Home Downloads Account Forums  

  เข้าสู่ระบบ/สมัครสมาชิก
>> Royal Thai Marine Task Force ภารกิจนี้ เพื่อ ชาติ และราชนาวี <<
ทรงพระเจริญ


ผู้บังคับหน่วย
ผู้บังคับหน่วย
น.อ.อภิชาติ ทรัพย์ประเสริฐ
ผบ.ฉก.นย.ทร.
ผบ.ฉก.นย.ภต.
ผบ.กรม ร.๓ พล.นย.

เมนูหลัก
บริการทั่วไป
บริการสมาชิก
กิจการสนามยิงปืนค่ายจุฬาภรณ์

การบังคับบัญชา
  กรม ร.3 พล.นย.
  ฉก.นย.ทร.
  ฉก.นย.ภต.

หน่วยใน นย.
หน่วยขึ้นตรง หน่วยบัญชาการ
กองบัญชาการ นาวิกโยธิน
กองพลนาวิกโยธิน
ศูนย์การฝึก นย.
กรม รปภ.นย.
ร้อย.ปจว.นย.
กรมทหารราบที่ ๑
กองพันทหารราบที่ ๑ กรมทหารราบที่ ๑
กรมทหารราบที่ ๒
กรมทหารราบที่ ๓
กองพันทหาราบที่ ๙ รอ. กรมทหารราบที่ ๓ พล.นย.

กรมทหารปืนใหญ่
พัน.ปบค ๑ กรม ป.พล.นย.
พัน.ปบค. ๒ กรม ป.พล.นย.
พัน.ปตอ. กรม ป.พล.นย.
พัน.ปกค. กรม ป.พล.นย.
กรม สน.พล.นย.
พัน.รนบ.พล.นย.
พัน.ช.พล.นย.
พัน.ลว.พล.นย.
พัน.ส.พล.นย.
พัน.ถ.พล.นย.
ร้อย.ตถ.พล.นย.
ร้อย.สห.พล.นย.
รร.นย.ศฝ.นย.
กฝท.ศฝ.นย.
กอง สน.ศฝ.นย.
กองวิทยาการ ศฝ.นย.
หน่วยเฉพาะกิจ นย.
ฉก.ทพ.นย.
ศปศ.๖๑
ฉก.นย.๔๑๑
หน่วยเฉพาะกิจ ทร.
กปช.จต.
ฉก.นย.ภต.
ฉก.นย.ทร.

กองทัพไทย
กองบัญชาการกองทัพไทย กองบัญชาการกองทัพไทย

กองทัพบก กองทัพบก

กองทัพเรือ กองทัพเรือ

กองทัพอากาศ กองทัพอากาศ

สำนักงานตำรวจแห่งชาติ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

โรงเรียนนายร้อย จปร. โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า

โรงเรียนนายเรือ โรงเรียนนายเรือ

โรงเรียนนายเรืออากาศ โรงเรียนนายเรืออากาศ

โรงเรียนเตรียมทหาร โรงเรียนเตรียมทหาร


ตรวจสอบเมล์ RTMTF
ชื่อเรียก:
(ตย. webmaster@rtmtf.net)
รหัสผ่าน:

คุณรู้หรือไม่

"การใส่หูฟังแค่ชั่วโมงเดียว ทำให้แบคทีเรียในหูเพิ่มขึ้น 700 เท่าตัว..มาจากไหนหว่า "


อัตราแลกเปลี่ยน

ไปรษณีย์ไทย

ตัวอย่าง EA473124280TH
รายละเอียดเพิ่มเติม

เรื่องอื่นๆ ที่น่าสนใจ

   ผลฟุตบอลสด


จำนวนผู้เยี่ยมชม
มีผู้เข้าเยี่ยมชม
PHP-Nuke PNG CounterPHP-Nuke PNG CounterPHP-Nuke PNG CounterPHP-Nuke PNG CounterPHP-Nuke PNG CounterPHP-Nuke PNG CounterPHP-Nuke PNG Counter
คน ตั้งแต่ ตุลาคม 2553


หมวด : กิจกรรมประชาสัมพันธ์
กลุ่มข่าว :
 ผบ.ฉก.นย.ทร.เยีี่ยมเยียนและพัฒนาสัมพันธ์ (อ่าน 428 ครั้ง) จำนวน 10 รูป ฮิต
โดย : จ.อ.รณยุทธ ฝ่ายคำตา (09 ก.ค. 2555)เมื่อ ๘ ก.ค.๕๕ ผบ.ฉก.นย.ทร.เยีี่ยมเยียนและเยียวยาครอบครัวของ นายมะซูดิง ซีแม็ง ซึ่งได้รับผลกระทบจากการบังคับใช้กฎหมายในพื้นที่ จชต.
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
 ผบ.ฉก.นย.ทร.บรรยายพิเศษให้ความรู้แก่เยาวชน (อ่าน 343 ครั้ง) จำนวน 5 รูป ฮิต
โดย : พ.จ.อ.สวงค์ เรืองเพ็ง (08 ก.ค. 2555)ผบ.ฉก.นย.ทร. บรรยายพิเศษให้ความรู้แก่เยาวชนที่เข้าร่วมกิจกรรมโครงการค่ายเยาวชนเสริมสร้างสันติสุข ณ ค่ายจุฬาภรณ์
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
 ฉก.นย.ทร.ทำพิธีมอบทุนการศึกษาของสามคมภริยา ทร. (อ่าน 358 ครั้ง) จำนวน 18 รูป ฮิต
โดย : พ.จ.อ.สวงค์ เรืองเพ็ง (07 ก.ค. 2555)ผบ.ฉก.นย.ทร. เป็นประธานในพิธีมอบทุนการศึกษาของสมาคมภิริยา ทร. ประจำปี ๒๕๕๕ แก่บุตรสมาชิกภริยา ทร.
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
 ฉก.นย.ทร.จัดชุดแพทย์เคลื่อนที่ ให้บริการทางการแพทย์... (อ่าน 389 ครั้ง) จำนวน 13 รูป ฮิต
โดย : จ.อ.สุวิทย์ อ่อนอินทร์ (04 ก.ค. 2555)ฉก.นย.ทร. จัดชุดแพทย์เคลื่อนที่ ให้บริการทางการแพทย์แก่ประชาชน ณ ต.แป้น อ.สายบุรี จ.ปัตตานี
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
 รอง ผบ.ฉก.นย.ทร.เปิดการฝึกอบรมให้ความรู้สมาชิกเครื... (อ่าน 368 ครั้ง) จำนวน 10 รูป ฮิต
โดย : จ.อ.สุวิทย์ อ่อนอินทร์ (04 ก.ค. 2555) รอง ผบ.ฉก.นย.ทร.เป็นประธานเปิดการฝึกอบรมให้ความรู้สมาชิกเครือข่ายภาคประชาสังคมเฝ้าระวังใหม่ (วิทยุเครื่องแดง) ณ ค่ายจุฬาภรณ์ ต.โคกเคียน อ.เมืองนราธิ...
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
 รอง ผบ.ฉก.นย.ทร.พบปะเยี่ยมเยียนผู้นำศาสนา  (อ่าน 364 ครั้ง) จำนวน 8 รูป ฮิต
โดย : จ.อ.สุวิทย์ อ่อนอินทร์ (04 ก.ค. 2555) รอง ผบ.ฉก.นย.ทร. พบปะเยี่ยมเยียนผู้นำศาสนา ผู้นำท้องที่ ผู้นำท้องถิ่น ณ อ.บาเจาะ เเละ อ.ยี่งอ จ.นราธิวาส
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
 ฉก.นย.ทร. จัดกิจกรรมให้ความรู้ด้านเศรษฐกิจพอเพียง (อ่าน 365 ครั้ง) จำนวน 15 รูป ฮิต
โดย : จ.อ.สุวิทย์ อ่อนอินทร์ (04 ก.ค. 2555)ฉก.นย.ทร. จัดกิจกรรมให้ความรู้ด้านเศรษฐกิจพอเพียง แก่นักเรียน โรงเรียนบ้านจูดแดง ณ ค่ายจุฬาภรณ์ ต.โคกเคียน อ.เมืองนราธิวาส จ.นราธิวาส
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
 โครงการอบรมเสริมทักษะการปฐมพยาบาลเเละการกู้ชีพเบื้... (อ่าน 479 ครั้ง) จำนวน 11 รูป ฮิต
โดย : จ.อ.สุวิทย์ อ่อนอินทร์ (03 ก.ค. 2555)ชพค.ฉก.นย.ทร.จัดโครงการอบรมเสริมทักษะการปฐมพยาบาลเเละการกู้ชีพเบื้องต้นเเก่กำลังพล ณ ค่ายจุฬาภรณ์ ต.โคกเคียน อ.เมือง จ.นราธิวาส
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
 ผบ.ฉก.นย.ทร. ปิดกิจกรรมทัศนศึกษานอกสถานที่ ฯ (อ่าน 341 ครั้ง) จำนวน 9 รูป ฮิต
โดย : จ.อ.สุวิทย์ อ่อนอินทร์ (02 ก.ค. 2555)ผบ.ฉก.นย.ทร. เป็นประธานกล่าวให้โอวาท และปิดกิจกรรมทัศนศึกษานอกสถานที่ ณ ค่ายจุฬาภรณ์ ต.โคกเคียน อ.เมือง จ.นราธิวาส
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
 กิจกรรมวันทหารนาวิกโยธิน ประจำปี ๕๕ (อ่าน 380 ครั้ง) จำนวน 6 รูป ฮิต
โดย : พ.จ.อ.สวงค์ เรืองเพ็ง (29 มิ.ย. 2555)รอง ผบ.ฉก.นย.ทร. อ่านสารของผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน เนื่องในวันทหารนาวิกโยธิน ประจำปี ๒๕๕๕ ให้แก่กำลังพลในสังกัด ณ บก.ฉก.นย.ทร.
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
 โครงการสร้างสัมพันธภาพชายแดนไทย – มาเลเซีย  (อ่าน 388 ครั้ง) จำนวน 14 รูป ฮิต
โดย : จ.อ.สุวิทย์ อ่อนอินทร์ (27 มิ.ย. 2555)ผบ.ฉก.นย.ทร. ร่วมประชุมสัมมนาแลกเปลี่ยนความรู้กระบวนการช่วยเหลือ ค้นหาผู้ประสบภัยทางน้ำ เพื่อเป็นแนวทางการปฏิบัติในการรับมือภัยพิบัติบริเวณชายแดนไทย – ...
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
 ฉก.นย.ทร.ร่วมกิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติดโลก (อ่าน 394 ครั้ง) จำนวน 14 รูป ฮิต
โดย : จ.อ.สุวิทย์ อ่อนอินทร์ (26 มิ.ย. 2555)ฉก.นย.ทร. เข้าร่วมกิจกรรม วันต่อต้านยาเสพติดโลก ประจำปี ๒๕๕๕ ของจังหวัดนราธิวาส ณ ศาลากลางจังหวัดนราธิวาส จ.นราธิวาส
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
 โครงการรวมใจไทยเป็นหนึ่งกองทัพเรือ  (อ่าน 366 ครั้ง) จำนวน 10 รูป ฮิต
โดย : จ.อ.สุวิทย์ อ่อนอินทร์ (26 มิ.ย. 2555)กพร.ทร.ร่วมกับ ฉก.นย.ทร.จัดกิจกรรมทัศนศึกษานอกสถานที่ ตามโครงการรวมใจไทยเป็นหนึ่งกองทัพเรือ ประจำปี ๕๕ รุ่นที่ ๖
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
 โครงการพัฒนาสัมพันธ์ผู้นำสี่เสาหลัก จำนวน ๔ อำเภอ ... (อ่าน 402 ครั้ง) จำนวน 11 รูป ฮิต
โดย : จ.อ.สุวิทย์ อ่อนอินทร์ (23 มิ.ย. 2555)ผบ.ฉก.นย.ทร.ให้การต้อนรับ ผอ.ศูนย์สันติสุข ในโอกาสเดินทางมาเป็นประธานเปิด โครงการพัฒนาสัมพันธ์ผู้นำสี่เสาหลัก จำนวน ๔ อำเภอ ของ จ.นราธิวาส ณ ค่ายจุฬา...
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
 ผบ.ทร.เยี่ยมศูนย์ส่งเสริมอาชีพประชาชน ฯ ค่ายจุฬาภร... (อ่าน 385 ครั้ง) จำนวน 9 รูป ฮิต
โดย : จ.อ.สุวิทย์ อ่อนอินทร์ (19 มิ.ย. 2555)ผบ.ทร.และคณะ ตรวจเยี่ยมศูนย์ส่งเสริมอาชีพประชาชน ของศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิต ค่ายจุฬาภรณ์ ต.โคกเคียน อ.เมืองนราธิวาส จ.นราธิวาส
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
 ผบ.ทร. ตรวจเยี่ยมชุดทันตกรรมเคลื่อนที่ กรมแพทย์ทหาร... (อ่าน 385 ครั้ง) จำนวน 16 รูป ฮิต
โดย : จ.อ.สุวิทย์ อ่อนอินทร์ (19 มิ.ย. 2555)ผบ.ทร.และคณะ ตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานของ ชุดทันตกรรมเคลื่อนที่ กรมแพทย์ทหารเรือ โดยกิจกรรม จะจัดขึ้นระหว่างวันที่ ๑๘ – ๒๑ มิ.ย.๕๕ ณ ค่ายจุฬาภรณ์ ต.โคกเ...
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
 ผบ.ทร.เเละคณะ ตรวจเยี่ยม ฉก.นย.ทร. (อ่าน 491 ครั้ง) จำนวน 23 รูป ฮิต
โดย : จ.อ.สุวิทย์ อ่อนอินทร์ (19 มิ.ย. 2555)ผบ.ทร. และคณะ เดินทางมาตรวจเยี่ยมหน่วยในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ เพื่อรับทราบ ปัญหา อุปสรรค ข้อขัดข้อง ในการปฏิบัติงาน ณ ค่ายจุฬาภรณ์ ต.โคกเคียน อ....
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
 ฉก.นย.ทร.อบรมการส่งเสริมอาชีพให้กับ กลุ่มอาชีพ อ.บา... (อ่าน 434 ครั้ง) จำนวน 8 รูป ฮิต
โดย : จ.อ.สุวิทย์ อ่อนอินทร์ (16 มิ.ย. 2555)ฉก.นย.ทร. ดำเนินการอบรมการส่งเสริมอาชีพเพิ่มเติมให้กับ กลุ่มอาชีพ อ.บาเจาะ เเละ อ.เมืองนราธิวาส จ.นราธิวาส ณ ค่ายจุฬาภรณ์ ต.โคกเคียน อ.เมืองนราธิวาส ...
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
 ผบ.ฉก.นย.ทร.พบปะผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตรประชาร่วม... (อ่าน 411 ครั้ง) จำนวน 7 รูป ฮิต
โดย : จ.อ.สุวิทย์ อ่อนอินทร์ (16 มิ.ย. 2555)ผบ.ฉก.นย.ทร. ให้การต้อนรับ พบปะผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตรประชาร่วมใจสตรีทำความดีเพื่อแผ่นดิน ณ ค่ายจุฬาภรณ์ ต.โคกเคียน อ.เมืองนราธิวาส จ.นราธิวาส
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
 รอง ผบ.ฉก.นย.ทร. ติดตามความคืบหน้าหมู่บ้านเฉลิมพระเ... (อ่าน 343 ครั้ง) จำนวน 11 รูป ฮิต
โดย : จ.อ.สุวิทย์ อ่อนอินทร์ (16 มิ.ย. 2555)รอง ผบ.ฉก.นย.ทร. ติดตามความคืบหน้าการดำเนินกิจกรรมหมู่บ้านเฉลิมพระเกียรติ ตามโครงการเดินเท้าเข้าชุมชน ณ ต.จอเบาะ และ ต.ลูโบะบือซา อ.ยี่งอ จ.นราธิวาส
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
หน้าที่ จาก 138
หน้าแรก คลิก!!!หน้าก่อนนี้  1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138  คลิก!!!หน้าถัดไป หน้าสุดท้าย
ข่าวยอดนิยมในหมวด
 นย.รับสมัครพลเรือนเข้าเป็นอาสาสมัครทหารพรานนาวิกโยธิน
28 มี.ค. 2558
 ผบ.กรม ร.3 พล.นย.เยี่ยมบำรุงขวัญ กำลังพลในอัตราสวนสนามราชวัลลภรักษาพระองค์ ณ กอง รปภ.ฐท.กท.
19 พ.ย. 2553
 ผบ.ฉก.นย.ทร./ผอ.ศูนย์บรรเทาสาธารณภัย นำคณะผู้นำศาสนา
12 พ.ย. 2553
 มทภ.๔ และคณะ เยี่ยมบำรุงขวัญ จ.อ.ไพรวัลย์ โพธิ์โสภา
27 ก.พ. 2554
  ผบ.นย.พร้อมด้วย ประธานชมรมภริยา นย.พบปะเยี่ยมเยียนกลุ่มแม่บ้านค่ายจุฬาภรณ์
12 พ.ย. 2553
ทั้งหมด