_PRINT 
logo.gif

ข่าว : ตรวจความพร้อมและความเรียบร้อยคลังสรรพาวุธและอมภัณฑ์
ตรวจความพร้อมและความเรียบร้อยคลังสรรพาวุธและอมภัณฑ์
เมื่อ ๑๒ ก.พ.๖๓ เวลา ๑๐๐๐ น.อ.พิทักษ์รัฐ นิลพฤกษ์ รอง ผบ.กรม ร.๓ พล.นย.พร้อมด้วย เสธ.กรม ร.๓ พล.นย. และฝ่ายอำนวยการ ตรวจความพร้อมและความเรียบร้อยคลังสรรพาวุธและอมภัณฑ์ ร้อย.ปืนเล็กที่ ๒ ฯ และคลังสรรพาวุธและอมภัณฑ์ พัน.ร.๙ รอ.กรม ร.๓ พล.นย. พร้อมกับให้คำแนะนำเกี่ยวกับมาตรการในการ รปภ. เพื่อให้เกิดความปลอดภัย และมีมาตรการในการ รปภ.คลังสรรพาวุธและอมภัณฑ์ ตามข้อบังคับทหารเรือที่ ๓๘ ว่าด้วยการสรรพาวุธ โดยมี ร.อ.ประพันธ์ พันธุ์สวัสดิ์ นกพ.บก.พัน.ร.๙ รอ.กรม ร.๓ พล.นย. เป็นผู้แทน ผบ.พัน.ร.๙ รอ.กรม ร.๓ พล.นย. ให้การต้อนรับ ผลการปฏิบัติ : เป็นไปด้วยความเรียบร้อย

ข่าวโดย : พ.จ.อ.ศุภชัย พัฒอำพันธ์
อ่าน 57 ครั้ง
วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2563
วันที่พิมพ์ :
เวลา : 16:45:30:PM