก.ย.๖๒ ที่จะถึงนี้ ณ ลานสวนสนามหน้า บก.พัน.ร.๙ รอ.กรม ร.๓ พล.นย./บก.พัน.ฉก.ทม.รอ.๙๐๔ พัน.ร.๙ รอ.กรม ร.๓ พล.นย. ค่ายจุฬาภรณ์ ต.โคกเคียน อ.เมืองนราธิวาส จว.นราธิวาส โดยมี น.ท.ร่มเกล้า เปี่ยมอ่อน ผบ.พัน.ร.๙ รอ.กรม ร.๓ พล.นย./ผบ.พัน.ฉก.ทม.รอ.๙๐๔ พัน.ร.๙ รอ.กรม ร.๓ พล.นย.ให้การต้อนรับ ผลการปฏิบัติ : เป็นไปด้วยความเรียบร้อย

ข่าวโดย : พ.จ.อ.ศุภชัย พัฒอำพันธ์
อ่าน 121 ครั้ง
วันที่ 21 กันยายน 2562
วันที่พิมพ์ :
เวลา : 06:10:31:AM