_PRINT 
logo.gif

ข่าว : รอง ผบ.ฉก.นย.ทร. กิจกรรมเสวนายามเช้า จ.นราธิวาส
รอง
น.อ.ชัยรัตน์ คำภิรมย์ รอง ผบ.ฉก.นย.ทร./รอง ผบ.ฉก.นย.ภต. ร่วมกิจกรรมเสวนายามเช้า เพื่อพบปะแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารร่วมกัน ระหว่างผู้บริหารระดับสูงของจังหวัด กับส่วนราชการ หน่วยงานต่างๆ ณ บริเวณจวนผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส อ.เมืองนราธิวาส จว.นราธิวาส
เมื่อ ๒ ต.ค.๖๒ เวลา ๐๗๓๐ น.อ.ชัยรัตน์ คำภิรมย์ รอง ผบ.ฉก.นย.ทร./รอง ผบ.ฉก.นย.ภต. ร่วมกิจกรรมเสวนายามเช้า เพื่อพบปะแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารร่วมกัน ระหว่างผู้บริหารระดับสูงของจังหวัด กับส่วนราชการ หน่วยงานต่างๆ ณ บริเวณจวนผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส อ.เมืองนราธิวาส จว.นราธิวาส โดยมี นายเอกรัฐ หลีเส็น ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส เป็นประธานในพิธี กิจกรรมในครั้งนี้จัดขึ้นโดยหน่วยงานสังกัดกระทรวงมหาดไทย และ กิจกรรมในครั้งต่อไปจะจัดขึ้นโดยหน่วยงานในสังกัดกระทรวงกลาโหม

ข่าวโดย : พ.จ.อ.ศุภชัย พัฒอำพันธ์
อ่าน 96 ครั้ง
วันที่ 05 ตุลาคม 2562
วันที่พิมพ์ :
เวลา : 06:24:26:AM