_PRINT 
logo.gif

ข่าว : องคมนตรี ปฏิบัติภารกิจเยี่ยมและให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ ประชาชน จชต.
องคมนตรี
น.อ.นฤพนธ์ มัตถกุล รอง ผบ.ฉก.นย.ทร. ร่วมให้การต้อนรับ พล.อ.ไพบูลย์ คุ้มฉายา องคมนตรี ณ ท่าอากาศยานนราธิวาส ซึ่งเดินทางมาปฏิบัติภารกิจเยี่ยมและให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ ประชาชนที่ได้ผลกระทบจากสถานการณ์ความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้
เมื่อ ๑๙๐๖๔๕ มี.ค.๖๒ น.อ.นฤพนธ์ มัตถกุล รอง ผบ.ฉก.นย.ทร. ร่วมให้การต้อนรับ พล.อ.ไพบูลย์ คุ้มฉายา องคมนตรี ณ ท่าอากาศยานนราธิวาส ซึ่งเดินทางมาปฏิบัติภารกิจเยี่ยมและให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ ประชาชนที่ได้ผลกระทบจากสถานการณ์ความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้

ข่าวโดย : พ.จ.อ.ศุภชัย พัฒอำพันธ์
อ่าน 42 ครั้ง
วันที่ 23 มีนาคม 2563
วันที่พิมพ์ :
เวลา : 15:00:19:PM