_PRINT 
logo.gif

ข่าว : รอง ผอ.รมน.ภาค ๔ สน.(๑) ประชุมที่ห้องประชุม ๑๐๑ บก.ฉก.นย.ทร.
รอง
เมื่อ ๕ ต.ค.๖๒ เวลา ๑๑๐๐ น.อ.อภิชาติ ทรัพย์ประเสริฐ ผบ.ฉก.นย.ทร./ผบ.ฉก.นย.ภต. ให้การต้อนรับ พล.ท.สมพล ปานกุล รอง ผอ.รมน.ภาค ๔ สน.(๑) และร่วมประชุมเพื่อรับฟังแนวทางการปฏิบัติในการควบคุมหมู่บ้าน/ควบคุมพื้นที่ และแนวทางการดำเนินการสำรวจสำมะโนประชากร ของ ฉก.นย.ทร. ณ ห้องประชุม ๑๐๑ บก.ฉก.นย.ทร. ค่ายจุฬาภรณ์ ต.โคกเคียน อ.เมืองนราธิวาส จว.นราธิวาส

ข่าวโดย : พ.จ.อ.ศุภชัย พัฒอำพันธ์
อ่าน 113 ครั้ง
วันที่ 06 ตุลาคม 2562
วันที่พิมพ์ :
เวลา : 10:55:58:AM