_PRINT 
logo.gif

ข่าว : จากวันวานที่พากเพียร สู่เกษียณที่ภาคภูมิ
จากวันวานที่พากเพียร
น.อ.อภิชาติ ทรัพย์ประเสริฐ ผบ.กรม ร.๓ พล.นย./ผบ.ฉก.นย.ทร./ผบ.ฉก.นย.ภต. เป็นประธานกล่าวมุทิตาจิต แสดงความขอบคุณ และ มอบของที่ระลึกให้แก่ข้าราชการในสังกัด ที่ได้รับราชการในหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน กองทัพเรือ มาเป็นระยะเวลานานจนครบกำหนดเกษียณอายุราชการใน ๑ ต
เมื่อ ๒๖ ก.ย.๖๒ เวลา ๑๐๐๐ น.อ.อภิชาติ ทรัพย์ประเสริฐ ผบ.กรม ร.๓ พล.นย./ผบ.ฉก.นย.ทร./ผบ.ฉก.นย.ภต. เป็นประธานกล่าวมุทิตาจิต แสดงความขอบคุณ และ มอบของที่ระลึกให้แก่ข้าราชการในสังกัด ที่ได้รับราชการในหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน กองทัพเรือ มาเป็นระยะเวลานานจนครบกำหนดเกษียณอายุราชการใน ๑ ต.ค.๖๒ “จากวันวานที่พากเพียร สู่เกษียณที่ภาคภูมิ” ณ บก.กรม ร.๓ พล.นย. ค่ายจุฬาภรณ์ อ.เมืองนราธิวาส จว.นราธิวาส

ข่าวโดย : พ.จ.อ.ศุภชัย พัฒอำพันธ์
อ่าน 76 ครั้ง
วันที่ 29 กันยายน 2562
วันที่พิมพ์ :
เวลา : 22:31:30:PM