Home Downloads Account Forums  

  เข้าสู่ระบบ/สมัครสมาชิก
>> Royal Thai Marine Task Force ภารกิจนี้ เพื่อ ชาติ และราชนาวี <<
ทรงพระเจริญ


ผู้บังคับหน่วย
ผู้บังคับหน่วย
น.อ.อภิชาติ ทรัพย์ประเสริฐ
ผบ.ฉก.นย.ทร.
ผบ.ฉก.นย.ภต.
ผบ.กรม ร.๓ พล.นย.

เมนูหลัก
บริการทั่วไป
บริการสมาชิก
กิจการสนามยิงปืนค่ายจุฬาภรณ์

การบังคับบัญชา
  กรม ร.3 พล.นย.
  ฉก.นย.ทร.
  ฉก.นย.ภต.

หน่วยใน นย.
หน่วยขึ้นตรง หน่วยบัญชาการ
กองบัญชาการ นาวิกโยธิน
กองพลนาวิกโยธิน
ศูนย์การฝึก นย.
กรม รปภ.นย.
ร้อย.ปจว.นย.
กรมทหารราบที่ ๑
กองพันทหารราบที่ ๑ กรมทหารราบที่ ๑
กรมทหารราบที่ ๒
กรมทหารราบที่ ๓
กองพันทหาราบที่ ๙ รอ. กรมทหารราบที่ ๓ พล.นย.

กรมทหารปืนใหญ่
พัน.ปบค ๑ กรม ป.พล.นย.
พัน.ปบค. ๒ กรม ป.พล.นย.
พัน.ปตอ. กรม ป.พล.นย.
พัน.ปกค. กรม ป.พล.นย.
กรม สน.พล.นย.
พัน.รนบ.พล.นย.
พัน.ช.พล.นย.
พัน.ลว.พล.นย.
พัน.ส.พล.นย.
พัน.ถ.พล.นย.
ร้อย.ตถ.พล.นย.
ร้อย.สห.พล.นย.
รร.นย.ศฝ.นย.
กฝท.ศฝ.นย.
กอง สน.ศฝ.นย.
กองวิทยาการ ศฝ.นย.
หน่วยเฉพาะกิจ นย.
ฉก.ทพ.นย.
ศปศ.๖๑
ฉก.นย.๔๑๑
หน่วยเฉพาะกิจ ทร.
กปช.จต.
ฉก.นย.ภต.
ฉก.นย.ทร.

กองทัพไทย
กองบัญชาการกองทัพไทย กองบัญชาการกองทัพไทย

กองทัพบก กองทัพบก

กองทัพเรือ กองทัพเรือ

กองทัพอากาศ กองทัพอากาศ

สำนักงานตำรวจแห่งชาติ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

โรงเรียนนายร้อย จปร. โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า

โรงเรียนนายเรือ โรงเรียนนายเรือ

โรงเรียนนายเรืออากาศ โรงเรียนนายเรืออากาศ

โรงเรียนเตรียมทหาร โรงเรียนเตรียมทหาร


ตรวจสอบเมล์ RTMTF
ชื่อเรียก:
(ตย. webmaster@rtmtf.net)
รหัสผ่าน:

คุณรู้หรือไม่

"ห้องสมุดที่มหาวิทยาลัยอินเดียนน่าจมลงในดิน 1 นิ้วทุกปี เพราะวิศวกรลืมคำนวณถึงน้ำหนักหนังสือ..ทำไปได้ "


อัตราแลกเปลี่ยน

ไปรษณีย์ไทย

ตัวอย่าง EA473124280TH
รายละเอียดเพิ่มเติม

เรื่องอื่นๆ ที่น่าสนใจ

   ผลฟุตบอลสด


จำนวนผู้เยี่ยมชม
มีผู้เข้าเยี่ยมชม
PHP-Nuke PNG CounterPHP-Nuke PNG CounterPHP-Nuke PNG CounterPHP-Nuke PNG CounterPHP-Nuke PNG CounterPHP-Nuke PNG CounterPHP-Nuke PNG Counter
คน ตั้งแต่ ตุลาคม 2553


หมวด : กิจกรรมประชาสัมพันธ์
กลุ่มข่าว :
 ฉก.นย.ทร.ร่วมกับกรมแพทย์ทหารเรือ จัดการอบรมให้ความร... (อ่าน 341 ครั้ง) จำนวน 11 รูป ฮิต
โดย : จ.อ.รณยุทธ ฝ่ายคำตา (08 มิ.ย. 2556)เมื่อ ๕ มิ.ย.๕๖ ฉก.นย.ทร.ร่วมกับกรมแพทย์ทหารเรือ จัดการอบรมให้ความรู้แก่กำลังพลที่ปฏิบัติบัติงานภายใต้ความกดดันทางร่างกายและจิตใจเพื่อให้ได้รับองค์ความ...
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
 ผบ.ฉก.นย.ทร. พบปะเสริมสร้างความเข้าใจ พี่ น้อง ประช... (อ่าน 344 ครั้ง) จำนวน 15 รูป ฮิต
โดย : จ.อ.ฤชิษฐ์  นุ่นชูผล (25 พ.ค. 2556)เมื่อ ๒๔ พ.ค.๕๖ ผบ.ฉก.นย.ทร. พบปะเสริมสร้างความเข้าใจ พี่ น้อง ประชาชน หมู่ ๒ บ้านแป๋ะบุญ และหมู่ ๖ บ้านกำปงจาเรา
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
 ผบ.ฉก.นย.ทร.เป็นประธานในพิธีเวียนเทียน เนื่องในวันว... (อ่าน 351 ครั้ง) จำนวน 16 รูป ฮิต
โดย : จ.อ.ฤชิษฐ์  นุ่นชูผล (25 พ.ค. 2556)เมื่อ ๒๔ พ.ค.๕๖ ผบ.ฉก.นย.ทร.เป็นประธานในพิธีบำเพ็ญกุศลและพิธีเวียนเทียน เนื่องในวันวิสาขบูชา
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
 ผบ.ฉก.นย.ทร.พบปะผู้นำศาสนา ผู้นำภาคประชาชน ในพื้นที... (อ่าน 372 ครั้ง) จำนวน 8 รูป ฮิต
โดย : จ.อ.ฤชิษฐ์  นุ่นชูผล (22 พ.ค. 2556)เมื่อ ๒๐ พ.ค.๕๖ ผบ.ฉก.นย.ทร.พบปะผู้นำศาสนา ผู้นำภาคประชาชน และหัวหน้าส่วนราชการต่างๆ ในพื้นที่ อ.บาเจาะ จ.นราธิวาส
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
 การฝึกอบรมการมใช้คอมพิวเตอร์ และการอบรมนาฏศิลป์เบื้... (อ่าน 351 ครั้ง) จำนวน 13 รูป ฮิต
โดย : พ.จ.อ.สวงค์ เรืองเพ็ง (05 เม.ย. 2556)เมื่อ ๔ เม.ย.๕๖ ผบ.ฉก.นย.ทร. เป็นประธานพิธีเปิดการอบรมการใช้คอมพิวเตอร์ แลการอบรมนาฏศิลป์เบื้องต้นภาคฤดูร้อน ประจำปี ๒๕๕๖
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
 การเยียวยากำลังพลที่เสียชีวิตจากเหตุการณ์ความไม่สง... (อ่าน 394 ครั้ง) จำนวน 22 รูป ฮิต
โดย : พ.จ.อ.สวงค์ เรืองเพ็ง (04 เม.ย. 2556)เมื่อ ๓ เม.ย.๕๖ ผบ.ฉก.นราธิวาส ๓๒ ร่วมประกอบพิธีฝังศพ พลฯ มะอีลา โต๊ะลู สังกัด ร้อย.ปืนเล็กที่ 2 ฉก.นราธิวาส 32 ซึ่งถูกคนร้ายจับตัวไปและใช้อาวุธปืนไม่...
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
 ฉก.นย.ทร.ทำการผลัดเปลี่ยนกำลังห้วง ๑ เม.ย.๕๖  (อ่าน 392 ครั้ง) จำนวน 4 รูป ฮิต
โดย : พ.จ.อ.สวงค์ เรืองเพ็ง (03 เม.ย. 2556)เมื่อ ๑ เม.ย.๕๖ ผบ.ฉก.นย.ทร. ให้โอวาทและมอบแนวทางการปฏิบัติแก่กำลังพลที่มาปฏิบัติหน้าที่ในอัตรา ฉก.นย.ทร. และ ฉก.นย.ภต.
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
 ผบ.ฉก.นย.ทร.ให้โอวาทแก่เยาวชนกิจกรรมเยาวชนสมานฉันท... (อ่าน 369 ครั้ง) จำนวน 7 รูป ฮิต
โดย : จ.อ.รณยุทธ ฝ่ายคำตา (01 เม.ย. 2556)ผบ.ฉก.นย.ทร.ให้โอวาทแก่เยาวชนกิจกรรมเยาวชนสมานฉันท์ โดนนำเยาวชนในพื้นที่รับผิดชอบไปเข้าค่ายทำกิจกรรมร่วมกันในพื้นที่ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี ณ ค่ายจุฬาภรณ์ ...
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
 ผบ.ฉก.นย.ทร.เป็นประธานพิธีเปิดงานประเพณีถือศีลกินผ... (อ่าน 354 ครั้ง) จำนวน 20 รูป ฮิต
โดย : จ.อ.รณยุทธ ฝ่ายคำตา (01 เม.ย. 2556)ผบ.ฉก.นย.ทร.เป็นประธานพิธีเปิดงานประเพณีถือศีลกินผักศาลเจ้าแม่กวนอิม เนื่องในวันคล้ายวันประสูติองค์พระโพธิสัตว์กวนอิม ณ ศาลเจ้าแม่กวนอิมนราธิวาส อ.เมือ...
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
 เสธ.ฉก.นย.ทร.ผู้แทน ผบ.ฉก.นย.ทร.เป็นประธานพิธีปิดโ... (อ่าน 412 ครั้ง) จำนวน 8 รูป ฮิต
โดย : จ.อ.รณยุทธ ฝ่ายคำตา (19 มี.ค. 2556)เสธ.ฉก.นย.ทร.ผู้แทน ผบ.ฉก.นย.ทร.เป็นประธานพิธีปิดโครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรม (ดะวะห์) ประจำปี ๒๕๕๖
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
 ฉก.นย.ทร.จัดกิจกรรม "โครงการเดินเท้าเข้าทุกชุมชนระด... (อ่าน 385 ครั้ง) จำนวน 32 รูป ฮิต
โดย : จ.อ.รณยุทธ ฝ่ายคำตา (19 มี.ค. 2556)ฉก.นย.ทร.จัดกิจกรรม \"โครงการเดินเท้าเข้าทุกชุมชนระดับตำบล ครั้งที่ ๓ ประจำปี งป.๕๖\"เพื่อพบปะพัฒนาสัมพันธ์ กับผู้นำท้องที่ ผู้นำท้องถิ่น ผู้นำศาสนา พร...
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
 รอง ผบ.ฉก.นย.ทร.ร่วมเป็นเกียรติในกิจกรรมช่วยเหลือค... (อ่าน 391 ครั้ง) จำนวน 10 รูป ฮิต
โดย : จ.อ.รณยุทธ ฝ่ายคำตา (19 มี.ค. 2556)รอง ผบ.ฉก.นย.ทร.ร่วมเป็นเกียรติในกิจกรรมช่วยเหลือความเป็นอยู่และการศึกษาของเด็กกำพร้า \"โครงการค่ายสานฝันปันรักเด็กกำพร้า\"
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
 ผู้แทนในกองงานพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี ... (อ่าน 343 ครั้ง) จำนวน 11 รูป ฮิต
โดย : จ.อ.ฤชิษฐ์  นุ่นชูผล (17 มี.ค. 2556) เมื่อ 7 มี.ค.56 พล.ต.ปรีชา บุญอำพล ประจำสำนักพระราชวังพิเศษ ระดับสูง ผู้ควบคุมการปฏิบัติราชการวังเทเวศร์ ผู้แทนในกองงานพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้...
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
 ฉก.นย.ทร. จัดกิจกรรมการฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพประชาชน... (อ่าน 392 ครั้ง) จำนวน 14 รูป ฮิต
โดย : พ.จ.อ.สวงค์ เรืองเพ็ง (16 มี.ค. 2556)ระหว่าง 15 – 16 มี.ค.56 ผบ.ฉก.นย.ทร. เป็นประธานจัดกิจกรรมการฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพประชาชน โดยเชิญวิทยากรจาก มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ณ ค่ายจุฬาภรณ์
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
 รอง จก.สสท.ทร.ตรวจเยี่ยมหน่วยสื่อสาร ฉก.นย.ทร. (อ่าน 391 ครั้ง) จำนวน 6 รูป ฮิต
โดย : พ.จ.อ.สวงค์ เรืองเพ็ง (15 มี.ค. 2556)๑๔ มี.ค.๕๖ น.อ.พงศกร กุวานนท์ รองเจ้ากรมการสื่อสารและเทคโนโลยีสารสนเทศทหารเรือ และคณะเดินทางมาตรวจเยี่ยมหน่วยสื่อสาร และรับทราบปัญหา อุปสรรคข้อขัดข้องใ...
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
 ผบ.ทร.และคณะเดินทางมาตรวจเยี่ยมบำรุงขวัญกำลังพลในพ... (อ่าน 406 ครั้ง) จำนวน 18 รูป ฮิต
โดย : พ.จ.อ.สวงค์ เรืองเพ็ง (13 มี.ค. 2556)๑๒ มี.ค. ๕๖ พล.ร.อ.สุรศักดิ์ หรุ่นเริงรมย์ ผบ.ทร.และคณะเดินทางมาตรวจเยี่ยมบำรุงขวัญกำลังพลในพื้นที่ภาคใต้
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
 ผบ.ฉก.นย.ทร. เป็นประธานในพิธีปิดกิจกรรม และมอบวุฒิ... (อ่าน 396 ครั้ง) จำนวน 18 รูป ฮิต
โดย : จ.อ.รณยุทธ ฝ่ายคำตา (04 มี.ค. 2556)ผบ.ฉก.นย.ทร. เป็นประธานในพิธีปิดกิจกรรม และมอบวุฒิบัตรให้แก่เยาวชนที่เข้าร่วมโครงการรวมใจไทยเป็นหนึ่ง กองทัพเรือ รุ่นที่ ๔/๕๖ ณ สโมสรร่มเกล้า ค่ายจุฬา...
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
 ประธานคณะกรรมาธิการ การกฎหมาย การยุติธรรม และสิทธิ... (อ่าน 433 ครั้ง) จำนวน 10 รูป ฮิต
โดย : จ.อ.รณยุทธ ฝ่ายคำตา (04 มี.ค. 2556)พล.ต.อ.วิรุฬห์ พื้นแสน ประธานคณะกรรมาธิการ การกฎหมาย การยุติธรรม และสิทธิมนุษยชนสภาผู้แทนราษฎร และคณะ เดินทางมารับทราบข้อเท็จจริง กรณี ผกร.โจมตีฐานปฏิบ...
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
 ฉก.นย.ทร.จัดกิจกรรมทัศนศึกษานอกสถานที่ตามโครงการรวม... (อ่าน 348 ครั้ง) จำนวน 16 รูป ฮิต
โดย : จ.อ.รณยุทธ ฝ่ายคำตา (04 มี.ค. 2556)ฉก.นย.ทร.จัดกิจกรรมทัศนศึกษานอกสถานที่ตามโครงการรวมใจไทยเป้นหนึ่ง กองทัพเรือ รุ่นที่ ๔/๕๖ โดยนำเยาวชนในพื้นที่รับผิดชอบ ไปทัศนศึกษาในพื้นที่ กรุงเทพมหา...
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
 ผบ.ฉก.นย.ทร.พบปะกับผู้สื่อข่าวนิตยสารพับลิกโพสต์ แล... (อ่าน 384 ครั้ง) จำนวน 9 รูป ฮิต
โดย : จ.อ.รณยุทธ ฝ่ายคำตา (01 มี.ค. 2556)เมื่อ ๒๘ ก.พ.๕๖ น.อ.สมเกียรติ ผลประยูร ผบ.ฉก.นย.ทร.พบปะกับผู้สื่อข่าวนิตยสารพับลิกโพสต์ และผู้สื่อข่าวจากสำนักข่าวอิสรา เพื่อทำควมาเข้าใจกรณีเหตุการณ์...
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
หน้าที่ จาก 140
หน้าแรก คลิก!!!หน้าก่อนนี้  1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140  คลิก!!!หน้าถัดไป หน้าสุดท้าย
ข่าวยอดนิยมในหมวด
 นย.รับสมัครพลเรือนเข้าเป็นอาสาสมัครทหารพรานนาวิกโยธิน
28 มี.ค. 2558
 ผบ.กรม ร.3 พล.นย.เยี่ยมบำรุงขวัญ กำลังพลในอัตราสวนสนามราชวัลลภรักษาพระองค์ ณ กอง รปภ.ฐท.กท.
19 พ.ย. 2553
 ผบ.ฉก.นย.ทร./ผอ.ศูนย์บรรเทาสาธารณภัย นำคณะผู้นำศาสนา
12 พ.ย. 2553
 มทภ.๔ และคณะ เยี่ยมบำรุงขวัญ จ.อ.ไพรวัลย์ โพธิ์โสภา
27 ก.พ. 2554
  ผบ.นย.พร้อมด้วย ประธานชมรมภริยา นย.พบปะเยี่ยมเยียนกลุ่มแม่บ้านค่ายจุฬาภรณ์
12 พ.ย. 2553
ทั้งหมด