Home Downloads Account Forums  

  เข้าสู่ระบบ/สมัครสมาชิก
>> Royal Thai Marine Task Force ภารกิจนี้ เพื่อ ชาติ และราชนาวี <<
ทรงพระเจริญ


ผู้บังคับหน่วย
ผู้บังคับหน่วย
น.อ.อภิชาติ ทรัพย์ประเสริฐ
ผบ.ฉก.นย.ทร.
ผบ.ฉก.นย.ภต.
ผบ.กรม ร.๓ พล.นย.

เมนูหลัก
บริการทั่วไป
บริการสมาชิก
กิจการสนามยิงปืนค่ายจุฬาภรณ์

การบังคับบัญชา
  กรม ร.3 พล.นย.
  ฉก.นย.ทร.
  ฉก.นย.ภต.

หน่วยใน นย.
หน่วยขึ้นตรง หน่วยบัญชาการ
กองบัญชาการ นาวิกโยธิน
กองพลนาวิกโยธิน
ศูนย์การฝึก นย.
กรม รปภ.นย.
ร้อย.ปจว.นย.
กรมทหารราบที่ ๑
กองพันทหารราบที่ ๑ กรมทหารราบที่ ๑
กรมทหารราบที่ ๒
กรมทหารราบที่ ๓
กองพันทหาราบที่ ๙ รอ. กรมทหารราบที่ ๓ พล.นย.

กรมทหารปืนใหญ่
พัน.ปบค ๑ กรม ป.พล.นย.
พัน.ปบค. ๒ กรม ป.พล.นย.
พัน.ปตอ. กรม ป.พล.นย.
พัน.ปกค. กรม ป.พล.นย.
กรม สน.พล.นย.
พัน.รนบ.พล.นย.
พัน.ช.พล.นย.
พัน.ลว.พล.นย.
พัน.ส.พล.นย.
พัน.ถ.พล.นย.
ร้อย.ตถ.พล.นย.
ร้อย.สห.พล.นย.
รร.นย.ศฝ.นย.
กฝท.ศฝ.นย.
กอง สน.ศฝ.นย.
กองวิทยาการ ศฝ.นย.
หน่วยเฉพาะกิจ นย.
ฉก.ทพ.นย.
ศปศ.๖๑
ฉก.นย.๔๑๑
หน่วยเฉพาะกิจ ทร.
กปช.จต.
ฉก.นย.ภต.
ฉก.นย.ทร.

กองทัพไทย
กองบัญชาการกองทัพไทย กองบัญชาการกองทัพไทย

กองทัพบก กองทัพบก

กองทัพเรือ กองทัพเรือ

กองทัพอากาศ กองทัพอากาศ

สำนักงานตำรวจแห่งชาติ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

โรงเรียนนายร้อย จปร. โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า

โรงเรียนนายเรือ โรงเรียนนายเรือ

โรงเรียนนายเรืออากาศ โรงเรียนนายเรืออากาศ

โรงเรียนเตรียมทหาร โรงเรียนเตรียมทหาร


ตรวจสอบเมล์ RTMTF
ชื่อเรียก:
(ตย. webmaster@rtmtf.net)
รหัสผ่าน:

คุณรู้หรือไม่

"กล้ามเนื้อที่แข็งแรงที่สุดในร่างกายคือลิ้น..รู้นะคิดอะไรอยู่ "


อัตราแลกเปลี่ยน

ไปรษณีย์ไทย

ตัวอย่าง EA473124280TH
รายละเอียดเพิ่มเติม

เรื่องอื่นๆ ที่น่าสนใจ

   ผลฟุตบอลสด


จำนวนผู้เยี่ยมชม
มีผู้เข้าเยี่ยมชม
PHP-Nuke PNG CounterPHP-Nuke PNG CounterPHP-Nuke PNG CounterPHP-Nuke PNG CounterPHP-Nuke PNG CounterPHP-Nuke PNG CounterPHP-Nuke PNG CounterPHP-Nuke PNG Counter
คน ตั้งแต่ ตุลาคม 2553


หมวด : กิจกรรมประชาสัมพันธ์
กลุ่มข่าว :
 ฉก.นย.ทร.จัดกิจกรรมโครงการสานใจห่วงใยสุขภาพผู้นำศาส... (อ่าน 387 ครั้ง) จำนวน 17 รูป ฮิต
โดย : พ.จ.อ. สวงค์ เรืองเพ็ง (21 ธ.ค. 2554)ฉก.นย.ทร.โครงการสานใจห่วงใยสุขภาพ ผู้นำศาสนา ณ หมวดพยาบาลกองสนับสนุนหน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธิน กองทัพเรือ ค่ายจุฬาภรณ์
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
 ฉก.นย.ทร.เยี่ยมประธาน ร.ร.สอนศาสนาอิสลาม อ.สายบุรี... (อ่าน 440 ครั้ง) จำนวน 9 รูป ฮิต
โดย : จ.ท.สุวิทย์ อ่อนอินทร์ (19 ธ.ค. 2554)ผบ.ฉก.นย.ทร.เข้าเยี่ยมเยียน ประธานชมรมโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามอำเภอสายบุรี เพื่อปรึกษาหารือ/แลกเปลี่ยนความคิดเห็นในเรื่องการศึกษา อำเภอสายบุรี จังห...
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
 ฉก.นย.ทร.จัดกิจกรรมเดินเท้าเข้าชุมชน (อ่าน 377 ครั้ง) จำนวน 20 รูป ฮิต
โดย : จ.ท.สุวิทย์ อ่อนอินทร์ (19 ธ.ค. 2554)ผบ.ฉก.นย.ทร..พบปะเยี่ยมเยียนพัฒนาสัมพันธ์กับ ผู้นำท้องที่, ผู้นำท้องถิ่น, ผู้นำศาสนา, กลุ่มสตรี, ครู นักเรียนตาดีกา, ประชาชน ณ ตำบลปะลุกาสาเมาะ อำเภอบ...
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
 ฉก.นย.ทร.มอบเสื้อให้กับครูสอนปักผ้า (อ่าน 408 ครั้ง) จำนวน 7 รูป ฮิต
โดย : จ.ท.สุวิทย์ อ่อนอินทร์ (19 ธ.ค. 2554)ผบ.ฉก.นย.ทร.มอบเสื้อให้กับครูสอนปักผ้า ค่ายจุฬาภรณ์ ณ อาคารศิลปาชีพค่ายจุฬาภรณ์ จังหวัดนราธิวาส
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
 ฉก.นย.ทร.จัดพิธีบวงสรวง อนุสาวรีย์ กรมหลวงชุมพรฯ (อ่าน 401 ครั้ง) จำนวน 13 รูป ฮิต
โดย : จ.ท.สุวิทย์ อ่อนอินทร์ (19 ธ.ค. 2554)ผบ.ฉก.นย.ทร.เป็นประธานในพิธีบวงสรวง พระอนุสาวรีย์ พลเรือเอกพระเจ้าบรมวงศ์เธอพระองค์เจ้าอาภากรเกียรติวงศ์ กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ ณ ค่ายจุฬาภรณ์ จั...
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
 ฉก.นย.ทร.พบปะสมาชิกชมรมรักบางนรา (อ่าน 351 ครั้ง) จำนวน 15 รูป ฮิต
โดย : จ.ท.สุวิทย์ อ่อนอินทร์ (18 ธ.ค. 2554)ผบ.ฉก.นย.ทร. เข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญ พร้อมกับพบปะพูดคุยชี้แจงการปฏิบัติงานของ หน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธิน กองทัพเรือ และหน่วยเฉพาะกิจนราธิวาส ๓๓ ณ ห้องปร...
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
 ฉก.นย.ทร.เปิดอบรมการส่งเสริมอาชีพกลุ่มแม่บ้านค่ายจุ... (อ่าน 374 ครั้ง) จำนวน 7 รูป ฮิต
โดย : จ.ท.สุวิทย์ อ่อนอินทร์ (17 ธ.ค. 2554)คุณภัณฑ์ธิมา ภูรีโรจน์ ประธานชมรมภริยา นย.เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมการส่งเสริมอาชีพกลุ่มแม่บ้านค่ายจุฬาภรณ์ จังหวัดนราธิวาส
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
 ฉก.นย.ทร.มอบของขวัญ/เลี้ยงขนมเด็กสถานรับเลี้ยงเด็ก... (อ่าน 386 ครั้ง) จำนวน 13 รูป ฮิต
โดย : จ.ท.สุวิทย์ อ่อนอินทร์ (17 ธ.ค. 2554)คุณภัณฑ์ธิมา ภูรีโรจน์ ประธานชมรมภริยา นย.และคณะ ฯเยี่ยมชมกิจการพร้อมกับมอบของขวัญและเลี้ยงขนมเด็ก ณ สถานรับเลี้ยงเด็กปฐมวัย ทร.๑๔ ค่ายจุฬาภรณ์ จังห...
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
 ฉก.นย.ทร.เปิดโครงการแว่นตาผู้สูงวัยในสมเด็จพระเทพรั... (อ่าน 391 ครั้ง) จำนวน 15 รูป ฮิต
โดย : จ.ท.สุวิทย์ อ่อนอินทร์ (17 ธ.ค. 2554)พลเรือตรี ทวี พิกุลทอง เสนาธิการหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน เป็นประธานเปิดโครงการ “แว่นตาผู้สูงวัยในสมเด็จพระเทพรัตน ฯ” ณ สโมสรร่มเกล้า ค่ายจุฬาภรณ์
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
 ฉก.นย.ทร.ให้การต้อนรับเสธฯ นย./ ประธานชมรมภริยา นย... (อ่าน 402 ครั้ง) จำนวน 18 รูป ฮิต
โดย : จ.ท.สุวิทย์ อ่อนอินทร์ (17 ธ.ค. 2554)พลเรือตรี ทวี พิกุลทอง เสนาธิการหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน และคณะ พร้อมด้วย คุณภัณฑ์ธิมา ภูรีโรจน์ ประธานชมรมภริยา นย.และคณะ ฯ เดินทางมาเยี่ยมบำรุงขวัญ...
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
 ฉก.นย.ทร.ให้การต้อนรับ เสนาธิการศูนย์ปฏิบัติการกองท... (อ่าน 425 ครั้ง) จำนวน 22 รูป ฮิต
โดย : จ.ท.สุวิทย์ อ่อนอินทร์ (14 ธ.ค. 2554)พล.ร.อ. ดำรงศักดิ์ ห้าวเจริญ เสนาธิการศูนย์ปฏิบัติการกองทัพเรือ และคณะ ฯ เดินทางมาเยี่ยมบำรุงขวัญกำลังพล ตลอดจนติดตามสถานการณ์ และรับทราบผลการปฏิบัติ...
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
 ฉก.นย.ทร.จัดพิธีประดับยศเเก่นายทหารสัญญาบัตร (อ่าน 394 ครั้ง) จำนวน 15 รูป ฮิต
โดย : จ.ท.สุวิทย์ อ่อนอินทร์ (13 ธ.ค. 2554)ผบ.ฉก.นย.ทร.เป็นประธานในพิธีประดับยศให้แก่นายทหารสัญญาบัตร ณ ห้องประชุม ๑๐๑ ค่ายจุฬาภรณ์ จังหวัดนราธิวาส
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
 ฉก.นย.ทร.จัดกิจกรรมเดินเท้าเข้าชุมชน/เยี่ยมเยียนประ... (อ่าน 386 ครั้ง) จำนวน 18 รูป ฮิต
โดย : จ.ท.สุวิทย์ อ่อนอินทร์ (13 ธ.ค. 2554)ผบ.ฉก.นย.ทร.จัดกิจกรรมเดินเท้าเข้าชุมชน พบปะเยี่ยมเยียนพัฒนาสัมพันธ์กับ ผู้นำท้องที่, ผู้นำท้องถิ่น, ผู้นำศาสนา, กลุ่มสตรี, ครู นักเรียนตาดีกา และประชา...
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
 ฉก.นย.ทร.ทำพิธีปิดการอบรมพัฒนาทักษะเยาวชน (อ่าน 331 ครั้ง) จำนวน 15 รูป ฮิต
โดย : จ.ท.สุวิทย์ อ่อนอินทร์ (13 ธ.ค. 2554)ผบ.ฉก.นย.ทร.เป็นประธานพิธีปิดการอบรมพัฒนาทักษะเยาวชน และมอบประกาศนียบัตรให้กับเยาวชนที่ผ่านการอบรม ณ กองพันทหารปืนใหญ่เบากระสุนวิถีโค้งที่ ๒ กรมทหารป...
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
 ฉก.นย.ทร.ให้การต้อนรับ ผอ.รมน.ภาค๔ เเละคณะ (อ่าน 428 ครั้ง) จำนวน 14 รูป ฮิต
โดย : จ.ท.สุวิทย์ อ่อนอินทร์ (12 ธ.ค. 2554)ผบ.ฉก.นย.ทร.ให้การต้อนรับ ผอ.รมน.ภาค๔ เเละคณะในโอกาสเดินทางมาตรวจเยี่ยม/รับฟังการบรรยายสรุปการปฏิบัติงานของ หน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธิน กองทัพเรือ
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
 ฉก.นย.ทร. จัดกิจกรรมเดินเท้าเข้าทุกชุมชน (อ่าน 499 ครั้ง) จำนวน 16 รูป ฮิต
โดย : จ.ท.สุวิทย์ อ่อนอินทร์ (11 ธ.ค. 2554)ฉก.นย.ทร. จัดกิจกรรมเดินเท้าเข้าทุกชุมชน พบปะเยี่ยมเยียน ผู้นำท้องที่ ผู้นำท้องถิ่น ประชาชนไทยพุทธ ไทยมุสลิม ณ วัดเชิงเขา หมู่ ๑ ตำบลปะลุกาสาเมาะ อำเภ...
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
 ฉก.นย.ทร.จัดกิจกรรมเดินเท้าเข้าชุมชน (อ่าน 603 ครั้ง) จำนวน 12 รูป ฮิต
โดย : จ.ท.สุวิทย์ อ่อนอินทร์ (09 ธ.ค. 2554)ฉก.นย.ทร.จัดกิจกรรมเดินเท้าเข้าชุมชน บ้านรังมดเเดง ต.ดอนทราย อ.ไม้เเก่น จ.ปัตตานี
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
 ผบ.ฉก.นย.ทร.มอบบ้านพักอาศัย/มอบยาสามัญประจำบ้าน (อ่าน 437 ครั้ง) จำนวน 15 รูป ฮิต
โดย : จ.ท.สุวิทย์ อ่อนอินทร์ (06 ธ.ค. 2554)ผบ.ฉกนย.ทร.เป็นประธานส่งมอบบ้านพักอาศัย พร้อมกับมอบยาสามัญประจำบ้านให้แก่สถาบันปอเนาะมะฮัดดารุลเราะห์มะห์ พัฒนาสัมพันธ์ผู้นำท้องที่, ผู้นำท้องถิ่น, ผู...
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
 ผบ.ฉก.นธ.๓๓ เป็นผู้แทนผบ.ฉก.นย.ทร. จุดเทียนชัย (อ่าน 413 ครั้ง) จำนวน 12 รูป ฮิต
โดย : พลฯ ธงชัยพัฒนะ อินทรมณี (05 ธ.ค. 2554)ผบ.ฉก.นธ.๓๓ เป็นผู้แทนผบ.ฉก.นย.ทร. จุดเทียนชัยถวายพระพรวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
 รอง ผบ.ฉก.นย.ทร. ร่วมถวายพระพรชัยมงคล (อ่าน 484 ครั้ง) จำนวน 7 รูป ฮิต
โดย : พลฯ ธงชัยพัฒนะ อินทรมณี (05 ธ.ค. 2554)รอง ผบ.ฉก.นย.ทร. ร่วมถวายพระพรชัยมงคล วันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
หน้าที่ จาก 146
หน้าแรก คลิก!!!หน้าก่อนนี้  1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146  คลิก!!!หน้าถัดไป หน้าสุดท้าย
ข่าวยอดนิยมในหมวด
 นย.รับสมัครพลเรือนเข้าเป็นอาสาสมัครทหารพรานนาวิกโยธิน
28 มี.ค. 2558
 ผบ.กรม ร.3 พล.นย.เยี่ยมบำรุงขวัญ กำลังพลในอัตราสวนสนามราชวัลลภรักษาพระองค์ ณ กอง รปภ.ฐท.กท.
19 พ.ย. 2553
 ผบ.ฉก.นย.ทร./ผอ.ศูนย์บรรเทาสาธารณภัย นำคณะผู้นำศาสนา
12 พ.ย. 2553
 มทภ.๔ และคณะ เยี่ยมบำรุงขวัญ จ.อ.ไพรวัลย์ โพธิ์โสภา
27 ก.พ. 2554
  ผบ.นย.พร้อมด้วย ประธานชมรมภริยา นย.พบปะเยี่ยมเยียนกลุ่มแม่บ้านค่ายจุฬาภรณ์
12 พ.ย. 2553
ทั้งหมด