Home Downloads Account Forums  

  เข้าสู่ระบบ/สมัครสมาชิก
>> Royal Thai Marine Task Force ภารกิจนี้ เพื่อ ชาติ และราชนาวี <<
ทรงพระเจริญ


ผู้บังคับหน่วย
ผู้บังคับหน่วย
น.อ.อภิชาติ ทรัพย์ประเสริฐ
ผบ.ฉก.นย.ทร.
ผบ.ฉก.นย.ภต.
ผบ.กรม ร.๓ พล.นย.

เมนูหลัก
บริการทั่วไป
บริการสมาชิก
กิจการสนามยิงปืนค่ายจุฬาภรณ์

การบังคับบัญชา
  กรม ร.3 พล.นย.
  ฉก.นย.ทร.
  ฉก.นย.ภต.

หน่วยใน นย.
หน่วยขึ้นตรง หน่วยบัญชาการ
กองบัญชาการ นาวิกโยธิน
กองพลนาวิกโยธิน
ศูนย์การฝึก นย.
กรม รปภ.นย.
ร้อย.ปจว.นย.
กรมทหารราบที่ ๑
กองพันทหารราบที่ ๑ กรมทหารราบที่ ๑
กรมทหารราบที่ ๒
กรมทหารราบที่ ๓
กองพันทหาราบที่ ๙ รอ. กรมทหารราบที่ ๓ พล.นย.

กรมทหารปืนใหญ่
พัน.ปบค ๑ กรม ป.พล.นย.
พัน.ปบค. ๒ กรม ป.พล.นย.
พัน.ปตอ. กรม ป.พล.นย.
พัน.ปกค. กรม ป.พล.นย.
กรม สน.พล.นย.
พัน.รนบ.พล.นย.
พัน.ช.พล.นย.
พัน.ลว.พล.นย.
พัน.ส.พล.นย.
พัน.ถ.พล.นย.
ร้อย.ตถ.พล.นย.
ร้อย.สห.พล.นย.
รร.นย.ศฝ.นย.
กฝท.ศฝ.นย.
กอง สน.ศฝ.นย.
กองวิทยาการ ศฝ.นย.
หน่วยเฉพาะกิจ นย.
ฉก.ทพ.นย.
ศปศ.๖๑
ฉก.นย.๔๑๑
หน่วยเฉพาะกิจ ทร.
กปช.จต.
ฉก.นย.ภต.
ฉก.นย.ทร.

กองทัพไทย
กองบัญชาการกองทัพไทย กองบัญชาการกองทัพไทย

กองทัพบก กองทัพบก

กองทัพเรือ กองทัพเรือ

กองทัพอากาศ กองทัพอากาศ

สำนักงานตำรวจแห่งชาติ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

โรงเรียนนายร้อย จปร. โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า

โรงเรียนนายเรือ โรงเรียนนายเรือ

โรงเรียนนายเรืออากาศ โรงเรียนนายเรืออากาศ

โรงเรียนเตรียมทหาร โรงเรียนเตรียมทหาร


ตรวจสอบเมล์ RTMTF
ชื่อเรียก:
(ตย. webmaster@rtmtf.net)
รหัสผ่าน:

คุณรู้หรือไม่

"ประเทศซาอุดิอาระเบียไม่มีแม่น้ำ..แค่น้ำมันก็รวยแล้วพี่ "


อัตราแลกเปลี่ยน

ไปรษณีย์ไทย

ตัวอย่าง EA473124280TH
รายละเอียดเพิ่มเติม

เรื่องอื่นๆ ที่น่าสนใจ

   ผลฟุตบอลสด


จำนวนผู้เยี่ยมชม
มีผู้เข้าเยี่ยมชม
PHP-Nuke PNG CounterPHP-Nuke PNG CounterPHP-Nuke PNG CounterPHP-Nuke PNG CounterPHP-Nuke PNG CounterPHP-Nuke PNG CounterPHP-Nuke PNG Counter
คน ตั้งแต่ ตุลาคม 2553


หมวด : กิจกรรมประชาสัมพันธ์
กลุ่มข่าว :
 รอง ผบ.ฉก.นย.ทร.พบปะพูดคุยกับกลุ่มสตรีพัฒนาสังคมฯ (อ่าน 425 ครั้ง) จำนวน 8 รูป ฮิต
โดย : จ.ท.สุวิทย์ อ่อนอินทร์ (17 มี.ค. 2555)รอง ผบ.ฉก.นย.ทร. พบปะพูดคุยและสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับการทำงานของหน่วยกับกลุ่มสตรีพัฒนาสังคมและมูลนิธิประสานวัฒนธรรม ณ ค่ายจุฬาภรณ์ จ.นราธิวาส
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
 ผบ.ฉก.นย.ทร.เยี่ยมกำลังพล (อ่าน 501 ครั้ง) จำนวน 13 รูป ฮิต
โดย : จ.ท.สุวิทย์ อ่อนอินทร์ (16 มี.ค. 2555)ผบ.ฉก.นย.ทร. เดินทางไปเยี่ยมกำลังพลที่ได้รับบาดเจ็บจากเหตุการณ์ กลุ่ม ผกร.โจมตีฐานปฏิบัติการบ้านส้มป่อย เมื่อวันที่ ๙ มี.ค.๕๕ ที่ผ่านมา ณ โรงพยาบาลนรา...
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
 ผบ.พล.นย.เยี่ยมกำลังพล (อ่าน 466 ครั้ง) จำนวน 12 รูป ฮิต
โดย : จ.ท.สุวิทย์ อ่อนอินทร์ (16 มี.ค. 2555)ผบ.พล.นย.เดินทางมาเยี่ยมพร้อมทั้งมอบกระเช้าดอกไม้และเงินบำรุงขวัญแก่กำลังพลที่ได้รับบาดเจ็บจากเหตุ กลุ่ม ผกร.โจมตีฐานปฏิบัติการบ้านส้มป่อย เมื่อวันที่ ...
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
 จก.กบ.ทร.และคณะตรวจเยี่ยมและรับฟังการบรรยายสรุป (อ่าน 490 ครั้ง) จำนวน 10 รูป ฮิต
โดย : จ.ท.สุวิทย์ อ่อนอินทร์ (16 มี.ค. 2555)เจ้ากรมส่งกำลังบำรุงทหารเรือ และคณะ เดินทางมาตรวจเยี่ยมและรับฟังการบรรยายสรุป การปฏิบัติงานด้านการส่งกำลังบำรุงและตรวจสอบยานพาหนะที่ใช้ปฏิบัติงาน โดยม...
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
 ผบ.นย.และ ผบ.ฉก.นย.ทร.เยี่ยมกำลังพล (อ่าน 505 ครั้ง) จำนวน 4 รูป ฮิต
โดย : จ.ท.สุวิทย์ อ่อนอินทร์ (14 มี.ค. 2555)ผบ.นย.และ ผบ.ฉก.นย.ทร.เดินทางไปเยี่ยมและมอบกระเช้าบำรุงขวัญแก่กำลังพลที่ได้รับบาดเจ็บจากเหตุลอบวางระเบิด ชุด รปภ.ครู เมื่อวันที่ ๑๒ มี.ค.๕๕ ที่ผ่านมา ...
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
 ให้การต้อนรับคณะติดตามสถานการณ์จังหวัดชายแดนภาคใต้... (อ่าน 496 ครั้ง) จำนวน 6 รูป ฮิต
โดย : จ.อ.รณยุทธ ฝ่ายคำตา (13 มี.ค. 2555)ให้การต้อนรับคณะติดตามสถานการณ์จังหวัดชายแดนภาคใต้ในโอกาสเดินทางมาตรวจเยี่ยมและสำรวจภูมิประเทศของ ฉก.นย.ทร./ฉก.นย.ภต.
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
 ผบ.ฉก.นย.ทร.เดินทางไปเยี่ยมบำรุงขวัญกำลังพลที่ได้ร... (อ่าน 485 ครั้ง) จำนวน 4 รูป ฮิต
โดย : จ.อ.รณยุทธ ฝ่ายคำตา (13 มี.ค. 2555)ผบ.ฉก.นย.ทร.เดินทางไปเยี่ยมบำรุงขวัญกำลังพลที่ได้รับบาดเจ็บจากเหตุการณ์ระเบิด เมื่อ ๑๒ มีนาคม ๒๕๕๕ ณ รพ.สายบุรี จ.ปัตตานี
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
 ผบ.ฉก.นย.ทร.ให้การต้อนรับ พล.ต.สมวุฒิ แตงสาขา  (อ่าน 732 ครั้ง) จำนวน 11 รูป ฮิต
โดย : จ.ท.สุวิทย์ อ่อนอินทร์ (10 มี.ค. 2555)พล.ต.สมวุฒิ แตงสาขา ที่ปรึกษา กอ.รมน.ภ.๔ สน. เป็นประธานอบรมให้ความรู้แก่ ผู้บังคับหน่วย ระดับ ฉก.หมายเลข และผู้บังคับกองร้อย เรื่อง “การบริหารเหตุการณ...
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
 ผบ.ทร.พร้อมด้วย ผบ.นย.เิดินทางมาเยี่ยมบำรุงขวัญกำล... (อ่าน 492 ครั้ง) จำนวน 13 รูป ฮิต
โดย : จ.ท.สุวิทย์ อ่อนอินทร์ (09 มี.ค. 2555)ผบ.ทร.พร้อมด้วย ผบ.นย.เิดินทางมาเยี่ยมบำรุงขวัญกำลังพลที่ได้รับบาดเจ็บ จากเหตุการณ์กลุ่มผู้ก่อเหตุรุนเเรงเข้าโจมตีฐานปฏิบัติการบ้านส้มป่อย หน่วยเฉพาะกิ...
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
 ฉก.นย.ทร.จัดกำลังพลร่วมพิธีเวียนเทียน (อ่าน 449 ครั้ง) จำนวน 10 รูป ฮิต
โดย : จ.ท.สุวิทย์ อ่อนอินทร์ (08 มี.ค. 2555)หน่วยเฉพาะกิจนาวิดโยธิน กองทัพเรือ จัดกำลังพล ข้าราชการ เเม่บ้านค่ายจุฬาภรณ์ร่วมพิธีเวียนเทียนประทักษิณ เพื่อถวายเป็นพุทธบูชา เนื่องในวันมาฆบูชา ประจำป...
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
 รอง ผอ.รมน.ภาค ๔ สน. และคณะ เดินทางพบปะเยี่ยมเยียน... (อ่าน 492 ครั้ง) จำนวน 5 รูป ฮิต
โดย : จ.อ.รณยุทธ ฝ่ายคำตา (06 มี.ค. 2555)รอง ผอ.รมน.ภาค ๔ สน. และคณะ เดินทางพบปะเยี่ยมเยียนผู้นำศาสนาและประชาชน ตามโครงการมัสยิดสานใจป้องกันภัยยาเสพติด ประจำปี ๒๕๕๕ โดยมี รอง ผบ.ฉก.นย.ทร. ให...
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
 ผบ.ฉก.นย.ทร.เป็นผู้แทน ผบ.ทร.เดินทางไปเยี่ยมบำรุงขว... (อ่าน 447 ครั้ง) จำนวน 6 รูป ฮิต
โดย : จ.อ.รณยุทธ ฝ่ายคำตา (06 มี.ค. 2555)ผบ.ฉก.นย.ทร.เป็นผู้แทน ผบ.ทร.เดินทางไปเยี่ยมบำรุงขวัญกำลังพลที่ได้รับบาดเจ็บจากเหตุการณ์ระเบิด เมื่อ ๒๘ ก.พ.๕๕ ณ รพ.นราธิวาสราชนครินทร์
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
 ผบ.ฉก.นย.ทร.เป็นประธานพิธีเปิดกิจกรรมต้อนรับผู้ที่... (อ่าน 496 ครั้ง) จำนวน 13 รูป ฮิต
โดย : จ.อ.รณยุทธ ฝ่ายคำตา (01 มี.ค. 2555)ผบ.ฉก.นย.ทร.เป็นประธานพิธีเปิดกิจกรรมต้อนรับผู้ที่ต้องการแสดงความบริสุทธิ์ และร่วมทำความดีเพื่อแผ่นดิน จำนวน ๒๔ คน ณ สโมสรร่มเกล้า ค่ายจุฬาภรณ์
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
 ฉก.นย.ทร.ร่วมกับ พร.จัดกิจกรรมรอบรมช่วยชีวิตเชิงยุ... (อ่าน 431 ครั้ง) จำนวน 14 รูป ฮิต
โดย : จ.อ.รณยุทธ ฝ่ายคำตา (01 มี.ค. 2555)ฉก.นย.ทร.ร่วมกับ พร.จัดกิจกรรมรอบรมช่วยชีวิตเชิงยุทธวิธี ครั้งที่ ๑/๕๕ ให้แก่กำลังพลของหน่วย โดยมีวิทยากรจาก พร.มาให้ความรู้ ณ ค่ายจุฬาภรณ์
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
 ฉก.นย.ทร.ร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลจอเบาะ “จัดกิ... (อ่าน 413 ครั้ง) จำนวน 17 รูป ฮิต
โดย : จ.อ.รณยุทธ ฝ่ายคำตา (29 ก.พ. 2555)ฉก.นย.ทร.ร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลจอเบาะ “จัดกิจกรรมสืบสานวัฒนธรรมสานสายใยพี่น้องประชาชนตำบลจอเจาะ” ณ ศาลาริมน้ำบ้านพงบือเราะ ตำบลจอเบาะ อำเภอยี่งอ...
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
 ผบ.ฉก.นย.ทร.เป็นประธานเปิดการอบรมโครงการสอนการช่วย... (อ่าน 525 ครั้ง) จำนวน 4 รูป ฮิต
โดย : จ.อ.รณยุทธ ฝ่ายคำตา (29 ก.พ. 2555)ผบ.ฉก.นย.ทร.เป็นประธานเปิดการอบรมโครงการสอนการช่วยชีวิตเชิงยุทธวิธี ณ สโมสรร่มเกล้า ค่ายจุฬาภรณ์
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
 ผบ.ฉก.นย.ทร.ให้การต้อนรับคณะกรรมการกาชาดระหว่างประ... (อ่าน 557 ครั้ง) จำนวน 8 รูป ฮิต
โดย : จ.อ.รณยุทธ ฝ่ายคำตา (24 ก.พ. 2555)ผบ.ฉก.นย.ทร.ให้การต้อนรับคณะกรรมการกาชาดระหว่างประเทศ (ICRC) ในโอกาสเดินทางมาจัดกิจกรรมเผยแพร่หลักมนุษยธรรมให้กับกำลังพลได้รับทราบ ณ สโมสรร่มเกล้า ค่าย...
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
 ผบ.ฉก.นย.ทร.ร่วมเป็นเกียรติในวาระองค์กรทูตสันติภาพ... (อ่าน 456 ครั้ง) จำนวน 12 รูป ฮิต
โดย : จ.อ.รณยุทธ ฝ่ายคำตา (24 ก.พ. 2555)ผบ.ฉก.นย.ทร.ร่วมเป็นเกียรติในวาระองค์กรทูตสันติภาพ ครบรอบ ๙ ปี ณ บ้านทูตสันติภาพ เลขที่ ๔/๙ ซ.ประชาภิรมย์ ต.บางนาค อ.เมืองนราธิวาส จ.นราธิวาส
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
 ผบ.ฉก.นย.ทร.ให้การต้อนรับสื่อมวลชนจากประเทศญี่ปุ่น... (อ่าน 498 ครั้ง) จำนวน 7 รูป ฮิต
โดย : จ.อ.รณยุทธ ฝ่ายคำตา (24 ก.พ. 2555)ผบ.ฉก.นย.ทร.ให้การต้อนรับสื่อมวลชนจากประเทศญี่ปุ่น ในโอกาสเดินทางมาพบปะเยี่ยมเยียน และสัมภาษณ์เกี่ยวกับการปฏิบัติงานของ ฉก.นย.ทร. ณ ห้องประชุม ๑๐๑ ค่าย...
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
 ผบ.ฉก.นย.ทร.ต้อนรับคณะ ผู้นำศาสนา ผู้นำหมู่บ้าน แล... (อ่าน 421 ครั้ง) จำนวน 10 รูป ฮิต
โดย : จ.อ.รณยุทธ ฝ่ายคำตา (24 ก.พ. 2555)ผบ.ฉก.นย.ทร.ต้อนรับคณะ ผู้นำศาสนา ผู้นำหมู่บ้าน และผู้นำท้องที่ ในพื้นที่ ตำบลยี่งอ, ตำบลตะบอเยาะ จังหวัดนราธิวาส ในโอกาสเดินทางมาเยี่ยมชมส่วนการเรียน...
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
หน้าที่ จาก 138
หน้าแรก คลิก!!!หน้าก่อนนี้  1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138  คลิก!!!หน้าถัดไป หน้าสุดท้าย
ข่าวยอดนิยมในหมวด
 นย.รับสมัครพลเรือนเข้าเป็นอาสาสมัครทหารพรานนาวิกโยธิน
28 มี.ค. 2558
 ผบ.กรม ร.3 พล.นย.เยี่ยมบำรุงขวัญ กำลังพลในอัตราสวนสนามราชวัลลภรักษาพระองค์ ณ กอง รปภ.ฐท.กท.
19 พ.ย. 2553
 ผบ.ฉก.นย.ทร./ผอ.ศูนย์บรรเทาสาธารณภัย นำคณะผู้นำศาสนา
12 พ.ย. 2553
 มทภ.๔ และคณะ เยี่ยมบำรุงขวัญ จ.อ.ไพรวัลย์ โพธิ์โสภา
27 ก.พ. 2554
  ผบ.นย.พร้อมด้วย ประธานชมรมภริยา นย.พบปะเยี่ยมเยียนกลุ่มแม่บ้านค่ายจุฬาภรณ์
12 พ.ย. 2553
ทั้งหมด