Home Downloads Account Forums  

  เข้าสู่ระบบ/สมัครสมาชิก
>> Royal Thai Marine Task Force ภารกิจนี้ เพื่อ ชาติ และราชนาวี <<
ทรงพระเจริญ


ผู้บังคับหน่วย
ผู้บังคับหน่วย
น.อ.อภิชาติ ทรัพย์ประเสริฐ
ผบ.ฉก.นย.ทร.
ผบ.ฉก.นย.ภต.
ผบ.กรม ร.๓ พล.นย.

เมนูหลัก
บริการทั่วไป
บริการสมาชิก
กิจการสนามยิงปืนค่ายจุฬาภรณ์

การบังคับบัญชา
  กรม ร.3 พล.นย.
  ฉก.นย.ทร.
  ฉก.นย.ภต.

หน่วยใน นย.
หน่วยขึ้นตรง หน่วยบัญชาการ
กองบัญชาการ นาวิกโยธิน
กองพลนาวิกโยธิน
ศูนย์การฝึก นย.
กรม รปภ.นย.
ร้อย.ปจว.นย.
กรมทหารราบที่ ๑
กองพันทหารราบที่ ๑ กรมทหารราบที่ ๑
กรมทหารราบที่ ๒
กรมทหารราบที่ ๓
กองพันทหาราบที่ ๙ รอ. กรมทหารราบที่ ๓ พล.นย.

กรมทหารปืนใหญ่
พัน.ปบค ๑ กรม ป.พล.นย.
พัน.ปบค. ๒ กรม ป.พล.นย.
พัน.ปตอ. กรม ป.พล.นย.
พัน.ปกค. กรม ป.พล.นย.
กรม สน.พล.นย.
พัน.รนบ.พล.นย.
พัน.ช.พล.นย.
พัน.ลว.พล.นย.
พัน.ส.พล.นย.
พัน.ถ.พล.นย.
ร้อย.ตถ.พล.นย.
ร้อย.สห.พล.นย.
รร.นย.ศฝ.นย.
กฝท.ศฝ.นย.
กอง สน.ศฝ.นย.
กองวิทยาการ ศฝ.นย.
หน่วยเฉพาะกิจ นย.
ฉก.ทพ.นย.
ศปศ.๖๑
ฉก.นย.๔๑๑
หน่วยเฉพาะกิจ ทร.
กปช.จต.
ฉก.นย.ภต.
ฉก.นย.ทร.

กองทัพไทย
กองบัญชาการกองทัพไทย กองบัญชาการกองทัพไทย

กองทัพบก กองทัพบก

กองทัพเรือ กองทัพเรือ

กองทัพอากาศ กองทัพอากาศ

สำนักงานตำรวจแห่งชาติ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

โรงเรียนนายร้อย จปร. โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า

โรงเรียนนายเรือ โรงเรียนนายเรือ

โรงเรียนนายเรืออากาศ โรงเรียนนายเรืออากาศ

โรงเรียนเตรียมทหาร โรงเรียนเตรียมทหาร


ตรวจสอบเมล์ RTMTF
ชื่อเรียก:
(ตย. webmaster@rtmtf.net)
รหัสผ่าน:

คุณรู้หรือไม่

"ห้องสมุดที่มหาวิทยาลัยอินเดียนน่าจมลงในดิน 1 นิ้วทุกปี เพราะวิศวกรลืมคำนวณถึงน้ำหนักหนังสือ..ทำไปได้ "


อัตราแลกเปลี่ยน

ไปรษณีย์ไทย

ตัวอย่าง EA473124280TH
รายละเอียดเพิ่มเติม

เรื่องอื่นๆ ที่น่าสนใจ

   ผลฟุตบอลสด


จำนวนผู้เยี่ยมชม
มีผู้เข้าเยี่ยมชม
PHP-Nuke PNG CounterPHP-Nuke PNG CounterPHP-Nuke PNG CounterPHP-Nuke PNG CounterPHP-Nuke PNG CounterPHP-Nuke PNG CounterPHP-Nuke PNG Counter
คน ตั้งแต่ ตุลาคม 2553


หมวด : กิจกรรมประชาสัมพันธ์
กลุ่มข่าว :
 ผบ.นย. ทำพิธีมอบเสื้อเกราะกันกระสุน และตรวจเยี่ยมก... (อ่าน 558 ครั้ง) จำนวน 19 รูป ฮิต
โดย : พลฯ ธงชัยพัฒนะ อินทรมณี (13 ต.ค. 2554)ผบ.นย. ทำพิธีมอบเสื้อเกราะกันกระสุน และตรวจเยี่ยมกำลังพลที่มาปฏิบัติงาน ในหน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธินกองทัพเรือ ณ ค่ายจุฬาภรณ์ ตำบลโคกเคียน อำเภอเมืองนราธ...
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
 ผบ.พล.นย. เดินทางมาตรวจเยี่ยมหน่วยและมอบแนวทางการป... (อ่าน 649 ครั้ง) จำนวน 17 รูป ฮิต
โดย : พลฯ ธงชัยพัฒนะ อินทรมณี (11 ต.ค. 2554)ผบ.พล.นย. เดินทางมาตรวจเยี่ยมหน่วยและมอบแนวทางการปฏิบัติงาน แก่กำลังพลที่ปฏิบัติงานภาคใต้
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
 ผบ.ฉก.นย.ทร. ร่วมพบปะกับสมาชิกชมรมดาวะห์สัญจร (อ่าน 441 ครั้ง) จำนวน 7 รูป ฮิต
โดย : พลฯ ธงชัยพัฒนะ อินทรมณี (11 ต.ค. 2554)ผบ.ฉก.นย.ทร. ร่วมพบปะกับสมาชิกชมรมดาวะห์สัญจร จาก ๑๓ อำเภอ จังหวัดนราธิวาส เนื่องในโอกาสการทำกิจกรรมร่วมกันของชมรมดาวะห์ ณ มัสยิดบลูกาสนอ
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
 ฉก.นย.ทร. ให้การต้อนรับ รองนายกรัฐมนตรี พร้อมคณะ (อ่าน 526 ครั้ง) จำนวน 5 รูป ฮิต
โดย : พลฯ ธงชัยพัฒนะ อินทรมณี (10 ต.ค. 2554)ฉก.นย.ทร. ให้การต้อนรับ รองนายกรัฐมนตรี พลตำรวจเอก โกวิท วัฒนะ พร้อมคณะ โดยบรรยายสรุปการปฏิบัติงานของ หน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธิน กองทัพเรือ และให้นโยบาย...
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
 รองผบ.ฉก.นย.ทร. ร่วมพิธีรดน้ำศพ ภรรยา ผอ.รร.บ้านร่... (อ่าน 687 ครั้ง) จำนวน 3 รูป ฮิต
โดย : พลฯ ธงชัยพัฒนะ อินทรมณี (08 ต.ค. 2554)รองผบ.ฉก.นย.ทร. เป็นผู้แทนหน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธิน กองทัพเรือ ร่วมพิธีรดน้ำศพ นางเสาวรุณ ทองเอียด เสียชีวิตจากเหตุการณ์คนร้ายลอบยิง นายสกุล ทอดเอียด ผู...
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
 ผบ.ฉก.นย.ทร. ให้การต้อนรับสำนักสันติวิธีและธรรมาภิบ... (อ่าน 508 ครั้ง) จำนวน 15 รูป ฮิต
โดย : พลฯ ธงชัยพัฒนะ อินทรมณี (07 ต.ค. 2554)ผบ.ฉก.นย.ทร. ให้การต้อนรับและบรรยายสรุปให้แก่สำนักสันติวิธีและธรรมาภิบาล สถาบันพระปกเกล้า เนื่องในโอกาสนำนักศึกษาและเจ้าหน้าที่(สายที่ ๒) มาศึกษาดูงาน...
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
 กำลังพล ฉก.นย.ทร. เข้าร่วมกิจกรรมบริจาคโลหิต (อ่าน 525 ครั้ง) จำนวน 9 รูป ฮิต
โดย : พลฯ ธงชัยพัฒนะ อินทรมณี (06 ต.ค. 2554)กำลังพลของหน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธิน กองทัพเรือ เข้าร่วมกิจกรรมบริจาคโลหิต ตามโครงการประชาชนชาวไทยทำความดีบริจาคโลหิตถวายพ่อของแผ่นดิน เฉลิมพระเกียรติ พร...
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
 ผบ.ฉก.นย.ทร. พบปะเยี่ยมเยียนกลุ่มอาชีพผลิตข้าวเกรีย... (อ่าน 637 ครั้ง) จำนวน 5 รูป ฮิต
โดย : พลฯ ธงชัยพัฒนะ อินทรมณี (06 ต.ค. 2554)ผบ.ฉก.นย.ทร. พบปะเยี่ยมเยียนกลุ่มอาชีพผลิตข้าวเกรียบ/กือโป๊ะ บ้านปาตาบาระ
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
 ผบ.ฉก.นย.ทร. เยี่ยมคำนับนายอำเภอสายบุรี จังหวัดปัต... (อ่าน 476 ครั้ง) จำนวน 3 รูป ฮิต
โดย : พลฯ ธงชัยพัฒนะ อินทรมณี (06 ต.ค. 2554)ผบ.ฉก.นย.ทร. เยี่ยมคำนับนายอำเภอสายบุรี จังหวัดปัตตานี และปรึกษาหารือเรื่องการปฏิบัติงานในพื้นที่
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
 ผบ.ฉก.นย.ทร. พบปะผู้นำท้องถิ่น อำเภอสายบุรี จังหวั... (อ่าน 518 ครั้ง) จำนวน 6 รูป ฮิต
โดย : พ.จ.อ.สวงค์ เรืองเพ็ง (06 ต.ค. 2554)ผบ.ฉก.นย.ทร. เข้าร่วมการประชุม และพบปะ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ในพื้นที่ อำเภอสายบุรี จังหวัดปัตตานี
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
 ผบ.ฉก.นย.ทร. พบปะเยี่ยมเยียนประชาชนพื้นที่วัดโคกโก... (อ่าน 446 ครั้ง) จำนวน 12 รูป ฮิต
โดย : พลฯ ธงชัยพัฒนะ อินทรมณี (03 ต.ค. 2554)ผบ.ฉก.นย.ทร. พบปะเยี่ยมเยียนประชาชนพื้นที่วัดโคกโก ต.บางปอ อ.เมืองนราธิวาส จว.นราธิวาส ในการนี้ได้มอบ โพเดียม ให้กับชมรมผู้สูงอายุ และมอบเครื่องบดพริกแ...
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
 ผบ.ฉก.นย.ทร. ได้ดำเนินการผลัดเปลี่ยนกำลังพลที่มาปฏิ... (อ่าน 642 ครั้ง) จำนวน 19 รูป ฮิต
โดย : พลฯ ธงชัยพัฒนะ อินทรมณี (03 ต.ค. 2554)ผบ.ฉก.นย.ทร. ได้ดำเนินการผลัดเปลี่ยนกำลังพลที่มาปฏิบัติงานในพื้นที่รับผิดชอบประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๕ ผลการปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ในครั้งนี้ ผู้บัง...
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
 ผบ.ฉก.นย.ทร. เป็นประธานพิธีต้อนรับผู้ทำความดีเพื่อแ... (อ่าน 413 ครั้ง) จำนวน 9 รูป ฮิต
โดย : พลฯ ธงชัยพัฒนะ อินทรมณี (03 ต.ค. 2554)ผบ.ฉก.นย.ทร. เป็นประธานพิธีต้อนรับผู้ทำความดีเพื่อแผ่นดิน ซึ่งได้ผ่านการอบรมโครงการประชาร่วมใจทำความดีเพื่อแผ่นดิน ตามแนวทางของ กองอำนวยการรักษาความ...
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
 ผบ.ฉก.นย.ทร. เป็นประธานโครงการสานใจครอบครัวสร้างรั้... (อ่าน 417 ครั้ง) จำนวน 7 รูป ฮิต
โดย : พลฯ ธงชัยพัฒนะ อินทรมณี (03 ต.ค. 2554)ผบ.ฉก.นย.ทร. เป็นประธานโครงการสานใจครอบครัวสร้างรั้วชุมชนป้องกันยาเสพติด ณ อาคารอเนกประสงค์ มัสยิด บ.ปะลุการสาเมาะ อ.บาเจาะ จ.นราธิวาส
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
 ผบ.ฉก.นย.ทร. ให้การต้อนรับพลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอ... (อ่าน 422 ครั้ง) จำนวน 4 รูป ฮิต
โดย : พลฯ ธงชัยพัฒนะ อินทรมณี (28 ก.ย. 2554)ผบ.ฉก.นย.ทร. ให้การต้อนรับพลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา ผู้บัญชาการทหารบก/รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายใน และคณะ จำนวน ๒๑ นาย เดินทางมาตรวจเยี่ยมและติ...
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
 ผบ.ฉก.นย.ทร. ร่วมชมการแข่งขันเรือ ชิงถ้วยพระราชทาน... (อ่าน 463 ครั้ง) จำนวน 16 รูป ฮิต
โดย : พลฯ ธงชัยพัฒนะ อินทรมณี (26 ก.ย. 2554)ผบ.ฉก.นย.ทร. ร่วมชมการแข่งขันเรือกอและ เรือยาว เรือยอกอง และเรือคชสีห์ ชิงถ้วยพระราชทานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
 ผบ.ฉก.นย.ทร.ให้การต้อนรับ พลเอก สุรยุทธ์ จุลานนท์... (อ่าน 470 ครั้ง) จำนวน 8 รูป ฮิต
โดย : พลฯ ธงชัยพัฒนะ อินทรมณี (26 ก.ย. 2554)ผบ.ฉก.นย.ทร.ให้การต้อนรับ พลเอก สุรยุทธ์ จุลานนท์ องค์มนตรี และร่วมพิธีเปิดกิจกรรมโครงการพัฒนาศักยภาพของเยาวชนเครือข่าย “รักษ์ป่าบูโด” ปี ๒๕๕๔
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
 ผบ.ฉก.นย.ทร. บรรยายพิเศษแก่เยาวชน โครงการอบรมพัฒนา... (อ่าน 399 ครั้ง) จำนวน 8 รูป ฮิต
โดย : พลฯ ธงชัยพัฒนะ อินทรมณี (26 ก.ย. 2554)ผบ.ฉก.นย.ทร. ร่วมบรรยายพิเศษแก่เยาวชน โครงการอบรมพัฒนาเยาวชนร่วมสร้างสันติสุข ณ ห้องประชุมสำนักงานการศึกษานอกระบบ
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
 กรม ร.๓ พล.นย./ฉก.นย.ทร. จัดงานวันคล้ายวันสถาปนา (อ่าน 506 ครั้ง) จำนวน 10 รูป ฮิต
โดย : พลฯ ธงชัยพัฒนะ อินทรมณี (26 ก.ย. 2554)ผบ.กรม ร.๓ พล.นย./ผบ.ฉก.นย.ทร. จัดงานวันคล้ายวันสถาปนา \"ค่ายจุฬาภรณ์ \" ประจำปี ๒๕๕๔
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
 ผบ.ฉก.นย.ทร. พบปะผู้อำนวยการโรงพยาบาลบาเจาะ (อ่าน 516 ครั้ง) จำนวน 6 รูป ฮิต
โดย : พลฯ ธงชัยพัฒนะ อินทรมณี (26 ก.ย. 2554)ผบ.ฉก.นย.ทร. พบปะเยี่ยมเยียนพร้อมมอบกระเช้าขอบคุณ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลบาเจาะ พร้อมด้วยคณะพยาบาล และพบปะพูดคุยกับผู้ที่เข้ารับการรักษาพยาบาล
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
หน้าที่ จาก 138
หน้าแรก คลิก!!!หน้าก่อนนี้  1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138  คลิก!!!หน้าถัดไป หน้าสุดท้าย
ข่าวยอดนิยมในหมวด
 นย.รับสมัครพลเรือนเข้าเป็นอาสาสมัครทหารพรานนาวิกโยธิน
28 มี.ค. 2558
 ผบ.กรม ร.3 พล.นย.เยี่ยมบำรุงขวัญ กำลังพลในอัตราสวนสนามราชวัลลภรักษาพระองค์ ณ กอง รปภ.ฐท.กท.
19 พ.ย. 2553
 ผบ.ฉก.นย.ทร./ผอ.ศูนย์บรรเทาสาธารณภัย นำคณะผู้นำศาสนา
12 พ.ย. 2553
 มทภ.๔ และคณะ เยี่ยมบำรุงขวัญ จ.อ.ไพรวัลย์ โพธิ์โสภา
27 ก.พ. 2554
  ผบ.นย.พร้อมด้วย ประธานชมรมภริยา นย.พบปะเยี่ยมเยียนกลุ่มแม่บ้านค่ายจุฬาภรณ์
12 พ.ย. 2553
ทั้งหมด