Home Downloads Account Forums  

  เข้าสู่ระบบ/สมัครสมาชิก
>> Royal Thai Marine Task Force ภารกิจนี้ เพื่อ ชาติ และราชนาวี <<
ทรงพระเจริญ


ผู้บังคับหน่วย
ผู้บังคับหน่วย
น.อ.อภิชาติ ทรัพย์ประเสริฐ
ผบ.ฉก.นย.ทร.
ผบ.ฉก.นย.ภต.
ผบ.กรม ร.๓ พล.นย.

เมนูหลัก
บริการทั่วไป
บริการสมาชิก
กิจการสนามยิงปืนค่ายจุฬาภรณ์

การบังคับบัญชา
  กรม ร.3 พล.นย.
  ฉก.นย.ทร.
  ฉก.นย.ภต.

หน่วยใน นย.
หน่วยขึ้นตรง หน่วยบัญชาการ
กองบัญชาการ นาวิกโยธิน
กองพลนาวิกโยธิน
ศูนย์การฝึก นย.
กรม รปภ.นย.
ร้อย.ปจว.นย.
กรมทหารราบที่ ๑
กองพันทหารราบที่ ๑ กรมทหารราบที่ ๑
กรมทหารราบที่ ๒
กรมทหารราบที่ ๓
กองพันทหาราบที่ ๙ รอ. กรมทหารราบที่ ๓ พล.นย.

กรมทหารปืนใหญ่
พัน.ปบค ๑ กรม ป.พล.นย.
พัน.ปบค. ๒ กรม ป.พล.นย.
พัน.ปตอ. กรม ป.พล.นย.
พัน.ปกค. กรม ป.พล.นย.
กรม สน.พล.นย.
พัน.รนบ.พล.นย.
พัน.ช.พล.นย.
พัน.ลว.พล.นย.
พัน.ส.พล.นย.
พัน.ถ.พล.นย.
ร้อย.ตถ.พล.นย.
ร้อย.สห.พล.นย.
รร.นย.ศฝ.นย.
กฝท.ศฝ.นย.
กอง สน.ศฝ.นย.
กองวิทยาการ ศฝ.นย.
หน่วยเฉพาะกิจ นย.
ฉก.ทพ.นย.
ศปศ.๖๑
ฉก.นย.๔๑๑
หน่วยเฉพาะกิจ ทร.
กปช.จต.
ฉก.นย.ภต.
ฉก.นย.ทร.

กองทัพไทย
กองบัญชาการกองทัพไทย กองบัญชาการกองทัพไทย

กองทัพบก กองทัพบก

กองทัพเรือ กองทัพเรือ

กองทัพอากาศ กองทัพอากาศ

สำนักงานตำรวจแห่งชาติ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

โรงเรียนนายร้อย จปร. โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า

โรงเรียนนายเรือ โรงเรียนนายเรือ

โรงเรียนนายเรืออากาศ โรงเรียนนายเรืออากาศ

โรงเรียนเตรียมทหาร โรงเรียนเตรียมทหาร


ตรวจสอบเมล์ RTMTF
ชื่อเรียก:
(ตย. webmaster@rtmtf.net)
รหัสผ่าน:

คุณรู้หรือไม่

"ผมคนเราจะร่วงประมาณ 200 เส้นต่อวัน..ล้านกันพอดี "


อัตราแลกเปลี่ยน

ไปรษณีย์ไทย

ตัวอย่าง EA473124280TH
รายละเอียดเพิ่มเติม

เรื่องอื่นๆ ที่น่าสนใจ

   ผลฟุตบอลสด


จำนวนผู้เยี่ยมชม
มีผู้เข้าเยี่ยมชม
PHP-Nuke PNG CounterPHP-Nuke PNG CounterPHP-Nuke PNG CounterPHP-Nuke PNG CounterPHP-Nuke PNG CounterPHP-Nuke PNG CounterPHP-Nuke PNG Counter
คน ตั้งแต่ ตุลาคม 2553


หมวด : กิจกรรมประชาสัมพันธ์
กลุ่มข่าว :
 ฉก.นย.ทร.ร่วมกิจกรรม ๕ ธันวา รวมพลังคนไทยร่วมใจถวาย... (อ่าน 518 ครั้ง) จำนวน 6 รูป ฮิต
โดย : จ.ท.สุวิทย์ อ่อนอินทร์ (01 ธ.ค. 2554)รอง ผบ.ฉก.นย.ทร.ร่วมกิจกรรม ๕ ธันวา รวมพลังคนไทยร่วมใจถวายพระพร อ.เมืองนราธิวาส จ.นราธิวาส
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
 ฉก.นย.ทร.ให้การต้อนรับคณะกรรมการกาชาดระหว่างประเทศ... (อ่าน 487 ครั้ง) จำนวน 4 รูป ฮิต
โดย : จ.ท.สุวิทย์ อ่อนอินทร์ (01 ธ.ค. 2554)รอง ผบ.ฉก.นย.ทร.ให้การต้อนรับคณะกรรมการกาชาดระหว่างประเทศ ณ ค่ายจุฬาภรณ์ อ.เมืองนราธิวาส จ.นราธิวาส
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
 ฉก.นย.ทร.เยี่ยมชมกิจกรรม กลุ่มครูปักผ้าค่ายจุฬาภรณ์... (อ่าน 496 ครั้ง) จำนวน 5 รูป ฮิต
โดย : จ.ท.สุวิทย์ อ่อนอินทร์ (01 ธ.ค. 2554)รอง ผบ.ฉก.นย.ทร.เยี่ยมชมกิจกรรม กลุ่มครูปักผ้าค่ายจุฬาภรณ์ ในพื้นที่ค่ายจุฬาภรณ์ อ.เมืองนราธิวาส จ.นราธิวาส
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
 ผบ.ฉก.นย.ทร.ให้การช่วยเหลือประชาชนผู้มีฐานะยากจน (อ่าน 458 ครั้ง) จำนวน 5 รูป ฮิต
โดย : จ.ท.สุวิทย์ อ่อนอินทร์ (01 ธ.ค. 2554)ผบ.ฉก.นย.ทร.เยี่ยมเยียนพร้อมให้การช่วยเหลือเบื้องต้นเเก่ประชาชนผู้มีฐานะยากจน ณ บ้านจาเเลเกาะ ต.มะนังตายอ อ.เมืองนราธิวาส จ.นราธิวาส
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
 ผบ.ฉก.นย.ทร.เยี่ยมเยี่ยนประชาชนเเละมอบถุงยังชีพ (อ่าน 460 ครั้ง) จำนวน 4 รูป ฮิต
โดย : จ.ท.สุวิทย์ อ่อนอินทร์ (01 ธ.ค. 2554)ผบ.ฉก.นย.ทร.เยี่ยมเยียนประชาชนเเละมอบถุงยังชีพเเก่ผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่ ณ โรงเรียนบ้านเเคนา ต.บางปอ อ.เมืองนราธิวาส จ.นราธิวาส
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
 ผบ.ฉก.นย.ทร.เยี่ยมเยียนประชาชนเเละมอบถุงยังชีพ (อ่าน 423 ครั้ง) จำนวน 5 รูป ฮิต
โดย : จ.ท.สุวิทย์ อ่อนอินทร์ (01 ธ.ค. 2554)ผบ.ฉก.นย.ทร.เยี่ยมเยียนประชาชนเเละมอบถุงยังชีพเเก่ผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่ ณ โรงเรียนบ้านจาเเลเกาะ ต.มะนังตายอ อ.เมืองนราธิวาส จ.นราธิวาส
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
 ผบ.ฉก.นย.ทร.เยี่ยมเยียนประชาชนเเละมอบถุงยังชีพเเก่... (อ่าน 413 ครั้ง) จำนวน 5 รูป ฮิต
โดย : จ.ท.สุวิทย์ อ่อนอินทร์ (01 ธ.ค. 2554)ผบ.ฉก.นย.ทร.เยี่ยมเยียนประชาชนเเละมอบถุงยังชีพเเก่ผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่ บ้านลำภู ต.ลำภู อ.เมืองนราธิวาส จ.นราธิวาส
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
 ผบ.ฉก.นย.ทร.เยี่ยมเยียนประชาชนเเละมอบถุงยังชีพ  (อ่าน 402 ครั้ง) จำนวน 5 รูป ฮิต
โดย : จ.ท.สุวิทย์ อ่อนอินทร์ (01 ธ.ค. 2554)ผบ.ฉก.นย.ทร.เยี่ยมเยียนประชาชนเเละมอบถุงยังชีพเเก่ผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่ ณ มัสยิดอัลฮูดา บ้านพงบือเราะ ต.จอเบาะ อ.ยี่งอ จ.นราธิวาส
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
 ผบ.ฉก.นย.ทร.เยี่ยมเยียนประชาชนเเละมอบถุงยังชีพ (อ่าน 343 ครั้ง) จำนวน 5 รูป ฮิต
โดย : จ.ท.สุวิทย์ อ่อนอินทร์ (01 ธ.ค. 2554)ผบ.ฉก.นย.ทร.เยี่ยมเยียนประชาชนเเละมอบถุงยังชีพเเก่ผู้ประสบอุทกภัย ในพื้นที่ บ้านโต๊ะบาลา ต.กาดุนง อ.สายบุรี จ.นราธวาส
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
 ฉก.นย.ทร.มอบถุงยังชีพเเละมอบวัสดุก่อสร้าง (อ่าน 441 ครั้ง) จำนวน 5 รูป ฮิต
โดย : จ.ท.สุวิทย์ อ่อนอินทร์ (28 พ.ย. 2554)รอง ผบ.ฉก.นย.ทร.มอบถุงยังชีพเเละมอบวัสดุก่อสร้าง ในพื้นที่ ต.โคกเคียน อ.เมืองนราธิวาส จ.นราธิวาส
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
 ผบ.ฉก.นย.ทร.จัดกิจกรรมเดินเท้าเข้าชุมชน  (อ่าน 416 ครั้ง) จำนวน 11 รูป ฮิต
โดย : จ.ท.สุวิทย์ อ่อนอินทร์ (28 พ.ย. 2554)ผบ.ฉก.นย.ทร.จัดกิจกรรมเดินเท้าเข้าชุมชน พื้นที่ ต.ปะลุกาสาเมาะ อ.บาเจาะ จ.นราธิวาส
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
 ฉก.นย.ทร.จัดชุด ฉก.นธ.๓๒ ตรวจค้นพื้นที่ต้องสงสัย พบ... (อ่าน 494 ครั้ง) จำนวน 9 รูป ฮิต
โดย : พลฯ ธงชัยพัฒนะ อินทรมณี (26 พ.ย. 2554)ฉก.นย.ทร.จัดชุดฉก.นธ.๓๒ เข้าดำเนินการปิดล้อม/ตรวจค้นพื้นที่ต้องสงสัยบริเวณบ้านร้างไม่มีเลขที่ในพื้นที่ บ้านกือดายือริง หมู่ ๘ ตำบลปะลุกาสาเมาะ อำเภอบาเ...
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
 ผบ.ฉก.นย.ทร.เยี่ยมชมการปฏิบัติงานชุดทันตกรรม พร. (อ่าน 391 ครั้ง) จำนวน 7 รูป ฮิต
โดย : พลฯ ธงชัยพัฒนะ อินทรมณี (26 พ.ย. 2554)ผบ.ฉก.นย.ทร. เยี่ยมชมการปฏิบัติงานของชุดทันตกรรม กรมแพทย์ทหารเรือ และพบปะพูดคุยพัฒนาสัมพันธ์กับกลุ่มสตรีบ้านโคกแมแน
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
 ฉก.นย.ทร.จัดชุดนปน.ฉก.นย.ทร.ให้การช่วยเหลือค้นหาศพ... (อ่าน 556 ครั้ง) จำนวน 12 รูป ฮิต
โดย : พลฯ ธงชัยพัฒนะ อินทรมณี (25 พ.ย. 2554)ฉก.นย.ทร.จัดชุดนปน.ฉก.นย.ทร.ให้การช่วยเหลือค้นหาศพเด็กนักเรียนโรงเรียนศูนย์ดะวะห์ มารากัส ที่จมน้ำเสียชีวิต บริเวณบ้านเปายานิ ตำบลสะเตงนอก อำเภอเมืองยะ...
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
 ผบ.ฉก.นย.ทร./ผบ.ศปภ.ฉก.นย.ภต. มอบถุงยังชีพแก่ผู้ปร... (อ่าน 458 ครั้ง) จำนวน 21 รูป ฮิต
โดย : พลฯ ธงชัยพัฒนะ อินทรมณี (24 พ.ย. 2554)ผบ.ฉก.นย.ทร./ผบ.ศปภ.ฉก.นย.ภต. ตรวจเยี่ยมประชาชนที่ประสบอุทกภัย พร้อมกับมอบถุงยังชีพเพื่อเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนเบื้องต้นและจัดชุดช่างช่วยซ่อมแซมหลัง...
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
 ผบ.ฉก.นย.ทร.ให้การต้อนรับและรปภ.คณะพระเถรชั้นผู้ให... (อ่าน 553 ครั้ง) จำนวน 3 รูป ฮิต
โดย : พลฯ ธงชัยพัฒนะ อินทรมณี (22 พ.ย. 2554)ผบ.ฉก.นย.ทร.ให้การต้อนรับและรักษาความปลอดภัยคณะพระเถรชั้นผู้ใหญ่ ในโอกาสเดินทางมาเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ หน่วยแพทย์พระราชทานเคลื่อนที่ สำหรับ พร...
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
 ผบ.ฉก.นย.ทร. เยี่ยมชมการปฏิบัติงานของชุดทันตกรรม (อ่าน 463 ครั้ง) จำนวน 4 รูป ฮิต
โดย : พลฯ ธงชัยพัฒนะ อินทรมณี (22 พ.ย. 2554)ผบ.ฉก.นย.ทร. เยี่ยมชมการปฏิบัติงานของชุดทันตกรรมเคลื่อนที่กรมแพทย์ทหารเรือ ซึ่งเดินทางมาให้บริการตรวจรักษาด้านทันตกรรมให้แก่ กำลังพล ครอบครัว และประชา...
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
 ผบ.ฉก.นย.ทร.เป็นประธานพิธีปิดการฝึกเป็นหน่วยปฏิบัต... (อ่าน 508 ครั้ง) จำนวน 10 รูป ฮิต
โดย : พลฯ ธงชัยพัฒนะ อินทรมณี (22 พ.ย. 2554)ผบ.ฉก.นย.ทร.เป็นประธานพิธีปิดการฝึกเป็นหน่วยปฏิบัติการพิเศษ รุ่นที่ ๑ ประจำปี งบประมาณ ๒๕๕๕ และมอบเกียรติบัตรแก่กำลังพลที่ผ่านการฝึก ฯ ณ อาคารอเนกประ...
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
 ฉก.นย.ทร.มอบอาหารกล่องช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย (อ่าน 415 ครั้ง) จำนวน 4 รูป ฮิต
โดย : พ.จ.อ. สวงค์ เรืองเพ็ง (19 พ.ย. 2554)ฉก.นย.ทร.มอบอาหารกล่องช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในพื้นทีเขตมีนบุรี กรุงเทพมหานคร
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
 ฉก.นย.ทร.ประสานสัมพันธ์ผู้นำท้องถิ่น ผู้นำศาสนา (อ่าน 446 ครั้ง) จำนวน 18 รูป ฮิต
โดย : พ.จ.อ. สวงค์ เรืองเพ็ง (15 พ.ย. 2554)ฉก.นย.ทร.พบปะพัฒนาสัมพันธ์ เพื่อเสริมสร้างความเข้าใจกับ ผู้นำท้องที่ ผู้นำท้องถิ่น ผู้นำศาสนา พื้นที่บ้านชูโว ตำบลบาเร๊ะใต้ อำเภอบาเจาะ จังหวัดนราธิวา...
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
หน้าที่ จาก 129
หน้าแรก คลิก!!!หน้าก่อนนี้  1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129  คลิก!!!หน้าถัดไป หน้าสุดท้าย
ข่าวยอดนิยมในหมวด
 นย.รับสมัครพลเรือนเข้าเป็นอาสาสมัครทหารพรานนาวิกโยธิน
28 มี.ค. 2558
 ผบ.กรม ร.3 พล.นย.เยี่ยมบำรุงขวัญ กำลังพลในอัตราสวนสนามราชวัลลภรักษาพระองค์ ณ กอง รปภ.ฐท.กท.
19 พ.ย. 2553
 ผบ.ฉก.นย.ทร./ผอ.ศูนย์บรรเทาสาธารณภัย นำคณะผู้นำศาสนา
12 พ.ย. 2553
 มทภ.๔ และคณะ เยี่ยมบำรุงขวัญ จ.อ.ไพรวัลย์ โพธิ์โสภา
27 ก.พ. 2554
  ผบ.นย.พร้อมด้วย ประธานชมรมภริยา นย.พบปะเยี่ยมเยียนกลุ่มแม่บ้านค่ายจุฬาภรณ์
12 พ.ย. 2553
ทั้งหมด