Home Downloads Account Forums  

  เข้าสู่ระบบ/สมัครสมาชิก
>> Royal Thai Marine Task Force ภารกิจนี้ เพื่อ ชาติ และราชนาวี <<
ทรงพระเจริญ


ผู้บังคับหน่วย
ผู้บังคับหน่วย
น.อ.อภิชาติ ทรัพย์ประเสริฐ
ผบ.ฉก.นย.ทร.
ผบ.ฉก.นย.ภต.
ผบ.กรม ร.๓ พล.นย.

เมนูหลัก
บริการทั่วไป
บริการสมาชิก
กิจการสนามยิงปืนค่ายจุฬาภรณ์

การบังคับบัญชา
  กรม ร.3 พล.นย.
  ฉก.นย.ทร.
  ฉก.นย.ภต.

หน่วยใน นย.
หน่วยขึ้นตรง หน่วยบัญชาการ
กองบัญชาการ นาวิกโยธิน
กองพลนาวิกโยธิน
ศูนย์การฝึก นย.
กรม รปภ.นย.
ร้อย.ปจว.นย.
กรมทหารราบที่ ๑
กองพันทหารราบที่ ๑ กรมทหารราบที่ ๑
กรมทหารราบที่ ๒
กรมทหารราบที่ ๓
กองพันทหาราบที่ ๙ รอ. กรมทหารราบที่ ๓ พล.นย.

กรมทหารปืนใหญ่
พัน.ปบค ๑ กรม ป.พล.นย.
พัน.ปบค. ๒ กรม ป.พล.นย.
พัน.ปตอ. กรม ป.พล.นย.
พัน.ปกค. กรม ป.พล.นย.
กรม สน.พล.นย.
พัน.รนบ.พล.นย.
พัน.ช.พล.นย.
พัน.ลว.พล.นย.
พัน.ส.พล.นย.
พัน.ถ.พล.นย.
ร้อย.ตถ.พล.นย.
ร้อย.สห.พล.นย.
รร.นย.ศฝ.นย.
กฝท.ศฝ.นย.
กอง สน.ศฝ.นย.
กองวิทยาการ ศฝ.นย.
หน่วยเฉพาะกิจ นย.
ฉก.ทพ.นย.
ศปศ.๖๑
ฉก.นย.๔๑๑
หน่วยเฉพาะกิจ ทร.
กปช.จต.
ฉก.นย.ภต.
ฉก.นย.ทร.

กองทัพไทย
กองบัญชาการกองทัพไทย กองบัญชาการกองทัพไทย

กองทัพบก กองทัพบก

กองทัพเรือ กองทัพเรือ

กองทัพอากาศ กองทัพอากาศ

สำนักงานตำรวจแห่งชาติ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

โรงเรียนนายร้อย จปร. โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า

โรงเรียนนายเรือ โรงเรียนนายเรือ

โรงเรียนนายเรืออากาศ โรงเรียนนายเรืออากาศ

โรงเรียนเตรียมทหาร โรงเรียนเตรียมทหาร


ตรวจสอบเมล์ RTMTF
ชื่อเรียก:
(ตย. webmaster@rtmtf.net)
รหัสผ่าน:

คุณรู้หรือไม่

"ตาของเราจะขนาดเท่าเดิมตลอดตั้งแต่เกิด แต่จมูกกับหูจะโตขึ้นได้จนถึงวัยรุ่น..แล้วปากล่ะ "


อัตราแลกเปลี่ยน

ไปรษณีย์ไทย

ตัวอย่าง EA473124280TH
รายละเอียดเพิ่มเติม

เรื่องอื่นๆ ที่น่าสนใจ

   ผลฟุตบอลสด


จำนวนผู้เยี่ยมชม
มีผู้เข้าเยี่ยมชม
PHP-Nuke PNG CounterPHP-Nuke PNG CounterPHP-Nuke PNG CounterPHP-Nuke PNG CounterPHP-Nuke PNG CounterPHP-Nuke PNG CounterPHP-Nuke PNG Counter
คน ตั้งแต่ ตุลาคม 2553


หมวด : กิจกรรมประชาสัมพันธ์
กลุ่มข่าว :
 ผบ.ฉก.นย.ทร. พบปะพัฒนาสัมพันธ์ เพื่อเสริมสร้างความเ... (อ่าน 429 ครั้ง) จำนวน 9 รูป ฮิต
โดย : พลฯ ธงชัยพัฒนะ อินทรมณี (14 ก.ย. 2554)ผบ.ฉก.นย.ทร. พบปะพัฒนาสัมพันธ์ เพื่อเสริมสร้างความเข้าใจกับ ผู้นำท้องที่ ผู้นำท้องถิ่น ผู้นำศาสนา ประชาชนและเป็นประธานในพิธีเปิดโรงเรียนนาวิกโยธินบ้าน...
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
 ฉก.นย.ทร. จัดกิจกรรม “สานใจห่วงใย สุขภาพผู้นำศาสนา... (อ่าน 499 ครั้ง) จำนวน 17 รูป ฮิต
โดย : พลฯ ธงชัยพัฒนะ อินทรมณี (13 ก.ย. 2554)ฉก.นย.ทร. จัดกิจกรรม “สานใจห่วงใย สุขภาพผู้นำศาสนา” โดยจัดให้มีการให้บริการตรวจสุขภาพแก่ ผู้นำศาสนา และคณะครู โรงเรียนสมานมิตรวิทยา อำเภอยี่งอ จังหวัดน...
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
 ผบ.ฉก.นย.ทร. ให้การต้อนรับกลุ่มสตรี บ.นากอ ม.๖,บ.พง... (อ่าน 411 ครั้ง) จำนวน 6 รูป ฮิต
โดย : พลฯ ธงชัยพัฒนะ อินทรมณี (12 ก.ย. 2554)ผบ.ฉก.นย.ทร. ให้การต้อนรับกลุ่มสตรีบ้านนากอ หมู่ ๖, บ้านพงบือเราะ หมู่ ๔ ตำบลจอเบาะ และบ้านลุโบะตาแซ หมู่ ๓ ตำบลยี่งอ อำเภอยี่งอ จังหวัดนราธิวาส
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
 ผบ.ฉก.นย.ทร. พบปะผู้นำศาสนา ผู้นำท้องที่ ประชาชน บ.... (อ่าน 439 ครั้ง) จำนวน 12 รูป ฮิต
โดย : พลฯ ธงชัยพัฒนะ อินทรมณี (12 ก.ย. 2554)ผบ.ฉก.นย.ทร. พบปะผู้นำศาสนา ผู้นำท้องที่ ประชาชน โรงเรียนตาดีกาประจำมัสยิดบ้านกูแบบองอ กลุ่มเยาวชนบ้านกูแบบองอ ตำบลบางปอ อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
 ผบ.ฉก.นย.ทร. พบปะพัฒนาสัมพันธ์ เพื่อเสริมสร้างความเ... (อ่าน 400 ครั้ง) จำนวน 13 รูป ฮิต
โดย : รณยุทธ 46 (10 ก.ย. 2554)ผบ.ฉก.นย.ทร.พบปะพัฒนาสัมพันธ์ เพื่อเสริมสร้างความเข้าใจกับ ผู้นำท้องที่ ผู้นำท้องถิ่น ผู้นำศาสนา ประชาชน ตามโครงการเดินเท้าเข้าทุกชุมชน และเป็นประธานใ...
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
 ผบ.ฉก.นย.ทร. เป็นประธานในพิธีส่งมอบการปรับปรุงภายนอ... (อ่าน 413 ครั้ง) จำนวน 10 รูป ฮิต
โดย : รณยุทธ 46 (10 ก.ย. 2554)ผบ.ฉก.นย.ทร. เป็นประธานในพิธีส่งมอบการปรับปรุงภายนอกอาคารบาราเซาะ บ้านฮูแตยือลอ หมู่ ๖ ตำบลบาเระใต้ อำเภอบาเจาะ จังหวัดนราธิวาส ในโอกาสเดียวกันนี้ ฉก....
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
 ผบ.ฉก.นย.ทร. ให้การต้อนรับ ผู้นำท้องถิ่น พื้นที่ อ.... (อ่าน 443 ครั้ง) จำนวน 14 รูป ฮิต
โดย : พลฯ ธงชัยพัฒนะ อินทรมณี (09 ก.ย. 2554)ผบ.ฉก.นย.ทร. ให้การต้อนรับ ผู้นำท้องถิ่น พื้นที่ อ.ไม้แก่น จว.ปัตตานี และเยี่ยมชมส่วนการเรียนรู้ด้านการเกษตรกรรมและส่วนส่งเสริมการศึกษาของเยาวชน ณ ค่าย...
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
 ผบ.ฉก.นย.ทร.กล่าวต้อนรับ คณะชุดการแสดงดีเกฮูลู ซึ่ง... (อ่าน 477 ครั้ง) จำนวน 6 รูป ฮิต
โดย : รณยุทธ 46 (08 ก.ย. 2554)ผบ.ฉก.นย.ทร.กล่าวต้อนรับ คณะชุดการแสดงดีเกฮูลู ซึ่งจะเดินทางไปร่วมทำการแสดงในงานพิธีย่ำพระสุรสีห์ ณ ค่ายกรมหลวงชุมพร อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
 ผบ.ฉก.นย.ทร.พบปะพูดคุยทำความเข้าใจกับ ผู้นำศาสนา ผู... (อ่าน 458 ครั้ง) จำนวน 8 รูป ฮิต
โดย : รณยุทธ 46 (08 ก.ย. 2554)ผบ.ฉก.นย.ทร.พบปะพูดคุยทำความเข้าใจกับ ผู้นำศาสนา ผู้นำท้องที่ และประชาชน ณ มัสยิดวาดิอัลฮูเซ็น (มัสยิด ๓๐๐ ปี) บ้านตะโละมาเนาะ หมู่ ๑ ตำบลลุโบะสาวอ อำ...
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
 ผบ.ฉก.นย.ทร.พบปะพูดคุยกับ ผู้นำท้องที่ และเข้าเยี่ย... (อ่าน 447 ครั้ง) จำนวน 9 รูป ฮิต
โดย : รณยุทธ 46 (08 ก.ย. 2554)ผบ.ฉก.นย.ทร.พบปะพูดคุยกับ ผู้นำท้องที่ และเข้าเยี่ยมชม อาคารย้อนรอยประวัติศาสตร์เมืองยี่งอ หมู่ ๗ ตำบลยี่งอ อำเภอยี่งอ จังหวัดนราธิวาส
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
 ให้การต้อนรับผู้ช่วยเสนาธิการ ทหารอากาศ ฝ่ายการข่า... (อ่าน 479 ครั้ง) จำนวน 6 รูป ฮิต
โดย : รณยุทธ 46 (08 ก.ย. 2554) นาวาเอก สมเกียรติ ผลประยูร ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธิน กองทัพเรือ ให้การต้อนรับ พลอากาศโท อาระยะ งามประมวญ ผู้ช่วยเสนาธิการ ทหารอากาศ ฝ่ายการข...
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
 รอง ผบ.ฉก.นย.ทร.ร่วมสำรวจพื้นที่เพื่อเตรียมการรับเ... (อ่าน 485 ครั้ง) จำนวน 9 รูป ฮิต
โดย : พลฯ ธงชัยพัฒนะ อินทรมณี (01 ก.ย. 2554)พลเอกคณิต เพิ่มทรัพย์ รองสมุหราชองครักษ์ และคณะ เดินทางมาทำการตรวจพื้นที่เพื่อเตรียมการรับเสด็จ ฯ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ในพื...
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
 ผบ.ฉก.นย.ทร. พบปะผู้นำศาสนา ผู้นำท้องถิ่น และผู้นำ... (อ่าน 477 ครั้ง) จำนวน 7 รูป ฮิต
โดย : พลฯ ธงชัยพัฒนะ อินทรมณี (30 ส.ค. 2554)ผบ.ฉก.นย.ทร. พบปะผู้นำศาสนา ผู้นำท้องถิ่น และผู้นำท้องที่ ณ มัสยิดดารุลอีมาน บ้านคลอแระ ต.บาเระใต้ อ.บาเจาะ จว.นราธิวาส
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
 ผบ.ฉก.นย.ทร. พบปะผู้นำศาสนา ผู้นำท้องที่ ณ บ้านกูยิ... (อ่าน 429 ครั้ง) จำนวน 8 รูป ฮิต
โดย : พลฯ ธงชัยพัฒนะ อินทรมณี (30 ส.ค. 2554)ผบ.ฉก.นย.ทร. พบปะผู้นำศาสนา ผู้นำท้องที่ และประชาชน ณ บ้านกูยิ ต.ตะปอเยาะ อ.ยี่งอ จว.นราธิวาส
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
 ผบ.ฉก.นย.ทร. เป็นประธานในพิธีเปิด “บ้านทุ่งกงเฉลิม... (อ่าน 449 ครั้ง) จำนวน 10 รูป ฮิต
โดย : พลฯ ธงชัยพัฒนะ อินทรมณี (28 ส.ค. 2554)ผบ.ฉก.นย.ทร. เป็นประธานในพิธีเปิด “บ้านทุ่งกงเฉลิมพระเกียรติ” ตามโครงการกองทัพเรือรวมใจไทยเป็นหนึ่ง ประจำปี ๒๕๕๔ ณ บ้านทุ่งกงเฉลิมพระเกียรติ ตำบลโคกเ...
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
 ผบ.ฉก.นย.ทร. พบปะผู้นำศาสนา ณ มัสยิดบ้านป่าไหม้ (อ่าน 402 ครั้ง) จำนวน 4 รูป ฮิต
โดย : พลฯ ธงชัยพัฒนะ อินทรมณี (28 ส.ค. 2554)ผบ.ฉก.นย.ทร. พบปะผู้นำศาสนา ณ มัสยิดบ้านป่าไหม้ ตำบลดอนทราย อำเภอไม้แก่น จังหวัดปัตตานี
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
 ผบ.ฉก.นย.ทร. พบปะผู้นำศาสนา ณ มัสยิดอิสลาฮุดดิน บ้... (อ่าน 400 ครั้ง) จำนวน 14 รูป ฮิต
โดย : พลฯ ธงชัยพัฒนะ อินทรมณี (28 ส.ค. 2554)ผบ.ฉก.นย.ทร. พบปะผู้นำศาสนา ณ มัสยิดอิสลาฮุดดิน บ้านตะโละตา ตำบลปะลุกาสาเมาะ อำเภอบาเจาะ จังหวัดนราธิวาส
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
 ผบ.ฉก.นย.ทร.พบปะผู้บริหาร ครู และนักเรียน รร.ปอเนาะ... (อ่าน 453 ครั้ง) จำนวน 7 รูป ฮิต
โดย : พลฯ ธงชัยพัฒนะ อินทรมณี (28 ส.ค. 2554)ผบ.ฉก.นย.พบปะผู้บริหาร ครู และนักเรียน โรงเรียนปอเนาะมะฮัคดารุลเราะห์มะห์ (บือแนราเมาะ) บ้านปาโอะ หมู่ ๔ ตำบลมะนังดาลำ อำเภอสายบุรี จังหวัดปัตตานี
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
 พบปะพูดคุยพัฒนาความสัมพันธ์และเสริมสร้างความเข้าใจ... (อ่าน 425 ครั้ง) จำนวน 9 รูป ฮิต
โดย : รณยุทธ 46 (26 ส.ค. 2554)ผบ.ฉก.นย.ทร.พบปะพูดคุยพัฒนาความสัมพันธ์และเสริมสร้างความเข้าใจกับ ผู้นำศาสนา,ผู้นำท้องถิ่น,ผู้นำท้องที่ และร่วมพิธีละศีลอดของราษฎรไทยที่นับถือศาสนาอิส...
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
 เยี่ยมบำรุงขวัญผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ความไม่... (อ่าน 480 ครั้ง) จำนวน 5 รูป ฮิต
โดย : รณยุทธ 46 (26 ส.ค. 2554) ผบ.ฉก.นย.ทร.เยี่ยมบำรุงขวัญผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ความไม่สงบเพื่อเป็นการเยี่ยวยาและบรรเทาความเดือดร้อน ณ บ.ท่าช้าง ต.ตะโละไกรทอง อ.ไม้แก่น จว.ปั...
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
หน้าที่ จาก 129
หน้าแรก คลิก!!!หน้าก่อนนี้  1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129  คลิก!!!หน้าถัดไป หน้าสุดท้าย
ข่าวยอดนิยมในหมวด
 นย.รับสมัครพลเรือนเข้าเป็นอาสาสมัครทหารพรานนาวิกโยธิน
28 มี.ค. 2558
 ผบ.กรม ร.3 พล.นย.เยี่ยมบำรุงขวัญ กำลังพลในอัตราสวนสนามราชวัลลภรักษาพระองค์ ณ กอง รปภ.ฐท.กท.
19 พ.ย. 2553
 ผบ.ฉก.นย.ทร./ผอ.ศูนย์บรรเทาสาธารณภัย นำคณะผู้นำศาสนา
12 พ.ย. 2553
 มทภ.๔ และคณะ เยี่ยมบำรุงขวัญ จ.อ.ไพรวัลย์ โพธิ์โสภา
27 ก.พ. 2554
  ผบ.นย.พร้อมด้วย ประธานชมรมภริยา นย.พบปะเยี่ยมเยียนกลุ่มแม่บ้านค่ายจุฬาภรณ์
12 พ.ย. 2553
ทั้งหมด