_PRINT 
logo.gif

ข่าว : พิธีอันเชิญถ้วยพระราชทานการแข่งขันเรือชิงถ้วยพระราชทานหน้าพระที่นั่ง
พิธีอันเชิญถ้วยพระราชทานการแข่งขันเรือชิงถ้วยพระราชทานหน้าพระที่นั่ง
น.อ.อภิชาติ ทรัพย์ประเสริฐ ผบ.กรม ร.๓ พล.นย./ผบ.ฉก.นย.ทร./ผบ.ฉก.นย.ภต. ร่วมพิธีอันเชิญถ้วยพระราชทานการแข่งขันเรือกอและ เรือยอกอง และเรือคชสีห์ ชิงถ้วยพระราชทานหน้าพระที่นั่ง ประจำปี ๒๕๖๒ ณ ศาลากลางจังหวัดนราธิวาส อ.เมือง จ.นราธิวาส
เมื่อ ๒๒ ก.ย.๖๒ เวลา ๐๘๐๐ น.อ.อภิชาติ ทรัพย์ประเสริฐ ผบ.กรม ร.๓ พล.นย./ผบ.ฉก.นย.ทร./ผบ.ฉก.นย.ภต. ร่วมพิธีอันเชิญถ้วยพระราชทานการแข่งขันเรือกอและ เรือยอกอง และเรือคชสีห์ ชิงถ้วยพระราชทานหน้าพระที่นั่ง ประจำปี ๒๕๖๒ ณ ศาลากลางจังหวัดนราธิวาส อ.เมือง จ.นราธิวาส โดยมี นายธรรมรงค์ คงวัดใหม่ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส เป็นประธานในพิธีการอันเชิญถ้วยพระราชทาน

ข่าวโดย : พ.จ.อ.ศุภชัย พัฒอำพันธ์
อ่าน 220 ครั้ง
วันที่ 22 กันยายน 2562
วันที่พิมพ์ :
เวลา : 22:46:52:PM