Home Downloads Account Forums  

  เข้าสู่ระบบ/สมัครสมาชิก
>> Royal Thai Marine Task Force ภารกิจนี้ เพื่อ ชาติ และราชนาวี <<
ทรงพระเจริญ


ผู้บังคับหน่วย
ผู้บังคับหน่วย
น.อ.อภิชาติ ทรัพย์ประเสริฐ
ผบ.ฉก.นย.ทร.
ผบ.ฉก.นย.ภต.
ผบ.กรม ร.๓ พล.นย.

เมนูหลัก
บริการทั่วไป
บริการสมาชิก
กิจการสนามยิงปืนค่ายจุฬาภรณ์

การบังคับบัญชา
  กรม ร.3 พล.นย.
  ฉก.นย.ทร.
  ฉก.นย.ภต.

หน่วยใน นย.
หน่วยขึ้นตรง หน่วยบัญชาการ
กองบัญชาการ นาวิกโยธิน
กองพลนาวิกโยธิน
ศูนย์การฝึก นย.
กรม รปภ.นย.
ร้อย.ปจว.นย.
กรมทหารราบที่ ๑
กองพันทหารราบที่ ๑ กรมทหารราบที่ ๑
กรมทหารราบที่ ๒
กรมทหารราบที่ ๓
กองพันทหาราบที่ ๙ รอ. กรมทหารราบที่ ๓ พล.นย.

กรมทหารปืนใหญ่
พัน.ปบค ๑ กรม ป.พล.นย.
พัน.ปบค. ๒ กรม ป.พล.นย.
พัน.ปตอ. กรม ป.พล.นย.
พัน.ปกค. กรม ป.พล.นย.
กรม สน.พล.นย.
พัน.รนบ.พล.นย.
พัน.ช.พล.นย.
พัน.ลว.พล.นย.
พัน.ส.พล.นย.
พัน.ถ.พล.นย.
ร้อย.ตถ.พล.นย.
ร้อย.สห.พล.นย.
รร.นย.ศฝ.นย.
กฝท.ศฝ.นย.
กอง สน.ศฝ.นย.
กองวิทยาการ ศฝ.นย.
หน่วยเฉพาะกิจ นย.
ฉก.ทพ.นย.
ศปศ.๖๑
ฉก.นย.๔๑๑
หน่วยเฉพาะกิจ ทร.
กปช.จต.
ฉก.นย.ภต.
ฉก.นย.ทร.

กองทัพไทย
กองบัญชาการกองทัพไทย กองบัญชาการกองทัพไทย

กองทัพบก กองทัพบก

กองทัพเรือ กองทัพเรือ

กองทัพอากาศ กองทัพอากาศ

สำนักงานตำรวจแห่งชาติ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

โรงเรียนนายร้อย จปร. โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า

โรงเรียนนายเรือ โรงเรียนนายเรือ

โรงเรียนนายเรืออากาศ โรงเรียนนายเรืออากาศ

โรงเรียนเตรียมทหาร โรงเรียนเตรียมทหาร


ตรวจสอบเมล์ RTMTF
ชื่อเรียก:
(ตย. webmaster@rtmtf.net)
รหัสผ่าน:

คุณรู้หรือไม่

"ยุงบินด้วยความเร็ว 5 ไมล์ต่อชั่วโมง..มิน่าตบไม่ทัน"


อัตราแลกเปลี่ยน

ไปรษณีย์ไทย

ตัวอย่าง EA473124280TH
รายละเอียดเพิ่มเติม

เรื่องอื่นๆ ที่น่าสนใจ

   ผลฟุตบอลสด


จำนวนผู้เยี่ยมชม
มีผู้เข้าเยี่ยมชม
PHP-Nuke PNG CounterPHP-Nuke PNG CounterPHP-Nuke PNG CounterPHP-Nuke PNG CounterPHP-Nuke PNG CounterPHP-Nuke PNG CounterPHP-Nuke PNG Counter
คน ตั้งแต่ ตุลาคม 2553


หมวด : กิจกรรมประชาสัมพันธ์
กลุ่มข่าว :
 ตรวจเยี่ยมชุดปฏิบัติงานโครงการฟาร์มตัวอย่างตามพระร... (อ่าน 140 ครั้ง) จำนวน 4 รูป ฮิต
โดย : พ.จ.อ.วัชรินทร์ ไชยชาญยุทธิ์ (08 มิ.ย. 2560)เมื่อ ๖ พ.ค.๖๐ เวลา ๑๑๐๐ น.อ.เลอศักดิ์ คชนันทน์ ผบ.ฉก.นย.ทร./ผบ.ฉก.นย.ภต.พร้อมด้วยฝ่ายอำนวยการ ตรวจเยี่ยมชุดปฏิบัติงานโครงการฟาร์มตัวอย่างตามพระราชดำ...
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
 พิธีปิดโครงการ “ร่วมใจครู สู่การพัฒนา” ประจำปี ๒๕๖๐... (อ่าน 114 ครั้ง) จำนวน 16 รูป ฮิต
โดย : พ.จ.อ.วัชรินทร์ ไชยชาญยุทธิ์ (20 พ.ค. 2560)เมื่อ ๕ พ.ค.๖๐ เวลา ๑๔๐๐ น.อ.เลอศักดิ์ คชนันทน์ ผบ.ฉก.นย.ทร./ผบ.ฉก.นย.ภต.เป็นประธานปิดโครงการ “ร่วมใจครู สู่การพัฒนา” ประจำปี ๒๕๖๐ พร้อมกับ มอบประกาศณ...
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
 พิธีมอบบ้านพักอาศัยตามโครงการซ่อมสร้างบ้าน ผู้ได้รั... (อ่าน 163 ครั้ง) จำนวน 47 รูป ฮิต
โดย : พ.จ.อ.วัชรินทร์ ไชยชาญยุทธิ์ (20 พ.ค. 2560)เมื่อ ๑ พ.ค.๖๐ เวลา ๑๓๓๐ พล.ร.ท.รัตนะ วงษาโรจน์ ผบ.นย.เป็นประธานในพิธีมอบบ้านพักอาศัยตาม “โครงการซ่อมสร้างบ้าน ผู้ได้รับผลกระทบจากอุทกภัย และยากไร้” ให...
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
 บรรยายสรุปผลการปฏิบัติงาน ปัญหาข้อขัดข้อง (อ่าน 199 ครั้ง) จำนวน 7 รูป ฮิต
โดย : พ.จ.อ.วัชรินทร์ ไชยชาญยุทธิ์ (20 พ.ค. 2560)เมื่อ ๑ พ.ค.๖๐ เวลา ๑๐๐๐ พล.ร.ต.ศังกร พงษ์ศิริ รอง ผบ.นย.และคณะ รับฟังบรรยายสรุปผลการปฏิบัติงาน ปัญหาข้อขัดข้องของ กรม ร.๓ พล.นย./ฉก.นย.ทร./ฉก.นย.ภต. ...
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
 ผบ.นย.และคณะฯ ตรวจเยี่ยมที่ตั้งชั่วคราว กรม ทพ.นย.... (อ่าน 277 ครั้ง) จำนวน 22 รูป ฮิต
โดย : พ.จ.อ.วัชรินทร์ ไชยชาญยุทธิ์ (20 พ.ค. 2560)เมื่อ ๓๐ เม.ย.๖๐ เวลา ๑๗๕๔ พล.ร.ท.รัตนะ วงษาโรจน์ ผบ.นย.และคณะฯ ตรวจเยี่ยมที่ตั้งชั่วคราว กรม ทพ.นย.ทร.(ร้อย.ค.หนัก พัน.ปบค.๒ฯ) ค่ายจุฬาภรณ์ ต.โคกเคียน...
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
 ผบ.นย.และคณะฯ ตรวจเยี่ยมบำรุงขวัญกำลังพล ณ ฐานปฏิบั... (อ่าน 163 ครั้ง) จำนวน 12 รูป ฮิต
โดย : พ.จ.อ.วัชรินทร์ ไชยชาญยุทธิ์ (20 พ.ค. 2560)เมื่อ ๓๐ เม.ย.๖๐ เวลา ๑๗๓๐ พล.ร.ท.รัตนะ วงษาโรจน์ ผบ.นย.และคณะฯ ตรวจเยี่ยมบำรุงขวัญกำลังพล ณ ฐานปฏิบัติการ บ้านบูเก๊ะสูดอ ฉก.นย.ทร.๓๒ อ.บาเจาะ จว.นราธ...
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
 ผบ.นย.และคณะฯ ตรวจเยี่ยมบำรุงขวัญกำลังพล (อ่าน 137 ครั้ง) จำนวน 30 รูป ฮิต
โดย : พ.จ.อ.วัชรินทร์ ไชยชาญยุทธิ์ (20 พ.ค. 2560)เมื่อ ๓๐ เม.ย.๖๐ เวลา ๑๖๓๐ พล.ร.ท.รัตนะ วงษาโรจน์ ผบ.นย.และคณะฯ ตรวจเยี่ยมบำรุงขวัญกำลังพล ณ ฐานปฏิบัติการ บ้านบือแนปีแย ฉก.นย.ทร.๓๒ อ.บาเจาะ จว.นราธิว...
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
 พิธีอำลาผู้บังคับบัญชาของทหารกองประจำการ รุ่นปี ๒๕... (อ่าน 130 ครั้ง) จำนวน 18 รูป ฮิต
โดย : พ.จ.อ.วัชรินทร์ ไชยชาญยุทธิ์ (20 พ.ค. 2560)เมื่อ ๓๐ เม.ย.๖๐ เวลา ๑๐๐๐ น.อ.เลอศักดิ์ คชนันทน์ ผบ.กรม ร.๓ พล.นย./ผบ.ฉก.นย.ทร./ผบ.ฉก.นย.ภต. เป็นประธานในพิธีอำลาผู้บังคับบัญชาของทหารกองประจำการ รุ...
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
 พบปะเยี่ยมเยียน ผู้นำศาสนา ผู้นำท้องที่ ผู้นำท้องถ... (อ่าน 210 ครั้ง) จำนวน 12 รูป ฮิต
โดย : พ.จ.อ.วัชรินทร์ ไชยชาญยุทธิ์ (20 พ.ค. 2560)เมื่อ ๒๙ เม.ย.๖๐ เวลา ๑๑๔๐ น.อ.เลอศักดิ์ คชนันทน์ ผบ.ฉก.นย.ทร./ผบ.ฉก.นย.ภต.พร้อมด้วยฝ่ายอำนวยการ พบปะเยี่ยมเยียน ผู้นำศาสนา ผู้นำท้องที่ ผู้นำท้องถิ่...
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
 ตรวจเยี่ยมความเรียบร้อยฐานปฏิบัติการระดับกองร้อยถึ... (อ่าน 128 ครั้ง) จำนวน 12 รูป ฮิต
โดย : พ.จ.อ.วัชรินทร์ ไชยชาญยุทธิ์ (20 พ.ค. 2560)เมื่อ ๒๙ เม.ย.๖๐ เวลา ๐๙๑๐ – ๑๑๐๐ น.อ.เลอศักดิ์ คชนันทน์ ผบ.ฉก.นย.ทร./ผบ.ฉก.นย.ภต.พร้อมด้วยฝ่ายอำนวยการ ตรวจเยี่ยมความเรียบร้อยฐานปฏิบัติการระดับกองร้...
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
 ตรวจเยี่ยมบำรุงขวัญกำลังพล ๓ ฝ่าย ปฏิบัติหน้าที่จุ... (อ่าน 139 ครั้ง) จำนวน 19 รูป ฮิต
โดย : พ.จ.อ.วัชรินทร์ ไชยชาญยุทธิ์ (27 เม.ย. 2560)เมื่อ ๒๖ เม.ย.๖๐ เวลา ๑๙๐๐ น.อ.เลอศักดิ์ คชนันทน์ ผบ.ฉก.นย.ทร./ผบ.ฉก.นย.ภต.พร้อมด้วยฝ่ายอำนวยการ ตรวจเยี่ยมบำรุงขวัญกำลังพล ๓ ฝ่าย ปฏิบัติหน้าที่จุดตรว...
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
 กล่าวต้อนรับ คณะครูจากสถานศึกษาเอกชนสอนศาสนา และสถา... (อ่าน 140 ครั้ง) จำนวน 13 รูป ฮิต
โดย : พ.จ.อ.วัชรินทร์ ไชยชาญยุทธิ์ (27 เม.ย. 2560)เมื่อ ๒๕ เม.ย.๖๐ เวลา ๑๔๐๐ น.อ.เลอศักดิ์ คชนันทน์ ผบ.ฉก.นย.ทร./ผบ.ฉก.นย.ภต.เป็นประธานกล่าวต้อนรับ คณะครูจากสถานศึกษาเอกชนสอนศาสนา และสถานศึกษาของรัฐใน...
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
  เยี่ยมชมร้านค้านิทรรศการกลุ่มส่งเสริมอาชีพประชาชนค... (อ่าน 157 ครั้ง) จำนวน 10 รูป ฮิต
โดย : พ.จ.อ.วัชรินทร์ ไชยชาญยุทธิ์ (27 เม.ย. 2560)เมื่อ ๒๓ เม.ย.๖๐ เวลา ๑๙๓๐ น.อ.เลอศักดิ์ คชนันทน์ ผบ.ฉก.นย.ทร./ผบ.ฉก.นย.ภต.พร้อมด้วยฝ่ายอำนวยการ เยี่ยมชมร้านค้านิทรรศการกลุ่มส่งเสริมอาชีพประชาชนค่ายจ...
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
 ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดกาชาดและงานประจำปีจังหวัด... (อ่าน 181 ครั้ง) จำนวน 8 รูป ฮิต
โดย : พ.จ.อ.วัชรินทร์ ไชยชาญยุทธิ์ (27 เม.ย. 2560)เมื่อ ๒๓ เม.ย.๖๐ เวลา ๑๙๐๐ น.อ.เลอศักดิ์ คชนันทน์ ผบ.ฉก.นย.ทร./ผบ.ฉก.นย.ภต.พร้อมด้วยฝ่ายอำนวยการ ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดกาชาดและงานประจำปีจังหวัดนราธ...
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
  ให้สัมภาษณ์สดรายการ “สี่แยกข่าวกรมประชาสัมพันธ์ สป... (อ่าน 172 ครั้ง) จำนวน 4 รูป ฮิต
โดย : พ.จ.อ.วัชรินทร์ ไชยชาญยุทธิ์ (27 เม.ย. 2560)เมื่อ ๒๓ เม.ย.๖๐ ระหว่างเวลา ๑๖๑๕ – ๑๗๐๐ น.อ.เลอศักดิ์ คชนันทน์ ผบ.ฉก.นย.ทร./ผบ.ฉก.นย.ภต. ให้สัมภาษณ์สดรายการ “สี่แยกข่าวกรมประชาสัมพันธ์ สปข.๖” ใน...
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
 ตรวจความเรียบร้อยมาตรการรักษาความปลอดภัยในบริเวณพื... (อ่าน 161 ครั้ง) จำนวน 7 รูป ฮิต
โดย : พ.จ.อ.วัชรินทร์ ไชยชาญยุทธิ์ (27 เม.ย. 2560)เมื่อ ๒๑ เม.ย.๖๐ เวลา ๑๖๓๐ น.อ.เลอศักดิ์ คชนันทน์ ผบ.ฉก.นย.ทร./ผบ.ฉก.นย.ภต.พร้อมด้วยฝ่ายอำนวยการ ตรวจความเรียบร้อยมาตรการรักษาความปลอดภัยในบริเวณพื้นที...
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
 ตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานของชุดทันตกรรมเคลื่อนที่, เย... (อ่าน 165 ครั้ง) จำนวน 12 รูป ฮิต
โดย : พ.จ.อ.วัชรินทร์ ไชยชาญยุทธิ์ (27 เม.ย. 2560)เมื่อ ๒๑ เม.ย.๖๐ เวลา ๑๓๓๐ น.อ.เลอศักดิ์ คชนันทน์ ผบ.ฉก.นย.ทร./ผบ.ฉก.นย.ภต. ตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานของชุดทันตกรรมเคลื่อนที่, เยี่ยมชมการฝึกการช่วยเหลือ...
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
 ร่วมพิธีบวงสรวงพระรูป พลเรือเอก พระเจ้าบรมวงศ์เธอ ... (อ่าน 159 ครั้ง) จำนวน 8 รูป ฮิต
โดย : พ.จ.อ.วัชรินทร์ ไชยชาญยุทธิ์ (27 เม.ย. 2560)เมื่อ ๒๑ เม.ย.๖๐ เวลา ๐๘๐๐ น.อ.เลอศักดิ์ คชนันทน์ ผบ.ฉก.นย.ทร./ผบ.ฉก.นย.ภต. ร่วมพิธีบวงสรวงพระรูป พลเรือเอก พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอาภากรเกียรติ...
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
 ตรวจที่เกิดเหตุผู้ก่อความไม่สงบลอบขว้างระเบิดสังหา... (อ่าน 160 ครั้ง) จำนวน 12 รูป ฮิต
โดย : พ.จ.อ.วัชรินทร์ ไชยชาญยุทธิ์ (27 เม.ย. 2560)เมื่อ ๒๐ เม.ย.๖๐ เวลา ๑๓๐๐ น.อ.เลอศักดิ์ คชนันทน์ ผบ.ฉก.นย.ทร./ผบ.ฉก.นย.ภต. พร้อมด้วย น.ท.ปฏิญญา แตงพลับ ผบ.ฉก.นย.ทร.๓๒ ตรวจที่เกิดเหตุผู้ก่อความไม่สง...
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
 พิธีเปิดกิจกรรมสังคมพหุวัฒนะธรรม (ลงแขกเกี่ยวข้าว)... (อ่าน 129 ครั้ง) จำนวน 34 รูป ฮิต
โดย : พ.จ.อ.วัชรินทร์ ไชยชาญยุทธิ์ (27 เม.ย. 2560)เมื่อ ๒๐ เม.ย.๖๐ เวลา ๑๐๓๐ น.อ.เลอศักดิ์ คชนันทน์ ผบ.ฉก.นย.ทร./ผบ.ฉก.นย.ภต.เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมสังคมพหุวัฒนะธรรม (ลงแขกเกี่ยวข้าว) ณ บ้านเชิงเข...
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
หน้าที่ จาก 129
หน้าแรก คลิก!!!หน้าก่อนนี้  1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129  คลิก!!!หน้าถัดไป หน้าสุดท้าย
ข่าวยอดนิยมในหมวด
 นย.รับสมัครพลเรือนเข้าเป็นอาสาสมัครทหารพรานนาวิกโยธิน
28 มี.ค. 2558
 ผบ.กรม ร.3 พล.นย.เยี่ยมบำรุงขวัญ กำลังพลในอัตราสวนสนามราชวัลลภรักษาพระองค์ ณ กอง รปภ.ฐท.กท.
19 พ.ย. 2553
 ผบ.ฉก.นย.ทร./ผอ.ศูนย์บรรเทาสาธารณภัย นำคณะผู้นำศาสนา
12 พ.ย. 2553
 มทภ.๔ และคณะ เยี่ยมบำรุงขวัญ จ.อ.ไพรวัลย์ โพธิ์โสภา
27 ก.พ. 2554
  ผบ.นย.พร้อมด้วย ประธานชมรมภริยา นย.พบปะเยี่ยมเยียนกลุ่มแม่บ้านค่ายจุฬาภรณ์
12 พ.ย. 2553
ทั้งหมด