_PRINT 
logo.gif

ข่าว : ผบ.กรม ร.๓ พล.นย. เยี่ยมบุตรหลานข้าราชการที่ป่วยในพื้นที่ค่ายจุฬาภรณ์
ผบ.กรม
น.อ.อภิชาติ ทรัพย์ประเสริฐ ผบ.กรม ร.๓ พล.นย./ผบ.ฉก.นย.ทร./ผบ.ฉก.นย.ภต. เยี่ยมบำรุงขวัญพร้อมทั้งมอบกระเช้าและเงินช่วยเหลือเพื่อเป็นขวัญกำลังใจให้แก่บุตรหลานข้าราชการที่ป่วยในพื้นที่ค่ายจุฬาภรณ์
เมื่อ ๔ ต.ค.๖๒ เวลา ๑๐๓๐ น.อ.อภิชาติ ทรัพย์ประเสริฐ ผบ.กรม ร.๓ พล.นย./ผบ.ฉก.นย.ทร./ผบ.ฉก.นย.ภต. เยี่ยมบำรุงขวัญพร้อมทั้งมอบกระเช้าและเงินช่วยเหลือเพื่อเป็นขวัญกำลังใจให้แก่บุตรหลานข้าราชการที่ป่วยในพื้นที่ค่ายจุฬาภรณ์ ต.โคกเคียน อ.เมืองนราธิวาส จว.นราธิวาส จำนวน ๓ ราย คือ บุตร พ.จ.อ.วิมล ชื่นสระ บุตร พ.จ.อ.บวรวงศ์ ศรีวงศ์ และบุตร พ.จ.อ.ประสูตร เรือนทอง

ข่าวโดย : พ.จ.อ.ศุภชัย พัฒอำพันธ์
อ่าน 102 ครั้ง
วันที่ 05 ตุลาคม 2562
วันที่พิมพ์ :
เวลา : 07:48:52:AM