Home Downloads Account Forums  

  เข้าสู่ระบบ/สมัครสมาชิก
>> Royal Thai Marine Task Force ภารกิจนี้ เพื่อ ชาติ และราชนาวี <<
ทรงพระเจริญ


ผู้บังคับหน่วย
ผู้บังคับหน่วย
น.อ.อภิชาติ ทรัพย์ประเสริฐ
ผบ.ฉก.นย.ทร.
ผบ.ฉก.นย.ภต.
ผบ.กรม ร.๓ พล.นย.

เมนูหลัก
บริการทั่วไป
บริการสมาชิก
กิจการสนามยิงปืนค่ายจุฬาภรณ์

การบังคับบัญชา
  กรม ร.3 พล.นย.
  ฉก.นย.ทร.
  ฉก.นย.ภต.

หน่วยใน นย.
หน่วยขึ้นตรง หน่วยบัญชาการ
กองบัญชาการ นาวิกโยธิน
กองพลนาวิกโยธิน
ศูนย์การฝึก นย.
กรม รปภ.นย.
ร้อย.ปจว.นย.
กรมทหารราบที่ ๑
กองพันทหารราบที่ ๑ กรมทหารราบที่ ๑
กรมทหารราบที่ ๒
กรมทหารราบที่ ๓
กองพันทหาราบที่ ๙ รอ. กรมทหารราบที่ ๓ พล.นย.

กรมทหารปืนใหญ่
พัน.ปบค ๑ กรม ป.พล.นย.
พัน.ปบค. ๒ กรม ป.พล.นย.
พัน.ปตอ. กรม ป.พล.นย.
พัน.ปกค. กรม ป.พล.นย.
กรม สน.พล.นย.
พัน.รนบ.พล.นย.
พัน.ช.พล.นย.
พัน.ลว.พล.นย.
พัน.ส.พล.นย.
พัน.ถ.พล.นย.
ร้อย.ตถ.พล.นย.
ร้อย.สห.พล.นย.
รร.นย.ศฝ.นย.
กฝท.ศฝ.นย.
กอง สน.ศฝ.นย.
กองวิทยาการ ศฝ.นย.
หน่วยเฉพาะกิจ นย.
ฉก.ทพ.นย.
ศปศ.๖๑
ฉก.นย.๔๑๑
หน่วยเฉพาะกิจ ทร.
กปช.จต.
ฉก.นย.ภต.
ฉก.นย.ทร.

กองทัพไทย
กองบัญชาการกองทัพไทย กองบัญชาการกองทัพไทย

กองทัพบก กองทัพบก

กองทัพเรือ กองทัพเรือ

กองทัพอากาศ กองทัพอากาศ

สำนักงานตำรวจแห่งชาติ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

โรงเรียนนายร้อย จปร. โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า

โรงเรียนนายเรือ โรงเรียนนายเรือ

โรงเรียนนายเรืออากาศ โรงเรียนนายเรืออากาศ

โรงเรียนเตรียมทหาร โรงเรียนเตรียมทหาร


ตรวจสอบเมล์ RTMTF
ชื่อเรียก:
(ตย. webmaster@rtmtf.net)
รหัสผ่าน:

คุณรู้หรือไม่

"ผู้หญิงกระพริบตามากกว่าผู้ชายถึง 2 เท่า..ปิ๊งๆ "


อัตราแลกเปลี่ยน

ไปรษณีย์ไทย

ตัวอย่าง EA473124280TH
รายละเอียดเพิ่มเติม

เรื่องอื่นๆ ที่น่าสนใจ

   ผลฟุตบอลสด


จำนวนผู้เยี่ยมชม
มีผู้เข้าเยี่ยมชม
PHP-Nuke PNG CounterPHP-Nuke PNG CounterPHP-Nuke PNG CounterPHP-Nuke PNG CounterPHP-Nuke PNG CounterPHP-Nuke PNG CounterPHP-Nuke PNG Counter
คน ตั้งแต่ ตุลาคม 2553


หมวด : กิจกรรมประชาสัมพันธ์
กลุ่มข่าว :
 รอง สมุหราชองครักษ์ และคณะมอบอุปกรณ์การเรียนให้นัก... (อ่าน 539 ครั้ง) จำนวน 33 รูป ฮิต
โดย : พ.จ.อ.สวงค์ เรืองเพ็ง (27 พ.ค. 2555)พลเอกหม่อมหลวง ทศนวอมร เทวกุล รองสมุหราชองครักษ์ นำคณะบริษัทการบินไทย จำกัด มหาชน และดารานักแสดง เดินทางมามอบอุปกรณ์การเรียนให้กับนักเรียน โรงเรียนบ้าน...
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
 จก.พร.และคณะตรวจเยี่ยมหน่วยแพทย์ทหารเรือในพื้นที่ ... (อ่าน 384 ครั้ง) จำนวน 14 รูป ฮิต
โดย : พ.จ.อ.สวงค์ เรืองเพ็ง (23 พ.ค. 2555)เมื่อ ๒๑ พ.ค.๕๕ พล.ร.ท.สุชีพ ช้างเสวก จก.พร.และคณะเดินทางมาตรวจเยี่ยมบำรุงขวัญ และรับทราบปัญหาข้อขัดข้องในการปฏิบัติงานทางสายแพทย์ ในพื้นที่ จ.นราธิวาส...
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
 ฉก.นย.ทร. จัดการฝึกอบรมการส่งเสริมอาชีพกลุ่มประชาช... (อ่าน 406 ครั้ง) จำนวน 17 รูป ฮิต
โดย : พ.จ.อ.สวงค์ เรืองเพ็ง (22 พ.ค. 2555)๑๙ - ๒๐ พ.ค.๕๕ ฉก.นย.ทร. จัดกิจกรรมการฝึกอบรมการส่งเสริมอาชีพของกลุ่มประชาชนพื้นที่ อ.เมือง อ.ยี่งอ จ.นราธิวาส และ อ.ไม้แก่น จ.ปัตตานี
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
 ฉก.นย.ทร.จัดกิจรรมโครงการรวมใจไทยเป็นหนึ่ง รุ่น๔/๕๕... (อ่าน 426 ครั้ง) จำนวน 18 รูป ฮิต
โดย : พ.จ.อ.สวงค์ เรืองเพ็ง (22 พ.ค. 2555)๑๓ – ๒๐ พ.ค.๕๕ ฉก.นย.ทร. จัดกิจกรรมทัศนศึกษานอกสถานที่ ตามโครงการ “รวมใจไทยเป็นหนึ่งกองทัพเรือ” รุ่นที่ ๔ ประจำปี ๕๕
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
 กรม ร.๓ รอ.พล.นย.ทำพิธี “วันอาภากร”  (อ่าน 517 ครั้ง) จำนวน 32 รูป ฮิต
โดย : จ.อ.สุวิทย์ อ่อนอินทร์ (19 พ.ค. 2555) กรม ร.๓ รอ.พล.นย.ทำพิธีวางพวงมาลาถวายสักการะพระอนุสาวรีย์ พล.ร.อ.พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอาภากรเกียรติวงศ์ กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ “องค์บิด...
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
 ผบ.ฉก.นย.ทร.ให้การต้อนรับ รอง ผบ.ทรภ.๒ เเละคณะ (อ่าน 355 ครั้ง) จำนวน 7 รูป ฮิต
โดย : จ.อ.สุวิทย์ อ่อนอินทร์ (19 พ.ค. 2555) รอง ผบ.ทรภ.๒ เเละคณะ เดินทางมาศึกษาเเละประสานการปฏิบัติ โดยมี ผบ.ฉก.นย.ทร.ให้การต้อนรับ ณ ค่ายจุฬาภรณ์
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
 ฉก.นย.ทร.ประเมินผลเพื่อเตรียมจัดตั้งหมู่บ้านเฉลิมพร... (อ่าน 391 ครั้ง) จำนวน 11 รูป ฮิต
โดย : จ.อ.สุวิทย์ อ่อนอินทร์ (17 พ.ค. 2555) ฉก.นย.ทร. ทำการประเมินหมู่บ้านป้องกันตนเอง/ชุมชนเข้มแข็ง บ้านโคกป่าคา ต.โคกเคียน อ.เมืองนราธิวาส เพื่อจัดตั้งเป็นหมู่บ้านเฉลิมพระเกียรติ ณ บ้านโคกป...
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
 ฉก.นย.ทร.จัดกิจกิจกรรม นาวิก นาวี สัญจร ฯ (อ่าน 374 ครั้ง) จำนวน 11 รูป ฮิต
โดย : จ.อ.สุวิทย์ อ่อนอินทร์ (14 พ.ค. 2555)ฉก.นย.ทร.จัดกิจกิจกรรม นาวิก นาวี สัญจร ตามโครงการ เดินเท้าเข้าชุมชน ณ ต.บาเจาะ อ.บาเจาะ จ.นราธิวาส
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
 ผบ.ฉก.นย.ทร.เป็นประธานเปิดโครงการตาดีกาสัมพันธ์ (อ่าน 399 ครั้ง) จำนวน 16 รูป ฮิต
โดย : จ.อ.สุวิทย์ อ่อนอินทร์ (12 พ.ค. 2555)ผบ.ฉก.นย.ทร.เป็นประธานเปิดโครงการตาดีกาสัมพันธ์ตำบลบาเระเหนือ ณ ร.ร.ตาดีกาจำปากอ ต.บาเระเหนือ อ.บาเจาะ จ.นราธิวาส
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
 ฉก.นย.ทร.ร่วมกับ ศพบ.ฯ ให้บริการทางการเเพทย์เเก่ประ... (อ่าน 327 ครั้ง) จำนวน 8 รูป ฮิต
โดย : จ.อ.สุวิทย์ อ่อนอินทร์ (12 พ.ค. 2555)ฉก.นย.ทร.ร่วมกับ ศพบ.จชต.กอ.รมน.ภาค ๔ สน. ให้บริการทางการเเพทย์เเก่ประชาชน ในพื้นที่ อ.สายบุรี
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
 ผบ.ฉก.นย.ทร.พบปะเยี่ยมเยี่ยน ผู้นำท้องที่ ผู้นำท้อ... (อ่าน 369 ครั้ง) จำนวน 12 รูป ฮิต
โดย : จ.อ.สุวิทย์ อ่อนอินทร์ (12 พ.ค. 2555)ผบ.ฉก.นย.ทร.พบปะเยี่ยมเยี่ยน ผู้นำท้องที่ ผู้นำท้องถิ่น ผู้นำศานา ประชาชน พร้อมทั้งจัดชุดเเพทย์เคลื่อนที่ให้บริการทางการเเพทย์เเละมอบวัสดุก่อสร้างกับม...
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
 ผบ.ฉก.นย.ทร.ให้การต้อนรับ เจ้าหน้าที่ OIC และคณะ  (อ่าน 441 ครั้ง) จำนวน 19 รูป ฮิต
โดย : จ.อ.สุวิทย์ อ่อนอินทร์ (11 พ.ค. 2555)ผบ.ฉก.นย.ทร. ให้การต้อนรับ เจ้าหน้าที่องค์การความร่วมมืออิสลาม ( OIC ) และคณะ
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
 ผบ.ฉก.นย.ทร. ให้การต้อนรับ ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิ... (อ่าน 376 ครั้ง) จำนวน 14 รูป ฮิต
โดย : จ.อ.สุวิทย์ อ่อนอินทร์ (05 พ.ค. 2555) ผบ.ฉก.นย.ทร. ให้การต้อนรับ ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส ในโอกาสเดินทางมาเป็นประธานในพิธีปิด โครงการฝึกอบรมเพิ่มประสิทธิภาพ สมาชิกกองอาสารักษาดินแดน ชุ...
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
 รอง ผบ.ฉก.นย.ทร.ร่วมพิธีบวงสรวงพระรูป กรมหลวงชุมพร... (อ่าน 406 ครั้ง) จำนวน 6 รูป ฮิต
โดย : จ.อ.สุวิทย์ อ่อนอินทร์ (05 พ.ค. 2555) รอง ผบ.ฉก.นย.ทร.ร่วมพิธีบวงสรวงพระรูป พล.ร.อ.พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ ณ สนามจวนผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
 รอง ผบ.ฉก.นย.ทร.ร่วมพิธีถวายราชสดุดีเนื่องในวันฉัต... (อ่าน 304 ครั้ง) จำนวน 6 รูป ฮิต
โดย : จ.อ.สุวิทย์ อ่อนอินทร์ (05 พ.ค. 2555)รอง ผบ.ฉก.นย.ทร.ร่วมพิธีถวายราชสดุดีเนื่องในวันฉัตรมงคล ณ ร.ร.นราสิขาลัย อ.เมืองนราธิวาส จ.นราธิวาส
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
 รอง ผบ.ฉก.นย.ทร. ร่วมพิธีเปิดอาคารสำนักงานองค์กรชุม... (อ่าน 364 ครั้ง) จำนวน 4 รูป ฮิต
โดย : จ.อ.สุวิทย์ อ่อนอินทร์ (05 พ.ค. 2555)รอง ผบ.ฉก.นย.ทร. ร่วมพิธีเปิดอาคารสำนักงานองค์กรชุมชนตำบลจอเบาะ ณ ต.จอเบาะ อ.ยี่งอ จ.นราธิวาส
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
 ผบ.ฉก.นย.ทร.ร่วมให้การต้อนรับ ประธานมูลนิธิพระดาบส... (อ่าน 404 ครั้ง) จำนวน 9 รูป ฮิต
โดย : จ.อ.สุวิทย์ อ่อนอินทร์ (30 เม.ย. 2555)ผบ.ฉก.นย.ทร.ร่วมให้การต้อนรับ ประธานมูลนิธิพระดาบส และคณะ ฯ ณ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทอง อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ต.กะลุวอเหนือ อ.เมืองนราธิวาส จ.นราธ...
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
 ผบ.ฉก.นย.ทร.เปิดมหกรรมตาดีกาสัมพันธ์ (อ่าน 333 ครั้ง) จำนวน 11 รูป ฮิต
โดย : จ.อ.สุวิทย์ อ่อนอินทร์ (30 เม.ย. 2555)ผบ.ฉก.นย.ทร.เปิดมหกรรมตาดีกาสัมพันธ์ ณ บ้านยาโง๊ะ ต.ลุโบะบือซา อ.ยี่งอ จ.นราธิวาส
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
 จัดกิจกรรมต้อนรับต้อนรับผู้ผ่านการอบรมหลักสูตรประช... (อ่าน 376 ครั้ง) จำนวน 11 รูป ฮิต
โดย : จ.อ.รณยุทธ ฝ่ายคำตา (29 เม.ย. 2555)ฉก.นย.ทร.จัดกิจกรรมต้อนรับต้อนรับผู้ผ่านการอบรมหลักสูตรประชาร่วมใจทำความดีเพื่อแผน่ดิน รุ่นที่ ๖ ประจำปี งป.๕๕ ซึ่ง ฉก.นย.ทร.มีกลุ่มเป้าหมายเข้ารับการอ...
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
  รอง ผบ.ฉก.นย.ทร.ต้อนรับรองนายกรัฐมนตรีและร่วมรับฟั... (อ่าน 357 ครั้ง) จำนวน 9 รูป ฮิต
โดย : จ.อ.รณยุทธ ฝ่ายคำตา (29 เม.ย. 2555)รองนายกรัฐมนตรี เดินทางปฏิบัติราชการและรับฟังการบรรยายสรุปด่านการค้าชายแดนจังหวัดนราธิวาสตามกิจกรรมงาน Dinner Talk เชื่อมั่นเศรษฐกิจ ๓ จังหวัดชายแดนใต้...
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
หน้าที่ จาก 129
หน้าแรก คลิก!!!หน้าก่อนนี้  1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129  คลิก!!!หน้าถัดไป หน้าสุดท้าย
ข่าวยอดนิยมในหมวด
 นย.รับสมัครพลเรือนเข้าเป็นอาสาสมัครทหารพรานนาวิกโยธิน
28 มี.ค. 2558
 ผบ.กรม ร.3 พล.นย.เยี่ยมบำรุงขวัญ กำลังพลในอัตราสวนสนามราชวัลลภรักษาพระองค์ ณ กอง รปภ.ฐท.กท.
19 พ.ย. 2553
 ผบ.ฉก.นย.ทร./ผอ.ศูนย์บรรเทาสาธารณภัย นำคณะผู้นำศาสนา
12 พ.ย. 2553
 มทภ.๔ และคณะ เยี่ยมบำรุงขวัญ จ.อ.ไพรวัลย์ โพธิ์โสภา
27 ก.พ. 2554
  ผบ.นย.พร้อมด้วย ประธานชมรมภริยา นย.พบปะเยี่ยมเยียนกลุ่มแม่บ้านค่ายจุฬาภรณ์
12 พ.ย. 2553
ทั้งหมด