Home Downloads Account Forums  

  เข้าสู่ระบบ/สมัครสมาชิก
>> Royal Thai Marine Task Force ภารกิจนี้ เพื่อ ชาติ และราชนาวี <<
ทรงพระเจริญ


ผู้บังคับหน่วย
ผู้บังคับหน่วย
น.อ.อภิชาติ ทรัพย์ประเสริฐ
ผบ.ฉก.นย.ทร.
ผบ.ฉก.นย.ภต.
ผบ.กรม ร.๓ พล.นย.

เมนูหลัก
บริการทั่วไป
บริการสมาชิก
กิจการสนามยิงปืนค่ายจุฬาภรณ์

การบังคับบัญชา
  กรม ร.3 พล.นย.
  ฉก.นย.ทร.
  ฉก.นย.ภต.

หน่วยใน นย.
หน่วยขึ้นตรง หน่วยบัญชาการ
กองบัญชาการ นาวิกโยธิน
กองพลนาวิกโยธิน
ศูนย์การฝึก นย.
กรม รปภ.นย.
ร้อย.ปจว.นย.
กรมทหารราบที่ ๑
กองพันทหารราบที่ ๑ กรมทหารราบที่ ๑
กรมทหารราบที่ ๒
กรมทหารราบที่ ๓
กองพันทหาราบที่ ๙ รอ. กรมทหารราบที่ ๓ พล.นย.

กรมทหารปืนใหญ่
พัน.ปบค ๑ กรม ป.พล.นย.
พัน.ปบค. ๒ กรม ป.พล.นย.
พัน.ปตอ. กรม ป.พล.นย.
พัน.ปกค. กรม ป.พล.นย.
กรม สน.พล.นย.
พัน.รนบ.พล.นย.
พัน.ช.พล.นย.
พัน.ลว.พล.นย.
พัน.ส.พล.นย.
พัน.ถ.พล.นย.
ร้อย.ตถ.พล.นย.
ร้อย.สห.พล.นย.
รร.นย.ศฝ.นย.
กฝท.ศฝ.นย.
กอง สน.ศฝ.นย.
กองวิทยาการ ศฝ.นย.
หน่วยเฉพาะกิจ นย.
ฉก.ทพ.นย.
ศปศ.๖๑
ฉก.นย.๔๑๑
หน่วยเฉพาะกิจ ทร.
กปช.จต.
ฉก.นย.ภต.
ฉก.นย.ทร.

กองทัพไทย
กองบัญชาการกองทัพไทย กองบัญชาการกองทัพไทย

กองทัพบก กองทัพบก

กองทัพเรือ กองทัพเรือ

กองทัพอากาศ กองทัพอากาศ

สำนักงานตำรวจแห่งชาติ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

โรงเรียนนายร้อย จปร. โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า

โรงเรียนนายเรือ โรงเรียนนายเรือ

โรงเรียนนายเรืออากาศ โรงเรียนนายเรืออากาศ

โรงเรียนเตรียมทหาร โรงเรียนเตรียมทหาร


ตรวจสอบเมล์ RTMTF
ชื่อเรียก:
(ตย. webmaster@rtmtf.net)
รหัสผ่าน:

คุณรู้หรือไม่

"เมืองแรกในโลกที่มีประชากรมากกว่าหนึ่งล้านคน คือ กรุงลอนดอน..อ้าว เหรอ "


อัตราแลกเปลี่ยน

ไปรษณีย์ไทย

ตัวอย่าง EA473124280TH
รายละเอียดเพิ่มเติม

เรื่องอื่นๆ ที่น่าสนใจ

   ผลฟุตบอลสด


จำนวนผู้เยี่ยมชม
มีผู้เข้าเยี่ยมชม
PHP-Nuke PNG CounterPHP-Nuke PNG CounterPHP-Nuke PNG CounterPHP-Nuke PNG CounterPHP-Nuke PNG CounterPHP-Nuke PNG CounterPHP-Nuke PNG CounterPHP-Nuke PNG Counter
คน ตั้งแต่ ตุลาคม 2553


หมวด : กิจกรรมประชาสัมพันธ์
กลุ่มข่าว :
 พิธีมอบทุนการศึกษาบุตรข้าราชการ และลูกจ้าง กองทัพเร... (อ่าน 432 ครั้ง) จำนวน 9 รูป ฮิต
โดย : จ.อ.รณยุทธ ฝ่ายคำตา (29 ต.ค. 2555)ผบ.ฉก.นย.ทร.เป็นประธานในพิธีมอบทุนการศึกษาบุตรข้าราชการ และลูกจ้าง กองทัพเรือ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๕ ณ อาคารอเนกประสงค์ ค่ายจุฬาภรณ์
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
 กิจกรรมสานสัมพันธ์ผู้นำศาสนาสัญจร (ดาอีสัญจร) (อ่าน 426 ครั้ง) จำนวน 6 รูป ฮิต
โดย : จ.อ.รณยุทธ ฝ่ายคำตา (29 ต.ค. 2555)ผบ.ฉก.นย.ทร.พบปะพูดคุยกับผู้นำศาสนาในกิจกรรมสานสัมพันธ์ผู้นำศาสนาสัญจร (ดาอีสัญจร)จำนวน ๓๔ คน โดยกิจกรรมดังกล่าวได้นำผู้นำศาสนาเข้าเยี่ยมชมและทัศนศึกษ...
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
 พิธีรดน้ำศพ และเคลื่อนย้ายศพ(ส่งศพ) จ.อ.นาดี จำปาวั... (อ่าน 462 ครั้ง) จำนวน 19 รูป ฮิต
โดย : จ.อ.รณยุทธ ฝ่ายคำตา (29 ต.ค. 2555)ผบ.นย.ผู้แทน ผบ.ทร.เป็นประธานพิธีรดน้ำศพ และเคลื่อนย้ายศพ(ส่งศพ) จ.อ.นาดี จำปาวัน และ จ.อ.อิศราวุธ พละศักดิ์ ที่เสียชีวิตจากเหตุการณ์ลอบวางระเบิดเมื่อ ...
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
 กิจกรรมส่งเสริมอาชีพตามโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตประช... (อ่าน 398 ครั้ง) จำนวน 15 รูป ฮิต
โดย : จ.อ.รณยุทธ ฝ่ายคำตา (29 ต.ค. 2555)ฉก.นย.ทร.จัดกิจกรรมส่งเสริมอาชีพตามโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน บ.กูยิ ต.ตะปอเยาะ อ.ยี่งอ จ.นราธิวาส
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
 ให้การต้อนรับ พล.ร.ต.จำลอง วังส์ด่าน รอง ผบ.ทรภ.๒ ... (อ่าน 377 ครั้ง) จำนวน 6 รูป ฮิต
โดย : จ.อ.รณยุทธ ฝ่ายคำตา (29 ต.ค. 2555)ให้การต้อนรับ พล.ร.ต.จำลอง วังส์ด่าน รอง ผบ.ทรภ.๒ และคณะในโอกาสเดินทางมาเยี่ยมหน่วยและประสานการปฏิบัติงานในพื้นที่รับผิดชอบ ณ ทก.ฉก.นย.ทร.
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
 ร่วมพบประพัฒนาสัมพันธ์กับสมาพันธครูโรงเรียนเอกชนใน... (อ่าน 349 ครั้ง) จำนวน 5 รูป ฮิต
โดย : จ.อ.รณยุทธ ฝ่ายคำตา (29 ต.ค. 2555)เมื่อ ๑๕ ต.ค.๕๕ น.อ.สมเกียรติ ผลประยูร ผบ.ฉก.นย.ทร.ร่วมพบประพัฒนาสัมพันธ์กับสมาพันธครูโรงเรียนเอกชนใน ๓ จชต. ณ มัสยิดกลางจังหวัดสงขลา
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
 เสียงประชาชน เปลี่ยนประเทศไทย : ตามหาสันติภาพ สายบ... (อ่าน 512 ครั้ง) จำนวน 10 รูป ฮิต
โดย : พ.จ.อ.สวงค์ เรืองเพ็ง (14 ต.ค. 2555)เมื่อ ๗ ต.ค.๕๕ รายการเสียงประชาชน เปลี่ยนประเทศไทย : ตามหาสันติภาพ สายบุรี - Thai PBS โดย คุณณาตยา แวววีรคุปต์
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
 ผบ.ฉก.นย.ทร. พบปะผู้ประกอบการ ร้านค้าในพื้นที่ อ.บา... (อ่าน 500 ครั้ง) จำนวน 8 รูป ฮิต
โดย : พ.จ.อ.สวงค์ เรืองเพ็ง (13 ต.ค. 2555)เมื่อ ๑๒ ต.ค.๕๕ ผบ.ฉก.นย.ทร. พบปะเพื่อสร้างความมั่นใจให้เกิดความเชื่อมั่น ในการรักษาความปลอดภัยแ่ก่ผู้ประกอบการ ร้านค้า ในพื้นที่ อ.บาเจาะ จ.นราธิวาส ...
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
 รอง ผบ.ฉก.นย.ทร. เยี่ยมบำรุงขวัญให้กำลังใจ กำลังพลท... (อ่าน 446 ครั้ง) จำนวน 2 รูป ฮิต
โดย : จ.อ.ฤชิษฐ์  นุ่นชูผล (12 ต.ค. 2555)รอง ผบ.ฉก.นย.ทร. เป็นผู้แทน ผบ.ฉก.นย.ทร. เยี่ยม บำรุงขวัญให้กำลังใจ กำลังพลที่ได้รับบาดเจ็บจากการปฏิบัติหน้าที่ ในพื้นที่ จชต.
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
 ฉก.นราธิวาส ๓๓ และผู้ประกอบการเดินรณรงค์เพื่อสร้างค... (อ่าน 490 ครั้ง) จำนวน 4 รูป ฮิต
โดย : จ.อ.ฤชิษฐ์  นุ่นชูผล (11 ต.ค. 2555)ฉก.นราธิวาส ๓๓ ร่วมกับส่วนราชการต่าง ๆ และผู้ประกอบการในพื้นที่ อ.เมืองนราธิวาส เดินรณรงค์ประชาสัมพันธ์สร้างความเชื่อมั่นในการรักษาความปลอดภัย เพื่...
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
 ผบ.ฉก.นย.ทร.พบปะ และมอบอุปกรณ์ก่อสร้างให้กลุ่มสตรี... (อ่าน 497 ครั้ง) จำนวน 6 รูป ฮิต
โดย : จ.อ.ฤชิษฐ์  นุ่นชูผล (11 ต.ค. 2555)เมื่อ ๙ ต.ค.๕๕ น.อ.กสมเกียรติ ผลประยูร ผบ.ฉก.นย.ทร. พบปะเยี่ยมเยียนพัฒนาสัมพันธ์กับ ผู้นำท้องที่, ผู้นำท้องถิ่น, ผู้นำศาสนา และกลุ่มสตรีสมาชิกศูนย์วิส...
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
 ผบ.ฉก.นย.ทร.ส่งมอบบ้านพักอาศัยให้กับราษฎรที่มีฐานะ... (อ่าน 407 ครั้ง) จำนวน 8 รูป ฮิต
โดย : จ.อ.ฤชิษฐ์  นุ่นชูผล (11 ต.ค. 2555)เมื่อ ๙ ต.ค.๕๕ น.อ.สมเกียรติ ผลประยูร ผบ.ฉก.นย.ทร. พบปะเยี่ยมเยียน และส่งมอบบ้านพักอาศัยซึ่งหน่วยได้ดำเนินการก่อสร้างให้แก่ นายนาเซ บินกอเต๊ะ
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
 ผบ.ฉก.นย.ทร. ร่วมบันทึกเทปเพื่อสร้างความเชื่อมั่นให... (อ่าน 435 ครั้ง) ฮิต
โดย : จ.อ.ฤชิษฐ์  นุ่นชูผล (11 ต.ค. 2555)เมื่อ ๙ ต.ค.๕๕ ผบ.ฉก.นย.ทร. บันทึกเทปวีดีทัศน์ช่องเคเบิลทีวีนราธิวาส ร่วมกับ ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส และผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดนราธิวาส กรณี...
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
 ฉก.นย.ทร.จัดผู้แทนหน่วยเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากเห... (อ่าน 487 ครั้ง) ฮิต
โดย : พ.จ.อ. สวงค์ เรืองเพ็ง (09 ต.ค. 2555) ผบ.ฉก.นราธิวาส ๓๒ ผู้แทน สำนักงานมวลชนและกิจการพิเศษ กอ.รมน.ภาค ๔ สน. พบปะเสริมสร้างความเข้าใจ และมอบเงินเยียวยาผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการก่อความไม่สง...
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
 ศบภ.ฉก.นย.ภต. จัดรถดับเพลิงเข้าระงับเหตุไฟไหม้ป่า (อ่าน 452 ครั้ง) จำนวน 4 รูป ฮิต
โดย : จ.อ.ฤชิษฐ์  นุ่นชูผล (09 ต.ค. 2555)เมื่อ ๘ ต.ค.๕๕ เกิดเหตุไฟไหม้ป่าบริเวณหลังสถานีอนามัยโคกเคียน ต.โคกเคียน อ.เมือง จว.นราธิวาส
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
 ฉก.นย.ทร. จัดผู้แทนหน่วยเยี่ยมเยียน จนท.ของรัฐที่ไ... (อ่าน 376 ครั้ง) จำนวน 8 รูป ฮิต
โดย : จ.อ.ฤชิษฐ์  นุ่นชูผล (08 ต.ค. 2555)๑ - ๗ ต.ค.๕๕ ฉก.นย.ทร. จัดผู้แทนหน่วยร่วมกับ สำนักงาน จว.นราธิวาส สำรวจและเยี่ยมเยียนเจ้าหน้าที่ของรัฐที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ความไม่สงบในพื้นที่ ...
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
 ผู้นำศาสนาชื่นชมทหารนาวิกโยธิน ค่ายจุฬาภรณ์ (อ่าน 519 ครั้ง) จำนวน 4 รูป ฮิต
โดย : พ.จ.อ. สวงค์ เรืองเพ็ง (05 ต.ค. 2555) พล.อ.ยุทธศักดิ์ ศศิประภา รองนายกรัฐมนตรี และ คณะเดินทางมาปฏิบัติราชการในพื้นที่ จชต.เดินทางมาตรวจเยี่ยมและติดตามการปฏิบัติงานของหน่วยในพื้นที่ จชต. ...
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
 ผบ.นย.และคณะเยียมบำรุงขวัญกำลังพลในสังกัด ฉก.นย.ทร... (อ่าน 464 ครั้ง) จำนวน 19 รูป ฮิต
โดย : พ.จ.อ. สวงค์ เรืองเพ็ง (05 ต.ค. 2555)เมื่อ ๔ ต.ค.๕๕ พล.ร.ท.สนธยา น้อยฉายา ผบ.นย. และคณะตรวจเยี่ยมบำรุงขวัญกำลังพลในสังกัด ฉก.นย.ทร./ฉก.นย.ภต. ถึงระดับฐานปฏิบัติระดับหมวด ของ ฉก.หมายเลข
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
 ฉก.นย.ทร. ให้การต้อนรับรองนายกรัฐมนตรีและคณะ (อ่าน 439 ครั้ง) จำนวน 17 รูป ฮิต
โดย : พ.จ.อ. สวงค์ เรืองเพ็ง (05 ต.ค. 2555)เมื่อ ๓ ต.ค.๕๕ ฉก.นย.ทร. ให้การต้อนรับ พล.อ. ยุทธศักดิ์ ศศิประภา รองนายกรัฐมนตรี และ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชารอง ผอ.รมน. และคณะ ในโอกาสเดินทางมาติดตาม...
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
 ฉก.นย.ทร.จัดกิจกรรมโครงการสานใจห่วงใยสุขภาพผู้นำศาส... (อ่าน 467 ครั้ง) จำนวน 14 รูป ฮิต
โดย : พ.จ.อ. สวงค์ เรืองเพ็ง (02 ต.ค. 2555)เมื่อ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๕ ฉก.นย.ทร. จัดกิจกรรมโครงการสานใจห่วงใยสุขภาพผู้นำศาสนา ครั้งที่ ๑ ประจำปี งป.๕๖
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
หน้าที่ จาก 144
หน้าแรก คลิก!!!หน้าก่อนนี้  1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144  คลิก!!!หน้าถัดไป หน้าสุดท้าย
ข่าวยอดนิยมในหมวด
 นย.รับสมัครพลเรือนเข้าเป็นอาสาสมัครทหารพรานนาวิกโยธิน
28 มี.ค. 2558
 ผบ.กรม ร.3 พล.นย.เยี่ยมบำรุงขวัญ กำลังพลในอัตราสวนสนามราชวัลลภรักษาพระองค์ ณ กอง รปภ.ฐท.กท.
19 พ.ย. 2553
 ผบ.ฉก.นย.ทร./ผอ.ศูนย์บรรเทาสาธารณภัย นำคณะผู้นำศาสนา
12 พ.ย. 2553
 มทภ.๔ และคณะ เยี่ยมบำรุงขวัญ จ.อ.ไพรวัลย์ โพธิ์โสภา
27 ก.พ. 2554
  ผบ.นย.พร้อมด้วย ประธานชมรมภริยา นย.พบปะเยี่ยมเยียนกลุ่มแม่บ้านค่ายจุฬาภรณ์
12 พ.ย. 2553
ทั้งหมด