Home Downloads Account Forums  

  เข้าสู่ระบบ/สมัครสมาชิก
>> Royal Thai Marine Task Force ภารกิจนี้ เพื่อ ชาติ และราชนาวี <<
ทรงพระเจริญ


ผู้บังคับหน่วย
ผู้บังคับหน่วย
น.อ.อภิชาติ ทรัพย์ประเสริฐ
ผบ.ฉก.นย.ทร.
ผบ.ฉก.นย.ภต.
ผบ.กรม ร.๓ พล.นย.

เมนูหลัก
บริการทั่วไป
บริการสมาชิก
กิจการสนามยิงปืนค่ายจุฬาภรณ์

การบังคับบัญชา
  กรม ร.3 พล.นย.
  ฉก.นย.ทร.
  ฉก.นย.ภต.

หน่วยใน นย.
หน่วยขึ้นตรง หน่วยบัญชาการ
กองบัญชาการ นาวิกโยธิน
กองพลนาวิกโยธิน
ศูนย์การฝึก นย.
กรม รปภ.นย.
ร้อย.ปจว.นย.
กรมทหารราบที่ ๑
กองพันทหารราบที่ ๑ กรมทหารราบที่ ๑
กรมทหารราบที่ ๒
กรมทหารราบที่ ๓
กองพันทหาราบที่ ๙ รอ. กรมทหารราบที่ ๓ พล.นย.

กรมทหารปืนใหญ่
พัน.ปบค ๑ กรม ป.พล.นย.
พัน.ปบค. ๒ กรม ป.พล.นย.
พัน.ปตอ. กรม ป.พล.นย.
พัน.ปกค. กรม ป.พล.นย.
กรม สน.พล.นย.
พัน.รนบ.พล.นย.
พัน.ช.พล.นย.
พัน.ลว.พล.นย.
พัน.ส.พล.นย.
พัน.ถ.พล.นย.
ร้อย.ตถ.พล.นย.
ร้อย.สห.พล.นย.
รร.นย.ศฝ.นย.
กฝท.ศฝ.นย.
กอง สน.ศฝ.นย.
กองวิทยาการ ศฝ.นย.
หน่วยเฉพาะกิจ นย.
ฉก.ทพ.นย.
ศปศ.๖๑
ฉก.นย.๔๑๑
หน่วยเฉพาะกิจ ทร.
กปช.จต.
ฉก.นย.ภต.
ฉก.นย.ทร.

กองทัพไทย
กองบัญชาการกองทัพไทย กองบัญชาการกองทัพไทย

กองทัพบก กองทัพบก

กองทัพเรือ กองทัพเรือ

กองทัพอากาศ กองทัพอากาศ

สำนักงานตำรวจแห่งชาติ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

โรงเรียนนายร้อย จปร. โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า

โรงเรียนนายเรือ โรงเรียนนายเรือ

โรงเรียนนายเรืออากาศ โรงเรียนนายเรืออากาศ

โรงเรียนเตรียมทหาร โรงเรียนเตรียมทหาร


ตรวจสอบเมล์ RTMTF
ชื่อเรียก:
(ตย. webmaster@rtmtf.net)
รหัสผ่าน:

คุณรู้หรือไม่

"พระนอนที่ยาวที่สุดในประเทศไทย คือพระนอนวัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม (วัดโพธิ์) กรุงเทพฯ ยาว 46 เมตร..ยาวจริงๆ "


อัตราแลกเปลี่ยน

ไปรษณีย์ไทย

ตัวอย่าง EA473124280TH
รายละเอียดเพิ่มเติม

เรื่องอื่นๆ ที่น่าสนใจ

   ผลฟุตบอลสด


จำนวนผู้เยี่ยมชม
มีผู้เข้าเยี่ยมชม
PHP-Nuke PNG CounterPHP-Nuke PNG CounterPHP-Nuke PNG CounterPHP-Nuke PNG CounterPHP-Nuke PNG CounterPHP-Nuke PNG CounterPHP-Nuke PNG Counter
คน ตั้งแต่ ตุลาคม 2553


หมวด : กิจกรรมประชาสัมพันธ์
กลุ่มข่าว :
 ผบ.ฉก.นย.ทร. ปิดกิจกรรมทัศนศึกษานอกสถานที่ ตามโครงก... (อ่าน 370 ครั้ง) จำนวน 11 รูป ฮิต
โดย : จ.อ.สุวิทย์ อ่อนอินทร์ (11 มิ.ย. 2555) ผบ.ฉก.นย.ทร. ปิดกิจกรรมทัศนศึกษานอกสถานที่รุ่นที่ ๕ ตามโครงการรวมใจไทยเป็นหนึ่ง ณ ค่ายจุฬาภรณ์ อ.เมือง จ.นราธิวาส
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
 ผบ.ฉก.นย.ทร. เปิดศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิต หน่วยเฉพาะกิ... (อ่าน 420 ครั้ง) จำนวน 9 รูป ฮิต
โดย : จ.อ.สุวิทย์ อ่อนอินทร์ (11 มิ.ย. 2555)ผบ.ฉก.นย.ทร. เปิดศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิต หน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธินกองทัพเรือ ณ ค่ายจุฬาภรณ์ อ.เมือง จ.นราธิวาส
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
 ผบ.ฉก.นย.ทร. เปิดโครงการอบรมจริยธรรมสัญจร  (อ่าน 388 ครั้ง) จำนวน 9 รูป ฮิต
โดย : จ.อ.สุวิทย์ อ่อนอินทร์ (11 มิ.ย. 2555) ผบ.ฉก.นย.ทร. เปิดโครงการอบรมจริยธรรมสัญจร ครั้งที่ ๒ (ดาวะห์สัญจร) รุ่นที่ ๒/๒๕๕๕ ณ มัสยิดบาโง บ้านโคกพะยอม หมู่ ๒ ต.โคกเคียน อ.เมือง จ.นราธิวาส
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
 รอง ผบ.ฉก.นย.ทร.ติดตามความคืบหน้าหมู่บ้านเฉลิมพระเ... (อ่าน 381 ครั้ง) จำนวน 9 รูป ฮิต
โดย : จ.อ.สุวิทย์ อ่อนอินทร์ (10 มิ.ย. 2555)รอง ผบ.ฉก.นย.ทร. ติดตามความคืบหน้าการดำเนินกิจกรรมหมู่บ้านเฉลิมพระเกียรติ ตามโครงการเดินเท้าเข้าชุมชน ณ ต.โคกเคียน อ.เมืองนราธิวาส จ.นราธิวาส
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
 ฉก.นย.ทร.จัดกิจกรรมเดินเท้าเข้าชุมชน (อ่าน 351 ครั้ง) จำนวน 16 รูป ฮิต
โดย : จ.อ.สุวิทย์ อ่อนอินทร์ (09 มิ.ย. 2555)ผบ.ฉก.นย.ทร. พบปะเยี่ยมเยียน ประชาชน ในพื้นที่รับผิดชอบ ตามโครงการเดินเท้าเข้าชุมชน ณ บ.บูเก๊ะสูดอ ต.บาเระใต้ อ.บาเจาะ จ.นราธิวาส
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
 ผบ.นย.แถลงข่าว โครงการ “เยาวชนประกวดร้องเพลงชาติไทย... (อ่าน 374 ครั้ง) จำนวน 6 รูป ฮิต
โดย : จ.อ.สุวิทย์ อ่อนอินทร์ (07 มิ.ย. 2555)ผบ.นย.ได้ให้เกียรติเป็นประธานในการแถลงข่าว โครงการ “เยาวชนประกวดร้องเพลงชาติไทย เพลงสรรเสริญพระบารมี” และโครงการแข่งขันฟุตบอล “นาวิกโยธินคัพ กองทัพเรือ...
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
 ผบ.นย.ตรวจเยี่ยม ฉก.นย.ทร./ ฉก.นย.ภต. (อ่าน 406 ครั้ง) จำนวน 6 รูป ฮิต
โดย : จ.อ.สุวิทย์ อ่อนอินทร์ (07 มิ.ย. 2555)ผบ.นย.และคณะ เดินทางมาเยี่ยมหน่วยในพื้นที่ภาคใต้ เพื่อรับทราบ ปัญหาและข้อเสนอแนะการปฏิบัติงานของหน่วย ณ ค่ายจุฬาภรณ์
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
 ฉก.นย.ทร.มอบอุปกรณ์เครื่องขยายเสียงประจำบาลาเซาะห์ฯ... (อ่าน 366 ครั้ง) จำนวน 13 รูป ฮิต
โดย : จ.อ.สุวิทย์ อ่อนอินทร์ (05 มิ.ย. 2555) ผบ.ฉก.นย.ทร. พบปะเยี่ยมเยียน ผู้นำศาสนา ผู้นำท้องถิ่น และประชาชน เพื่อเสริมสร้างความเข้าใจ และสร้างความสัมพันธ์อันดีกับประชาชนในพื้นที่รับผิดชอบ ณ บ้...
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
 ฉก.นย.ทร.มอบเต็นท์ พร้อมอุปกรณ์ต่าง ๆ ให้กับกลุ่มส... (อ่าน 330 ครั้ง) จำนวน 13 รูป ฮิต
โดย : จ.อ.สุวิทย์ อ่อนอินทร์ (05 มิ.ย. 2555)ผบ.ฉก.นย.ทร. พบปะเยี่ยมเยียน ผู้นำศาสนา ผู้นำท้องถิ่น และกลุ่มสตรีตำบลจอเบาะ จำนวน ๙ หมู่บ้าน ณ อบต.จอเบาะ อ.ยี่งอ จ.นราธิวาส
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
 ส่งกลับผู้ป่วยเจ็บจากการปฏิบัติหน้าที่ (อ่าน 396 ครั้ง) จำนวน 8 รูป ฮิต
โดย : จ.อ.รณยุทธ ฝ่ายคำตา (04 มิ.ย. 2555)รอง ผบ.ฉก.นย.ทร.และฝ่ายอำนวยการ ร่วมให้กำลังใจแก่กำลังพลที่ได้รับบาดเจ็บจากเหตุ ผกร.ลอบวางระเบิด และส่งไปรักษาพยาบาลต่อที่ รพ.สิริกิติ์ พร. อ.สัตหีบ จ....
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
 ฉก.นย.ทร.จัดกิจกรรมโครงการเดินเท้าเข้าชุมชนพื้นทึ่ ... (อ่าน 380 ครั้ง) จำนวน 18 รูป ฮิต
โดย : พ.จ.อ.สวงค์ เรืองเพ็ง (29 พ.ค. 2555)ฉก.นย.ทร.จัดกิจกรรมนาวิก นาวี สัญจร ตามโครงการเดินเท้าเข้าทุกชุม ในพื้นที่ ต.บางเก่า อ.สายบุรี จ.ปัตตานี
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
 ฉก.นย.ทร. จัดกิจกรรมให้ความรู้ประชาชนพื้นที่ ต.กาะย... (อ่าน 402 ครั้ง) จำนวน 13 รูป ฮิต
โดย : พ.จ.อ.สวงค์ เรืองเพ็ง (28 พ.ค. 2555)ฉก.นย.ทร. ให้การต้อนรับกลุ่ม ผู้นำท้องที่ ผู้นำท้องถิ่นและประชาชนในพื้นที่ ต.กาเยาะมาตี อ.บาเจาะ จ.นราธิวาส
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
 ฝึกการใช้อาวุธประจำกายกับกรมราชองครักษ์ (อ่าน 547 ครั้ง) จำนวน 17 รูป ฮิต
โดย : พ.จ.อ.สวงค์ เรืองเพ็ง (28 พ.ค. 2555)ฝึกอบรมการใช้อาวุธประจำกายโดยมีวิทยาการพิเศษจาก กรมราชองครักษ์ ณ สนามยิงปืนค่ายจุฬาภรณ์
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
 ฉก.นย.ทร.จัดกิจกรรม นาวิก นาวี สัญจร ตามโครงการเดิน... (อ่าน 419 ครั้ง) จำนวน 21 รูป ฮิต
โดย : จ.อ.รณยุทธ ฝ่ายคำตา (28 พ.ค. 2555)ผบ.ฉก.นย.ทร.เป็นประธานการจัดกิจกรรม นาวิก นาวี สัญจร ตามโครงการเดินเท้าเข้าชุมชน พบปะพัฒนาสัมพันธ์กับผู้นำชุมชน ผู้นำศาสนา ต.ปะลุกาสาเมาะ อ.บาเจาะ จ.นร...
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
 รอง สมุหราชองครักษ์ และคณะมอบอุปกรณ์การเรียนให้นัก... (อ่าน 549 ครั้ง) จำนวน 33 รูป ฮิต
โดย : พ.จ.อ.สวงค์ เรืองเพ็ง (27 พ.ค. 2555)พลเอกหม่อมหลวง ทศนวอมร เทวกุล รองสมุหราชองครักษ์ นำคณะบริษัทการบินไทย จำกัด มหาชน และดารานักแสดง เดินทางมามอบอุปกรณ์การเรียนให้กับนักเรียน โรงเรียนบ้าน...
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
 จก.พร.และคณะตรวจเยี่ยมหน่วยแพทย์ทหารเรือในพื้นที่ ... (อ่าน 400 ครั้ง) จำนวน 14 รูป ฮิต
โดย : พ.จ.อ.สวงค์ เรืองเพ็ง (23 พ.ค. 2555)เมื่อ ๒๑ พ.ค.๕๕ พล.ร.ท.สุชีพ ช้างเสวก จก.พร.และคณะเดินทางมาตรวจเยี่ยมบำรุงขวัญ และรับทราบปัญหาข้อขัดข้องในการปฏิบัติงานทางสายแพทย์ ในพื้นที่ จ.นราธิวาส...
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
 ฉก.นย.ทร. จัดการฝึกอบรมการส่งเสริมอาชีพกลุ่มประชาช... (อ่าน 418 ครั้ง) จำนวน 17 รูป ฮิต
โดย : พ.จ.อ.สวงค์ เรืองเพ็ง (22 พ.ค. 2555)๑๙ - ๒๐ พ.ค.๕๕ ฉก.นย.ทร. จัดกิจกรรมการฝึกอบรมการส่งเสริมอาชีพของกลุ่มประชาชนพื้นที่ อ.เมือง อ.ยี่งอ จ.นราธิวาส และ อ.ไม้แก่น จ.ปัตตานี
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
 ฉก.นย.ทร.จัดกิจรรมโครงการรวมใจไทยเป็นหนึ่ง รุ่น๔/๕๕... (อ่าน 436 ครั้ง) จำนวน 18 รูป ฮิต
โดย : พ.จ.อ.สวงค์ เรืองเพ็ง (22 พ.ค. 2555)๑๓ – ๒๐ พ.ค.๕๕ ฉก.นย.ทร. จัดกิจกรรมทัศนศึกษานอกสถานที่ ตามโครงการ “รวมใจไทยเป็นหนึ่งกองทัพเรือ” รุ่นที่ ๔ ประจำปี ๕๕
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
 กรม ร.๓ รอ.พล.นย.ทำพิธี “วันอาภากร”  (อ่าน 528 ครั้ง) จำนวน 32 รูป ฮิต
โดย : จ.อ.สุวิทย์ อ่อนอินทร์ (19 พ.ค. 2555) กรม ร.๓ รอ.พล.นย.ทำพิธีวางพวงมาลาถวายสักการะพระอนุสาวรีย์ พล.ร.อ.พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอาภากรเกียรติวงศ์ กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ “องค์บิด...
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
 ผบ.ฉก.นย.ทร.ให้การต้อนรับ รอง ผบ.ทรภ.๒ เเละคณะ (อ่าน 366 ครั้ง) จำนวน 7 รูป ฮิต
โดย : จ.อ.สุวิทย์ อ่อนอินทร์ (19 พ.ค. 2555) รอง ผบ.ทรภ.๒ เเละคณะ เดินทางมาศึกษาเเละประสานการปฏิบัติ โดยมี ผบ.ฉก.นย.ทร.ให้การต้อนรับ ณ ค่ายจุฬาภรณ์
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
หน้าที่ จาก 138
หน้าแรก คลิก!!!หน้าก่อนนี้  1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138  คลิก!!!หน้าถัดไป หน้าสุดท้าย
ข่าวยอดนิยมในหมวด
 นย.รับสมัครพลเรือนเข้าเป็นอาสาสมัครทหารพรานนาวิกโยธิน
28 มี.ค. 2558
 ผบ.กรม ร.3 พล.นย.เยี่ยมบำรุงขวัญ กำลังพลในอัตราสวนสนามราชวัลลภรักษาพระองค์ ณ กอง รปภ.ฐท.กท.
19 พ.ย. 2553
 ผบ.ฉก.นย.ทร./ผอ.ศูนย์บรรเทาสาธารณภัย นำคณะผู้นำศาสนา
12 พ.ย. 2553
 มทภ.๔ และคณะ เยี่ยมบำรุงขวัญ จ.อ.ไพรวัลย์ โพธิ์โสภา
27 ก.พ. 2554
  ผบ.นย.พร้อมด้วย ประธานชมรมภริยา นย.พบปะเยี่ยมเยียนกลุ่มแม่บ้านค่ายจุฬาภรณ์
12 พ.ย. 2553
ทั้งหมด