Home Downloads Account Forums  

  เข้าสู่ระบบ/สมัครสมาชิก
>> Royal Thai Marine Task Force ภารกิจนี้ เพื่อ ชาติ และราชนาวี <<
ทรงพระเจริญ


ผู้บังคับหน่วย
ผู้บังคับหน่วย
น.อ.อภิชาติ ทรัพย์ประเสริฐ
ผบ.ฉก.นย.ทร.
ผบ.ฉก.นย.ภต.
ผบ.กรม ร.๓ พล.นย.

เมนูหลัก
บริการทั่วไป
บริการสมาชิก
กิจการสนามยิงปืนค่ายจุฬาภรณ์

การบังคับบัญชา
  กรม ร.3 พล.นย.
  ฉก.นย.ทร.
  ฉก.นย.ภต.

หน่วยใน นย.
หน่วยขึ้นตรง หน่วยบัญชาการ
กองบัญชาการ นาวิกโยธิน
กองพลนาวิกโยธิน
ศูนย์การฝึก นย.
กรม รปภ.นย.
ร้อย.ปจว.นย.
กรมทหารราบที่ ๑
กองพันทหารราบที่ ๑ กรมทหารราบที่ ๑
กรมทหารราบที่ ๒
กรมทหารราบที่ ๓
กองพันทหาราบที่ ๙ รอ. กรมทหารราบที่ ๓ พล.นย.

กรมทหารปืนใหญ่
พัน.ปบค ๑ กรม ป.พล.นย.
พัน.ปบค. ๒ กรม ป.พล.นย.
พัน.ปตอ. กรม ป.พล.นย.
พัน.ปกค. กรม ป.พล.นย.
กรม สน.พล.นย.
พัน.รนบ.พล.นย.
พัน.ช.พล.นย.
พัน.ลว.พล.นย.
พัน.ส.พล.นย.
พัน.ถ.พล.นย.
ร้อย.ตถ.พล.นย.
ร้อย.สห.พล.นย.
รร.นย.ศฝ.นย.
กฝท.ศฝ.นย.
กอง สน.ศฝ.นย.
กองวิทยาการ ศฝ.นย.
หน่วยเฉพาะกิจ นย.
ฉก.ทพ.นย.
ศปศ.๖๑
ฉก.นย.๔๑๑
หน่วยเฉพาะกิจ ทร.
กปช.จต.
ฉก.นย.ภต.
ฉก.นย.ทร.

กองทัพไทย
กองบัญชาการกองทัพไทย กองบัญชาการกองทัพไทย

กองทัพบก กองทัพบก

กองทัพเรือ กองทัพเรือ

กองทัพอากาศ กองทัพอากาศ

สำนักงานตำรวจแห่งชาติ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

โรงเรียนนายร้อย จปร. โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า

โรงเรียนนายเรือ โรงเรียนนายเรือ

โรงเรียนนายเรืออากาศ โรงเรียนนายเรืออากาศ

โรงเรียนเตรียมทหาร โรงเรียนเตรียมทหาร


ตรวจสอบเมล์ RTMTF
ชื่อเรียก:
(ตย. webmaster@rtmtf.net)
รหัสผ่าน:

คุณรู้หรือไม่

"พระพุทธยืนที่สูงที่สุดในประเทศไทย คือหลวงพ่อโต วัดอินทรวิหาร บางขุนพรหม กรุงเทพฯ..สูงจริงๆ "


อัตราแลกเปลี่ยน

ไปรษณีย์ไทย

ตัวอย่าง EA473124280TH
รายละเอียดเพิ่มเติม

เรื่องอื่นๆ ที่น่าสนใจ

   ผลฟุตบอลสด


จำนวนผู้เยี่ยมชม
มีผู้เข้าเยี่ยมชม
PHP-Nuke PNG CounterPHP-Nuke PNG CounterPHP-Nuke PNG CounterPHP-Nuke PNG CounterPHP-Nuke PNG CounterPHP-Nuke PNG CounterPHP-Nuke PNG Counter
คน ตั้งแต่ ตุลาคม 2553


หมวด : กิจกรรมประชาสัมพันธ์
กลุ่มข่าว :
 ผบ.ทร.และคณะ เดินทางมาตรวจเยี่ยมบำรุงขวัญกำลังพลและ... (อ่าน 385 ครั้ง) จำนวน 12 รูป ฮิต
โดย : พ.จ.อ.สุรินทร์  อุราเอี่ยม (23 ส.ค. 2554)ผบ.ทร.และคณะเดินทางมาตรวจเยี่ยมบำรุงขวัญกำลังและอำลาหน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธิน กองทัพเรือ
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
 ผบ.ฉก.นย.ทร. พร้อมด้วยฝ่ายอำนวยการ สำรวจพื้นที่รับผ... (อ่าน 481 ครั้ง) จำนวน 9 รูป ฮิต
โดย : พ.จ.อ.สุรินทร์  อุราเอี่ยม (19 ส.ค. 2554)ผบ.ฉก.นย.ทร. พร้อมด้วยฝ่ายอำนวยการ สำรวจพื้นที่รับผิดชอบในเขตรอยต่อ อำเภอเมือง – อำเภอระแงะ จังหวัดนราธิวาส โดยมี ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจนราธิวาส ๓๓ ให...
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
 ผบ.ฉก.นย.ทร. เยี่ยมบำรุงขวัญกำลังพลชุดปฏิบัติงานโคร... (อ่าน 541 ครั้ง) จำนวน 10 รูป ฮิต
โดย : พ.จ.อ.สุรินทร์  อุราเอี่ยม (19 ส.ค. 2554)ผบ.ฉก.นย.ทร. เยี่ยมบำรุงขวัญกำลังพลชุดปฏิบัติงานโครงการเพาะเลี้ยงกล้วยไม้และหน้าวัว ณ ศูนย์ฝึกอบรมและเผยแพร่เทคโนโลยีการเพาะเลี้ยงกล้วยไม้และไม้ดอกไม้...
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
 ผบ.ฉก.นย.ทร. เยี่ยมเยียนและพบปะพัฒนาความสัมพันธ์ เพ... (อ่าน 389 ครั้ง) จำนวน 10 รูป ฮิต
โดย : พ.จ.อ.สุรินทร์  อุราเอี่ยม (19 ส.ค. 2554) ผบ.ฉก.นย.ทร. เยี่ยมเยียนและพบปะพัฒนาความสัมพันธ์ เพื่อสร้างความเข้าใจกับคณะ ครู และนักเรียน โรงเรียนบ้านจูดแดง ตำบลมะนังตายอ อำเภอเมือง จังหวัดนราธิ...
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
 ผบ.ฉก.นย.ทร. พบปะเยี่ยมเยียนพัฒนาความสัมพันธ์เพื่อส... (อ่าน 423 ครั้ง) จำนวน 6 รูป ฮิต
โดย : พ.จ.อ.สุรินทร์  อุราเอี่ยม (19 ส.ค. 2554)ผบ.ฉก.นย.ทร. พบปะเยี่ยมเยี่ยนพัฒนาความสัมพันธ์เพื่อสร้างความเข้าใจกับ ผู้นำศาสนา และผู้นำท้องที่ ณ มัสยิดบ้านบินยา ตำบลตะโล๊ะไกรทอง อำเภอไม้แก่น จังหวั...
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
 ผบ.ฉก.นย.ทร. พบปะพูดคุยเพื่อเสริมสร้างความเข้าใจกับ... (อ่าน 445 ครั้ง) จำนวน 8 รูป ฮิต
โดย : พ.จ.อ.สุรินทร์  อุราเอี่ยม (19 ส.ค. 2554)ผบ.ฉก.นย.ทร. พบปะพูดคุยเพื่อเสริมสร้างความเข้าใจกับ ผู้นำศาสนา และผู้นำท้องที่ ณ มัสยิดโคกนิบงอัดดาริลคอยรียะห์ ตำบลไทรทอง อำเภอไม้แก่น จังหวัดปัตตานี...
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
 ผบ.ฉก.นย.ทร.พบปะเยี่ยมเยี่ยนและพัฒนาสัมพันธ์ เพื่อเ... (อ่าน 416 ครั้ง) จำนวน 10 รูป ฮิต
โดย : พ.จ.อ.สุรินทร์  อุราเอี่ยม (19 ส.ค. 2554)ผบ.ฉก.นย.ทร.พบปะเยี่ยมเยี่ยนและพัฒนาสัมพันธ์ เพื่อเสริมสร้างความเข้าใจกับผู้นำท้องที่ ,ผ้นำท้องถิ่น ,ผู้นำศาสนา และผู้บริหารโรงเรียนสมานมิตรวิทยา
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
 ผบ.ฉก.นย.ทร.ให้การต้อนรับคณะครู นักศึกษาโรงเรียนสม... (อ่าน 459 ครั้ง) จำนวน 15 รูป ฮิต
โดย : จ.อ.ธีรสาร ส. (16 ส.ค. 2554)ผบ.ฉก.นย.ทร.ให้การต้อนรับคณะครู นักศึกษาโรงเรียนสมานมิตรวิทยา ในโอกาสที่เดินทางมาศึกษาดูงานด้านการส่งเสริมการศึกษาและด้านการเกษตร
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
 ผบ.ฉก.นย.ทร.พบปะพัฒนาสัมพันธ์กับหัวหน้าส่วนราชการ ... (อ่าน 447 ครั้ง) จำนวน 10 รูป ฮิต
โดย : จ.อ.ธีรสาร ส. (16 ส.ค. 2554)ผบ.ฉก.นย.ทร.พบปะพัฒนาสัมพันธ์กับหัวหน้าส่วนราชการ เนื่องในเทศกาลถือศิลอดชายไทยมุสลิม
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
 น.อ.จักรพงษ์ อภิมหาธรรม รอง ผบ.กรม.ร ๓ รอ.พล.นย./... (อ่าน 681 ครั้ง) จำนวน 9 รูป ฮิต
โดย : จ.อ.ธีรสาร ส. (13 ส.ค. 2554)น.อ.จักรพงษ์ อภิมหาธรรม รอง ผบ.กรม.ร ๓ รอ.พล.นย./รอง.ผบ.ฉก.นย.ทร. ร่วมพิธีจุดเทียนชัยถวายพระพร เนื่องในวันเฉลิมพระชนพรรษา สมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมรา...
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
 ร่วมทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ พิธีงานเฉลิมพระเกียรติ สมเด... (อ่าน 454 ครั้ง) จำนวน 10 รูป ฮิต
โดย : พลฯ ธงชัยพัฒนะ อินทรมณี (12 ส.ค. 2554)ผบ.ฉก.นย.ทร. ร่วมทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ พิธีงานเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๗๙ พรรษา ๑๒ สิงหาค...
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
 มอบเครื่องตีไข่ ต.จอเบาะ อ.ยี่งอ จ.นราธิวาส (อ่าน 587 ครั้ง) จำนวน 13 รูป ฮิต
โดย : พลฯ ธงชัยพัฒนะ อินทรมณี (12 ส.ค. 2554)ผบ.ฉก.นย.ทร มอบเครื่องตีไข่ให้กับกลุ่มแม่บ้าน ต.จอเบาะ อ.ยี่งอ จ.นราธิวาส
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
 เยี่ยมโรงเรียนปอเนาะมะฮัคดารุลเราะห์มะห์ (บือแนราเ... (อ่าน 725 ครั้ง) จำนวน 13 รูป ฮิต
โดย : พลฯ ธงชัยพัฒนะ อินทรมณี (12 ส.ค. 2554)ผบ.ฉก.นย.ทร.เยี่ยมโรงเรียนปอเนาะมะฮัคดารุลเราะห์มะห์ (บือแนราเมาะ) และมอบของช่วยเหลือผู้ประสบเพลิงไหม้
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
 ผบ.ฉก.นย.ทร.ร่วมทำบุญและพบปะราษฎรไทยพุทธ ณ วัดทุ่งค... (อ่าน 598 ครั้ง) จำนวน 10 รูป ฮิต
โดย : จ.อ.รณยุทธ ฝ่ายคำตา (31 ก.ค. 2554)ผบ.ฉก.นย.ทร.ร่วมทำบุญและพบปะราษฎรไทยพุทธ ณ วัดทุ่งคา อ.ยี่งอ จ.นราธิวาส
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
 ผบ.ฉก.นย.ทร.ร่วมกิจกรรมต้อนรับเดือนรอมฎอน(ถือศีลอด... (อ่าน 521 ครั้ง) จำนวน 11 รูป ฮิต
โดย : พลฯ ธงชัยพัฒนะ อินทรมณี (30 ก.ค. 2554)ผบ.ฉก.นย.ทร.ร่วมกิจกรรมต้อนรับเดือนรอมฎอน(ถือศีลอด)กับผู้นำศาสนา ณ มัสยิดอัลฮูดา บ.พงบือเราะ ต.จอเบาะ อ.ยี่งอ จ.นราธิวาส
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
 ผบ.ฉก.นย.ทร.ร่วมกิจกรรมต้อนรับเดือนรอมฎอน(ถือศีลอด... (อ่าน 515 ครั้ง) จำนวน 10 รูป ฮิต
โดย : จ.อ.รณยุทธ ฝ่ายคำตา (29 ก.ค. 2554)ผบ.ฉก.นย.ทร.ร่วมกิจกรรมต้อนรับเดือนรอมฎอน(ถือศีลอด)กับผู้นำศาสนา ณ มัสยิดดารุลอีมาน บ.คลอแระ ต.บาเระใต้ อ.บาเจาะ จ.นราธิวาส
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
 ผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารเรือ เป็นประธานพิธีปิดกิจกรรม... (อ่าน 582 ครั้ง) จำนวน 14 รูป ฮิต
โดย : จ.อ.รณยุทธ ฝ่ายคำตา (26 ก.ค. 2554)ผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารเรือ เป็นประธานพิธีปิดกิจกรรมการแข่งขันฟุตบอล ๗ คน และฟุตบอลระดับประถมศึกษา ตามโครงการกองทัพเรือเพื่อเยาวชนคนรักประเทศไทย โดยมี ...
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
 ผบ.ฉก.นย.ทร.มอบชุดกีฬาและชุดนักเรียนให้กับดีเกฮูลู... (อ่าน 658 ครั้ง) จำนวน 11 รูป ฮิต
โดย : พ.จ.อ.สุรินทร์  อุราเอี่ยม (24 ก.ค. 2554)ผบ.ฉก.นย.ทร.มอบชุดกีฬาและชุดนักเรียนให้กับดีเกฮูลู คณะศรีดูกู
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
 องคมนตรีเป็นประธานงานกิจกรรมคืนสู่เหย้าเยาวชนรวมใจ... (อ่าน 449 ครั้ง) จำนวน 14 รูป ฮิต
โดย : พ.จ.อ.สุรินทร์  อุราเอี่ยม (24 ก.ค. 2554)องคมนตรีเป็นประธานงานกิจกรรมคืนสู่เหย้าเยาวชนรวมใจไทยเป็นหนึ่งตามโครงการกองทัพเรือเพื่อเยาวชนคนรักประเทศไทย
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
 องคมนตรี เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมปลูกป่า  (อ่าน 497 ครั้ง) จำนวน 16 รูป ฮิต
โดย : พ.จ.อ.สุรินทร์  อุราเอี่ยม (24 ก.ค. 2554)องคมนตรี เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมปลูกป่า \\\" 12 สิงหา ปลูกป่าเพื่อแม่ \\\"
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
หน้าที่ จาก 138
หน้าแรก คลิก!!!หน้าก่อนนี้  1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138  คลิก!!!หน้าถัดไป หน้าสุดท้าย
ข่าวยอดนิยมในหมวด
 นย.รับสมัครพลเรือนเข้าเป็นอาสาสมัครทหารพรานนาวิกโยธิน
28 มี.ค. 2558
 ผบ.กรม ร.3 พล.นย.เยี่ยมบำรุงขวัญ กำลังพลในอัตราสวนสนามราชวัลลภรักษาพระองค์ ณ กอง รปภ.ฐท.กท.
19 พ.ย. 2553
 ผบ.ฉก.นย.ทร./ผอ.ศูนย์บรรเทาสาธารณภัย นำคณะผู้นำศาสนา
12 พ.ย. 2553
 มทภ.๔ และคณะ เยี่ยมบำรุงขวัญ จ.อ.ไพรวัลย์ โพธิ์โสภา
27 ก.พ. 2554
  ผบ.นย.พร้อมด้วย ประธานชมรมภริยา นย.พบปะเยี่ยมเยียนกลุ่มแม่บ้านค่ายจุฬาภรณ์
12 พ.ย. 2553
ทั้งหมด