Home Downloads Account Forums  

  เข้าสู่ระบบ/สมัครสมาชิก
>> Royal Thai Marine Task Force ภารกิจนี้ เพื่อ ชาติ และราชนาวี <<
ทรงพระเจริญ


ผู้บังคับหน่วย
ผู้บังคับหน่วย
น.อ.อภิชาติ ทรัพย์ประเสริฐ
ผบ.ฉก.นย.ทร.
ผบ.ฉก.นย.ภต.
ผบ.กรม ร.๓ พล.นย.

เมนูหลัก
บริการทั่วไป
บริการสมาชิก
กิจการสนามยิงปืนค่ายจุฬาภรณ์

การบังคับบัญชา
  กรม ร.3 พล.นย.
  ฉก.นย.ทร.
  ฉก.นย.ภต.

หน่วยใน นย.
หน่วยขึ้นตรง หน่วยบัญชาการ
กองบัญชาการ นาวิกโยธิน
กองพลนาวิกโยธิน
ศูนย์การฝึก นย.
กรม รปภ.นย.
ร้อย.ปจว.นย.
กรมทหารราบที่ ๑
กองพันทหารราบที่ ๑ กรมทหารราบที่ ๑
กรมทหารราบที่ ๒
กรมทหารราบที่ ๓
กองพันทหาราบที่ ๙ รอ. กรมทหารราบที่ ๓ พล.นย.

กรมทหารปืนใหญ่
พัน.ปบค ๑ กรม ป.พล.นย.
พัน.ปบค. ๒ กรม ป.พล.นย.
พัน.ปตอ. กรม ป.พล.นย.
พัน.ปกค. กรม ป.พล.นย.
กรม สน.พล.นย.
พัน.รนบ.พล.นย.
พัน.ช.พล.นย.
พัน.ลว.พล.นย.
พัน.ส.พล.นย.
พัน.ถ.พล.นย.
ร้อย.ตถ.พล.นย.
ร้อย.สห.พล.นย.
รร.นย.ศฝ.นย.
กฝท.ศฝ.นย.
กอง สน.ศฝ.นย.
กองวิทยาการ ศฝ.นย.
หน่วยเฉพาะกิจ นย.
ฉก.ทพ.นย.
ศปศ.๖๑
ฉก.นย.๔๑๑
หน่วยเฉพาะกิจ ทร.
กปช.จต.
ฉก.นย.ภต.
ฉก.นย.ทร.

กองทัพไทย
กองบัญชาการกองทัพไทย กองบัญชาการกองทัพไทย

กองทัพบก กองทัพบก

กองทัพเรือ กองทัพเรือ

กองทัพอากาศ กองทัพอากาศ

สำนักงานตำรวจแห่งชาติ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

โรงเรียนนายร้อย จปร. โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า

โรงเรียนนายเรือ โรงเรียนนายเรือ

โรงเรียนนายเรืออากาศ โรงเรียนนายเรืออากาศ

โรงเรียนเตรียมทหาร โรงเรียนเตรียมทหาร


ตรวจสอบเมล์ RTMTF
ชื่อเรียก:
(ตย. webmaster@rtmtf.net)
รหัสผ่าน:

คุณรู้หรือไม่

"กล้ามเนื้อที่แข็งแรงที่สุดในร่างกายคือลิ้น..รู้นะคิดอะไรอยู่ "


อัตราแลกเปลี่ยน

ไปรษณีย์ไทย

ตัวอย่าง EA473124280TH
รายละเอียดเพิ่มเติม

เรื่องอื่นๆ ที่น่าสนใจ

   ผลฟุตบอลสด


จำนวนผู้เยี่ยมชม
มีผู้เข้าเยี่ยมชม
PHP-Nuke PNG CounterPHP-Nuke PNG CounterPHP-Nuke PNG CounterPHP-Nuke PNG CounterPHP-Nuke PNG CounterPHP-Nuke PNG CounterPHP-Nuke PNG Counter
คน ตั้งแต่ ตุลาคม 2553


หมวด : กิจกรรมประชาสัมพันธ์
กลุ่มข่าว :
 ร่วมให้การต้อนรับฮุจญาต (ผู้แสวงบุญ) ที่เดินทางกลับ... (อ่าน 235 ครั้ง) จำนวน 38 รูป ฮิต
โดย : พ.จ.อ.วัชรินทร์ ไชยชาญยุทธิ์ (07 ต.ค. 2558)ระหว่างวันที่ ๑ – ๔ ต.ค.๕๘ น.อ.นพดล ฐิตวัฒนะสกุล ผบ.ฉก.นย.ทร./ผบ.ฉก.นย.ภต. ร่วมให้การต้อนรับฮุจญาต (ผู้แสวงบุญ) ที่เดินทางกลับจากการไปประกอบพิธีฮัจญ์ ...
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
 ให้โอวาท พร้อมกับกล่าวขอบคุณกำลังพลพ้นหน้าที่ ประจ... (อ่าน 251 ครั้ง) จำนวน 36 รูป ฮิต
โดย : พ.จ.อ.วัชรินทร์ ไชยชาญยุทธิ์ (07 ต.ค. 2558)เมื่อ ๓๐ ก.ย.๕๘ เวลา ๑๐๐๐ น.อ.นพดล ฐิตวัฒนะสกุล ผบ.ฉก.นย.ทร./ผบ.ฉก.นย.ภต. ให้โอวาท พร้อมกับกล่าวขอบคุณกำลังพลพ้นหน้าที่ ประจำปี งป.๕๘ ทุกนายที่ได้ปฏิบ...
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
 ให้โอวาทและกล่าวต้อนรับกำลังพลส่วนใหญ่ สับเปลี่ยนหน... (อ่าน 264 ครั้ง) จำนวน 34 รูป ฮิต
โดย : พ.จ.อ.วัชรินทร์ ไชยชาญยุทธิ์ (07 ต.ค. 2558)เมื่อ ๓๐ ก.ย.๕๘ น.อ.นพดล ฐิตวัฒนะสกุล ผบ.ฉก.นย.ทร./ผบ.ฉก.นย.ภต. ให้โอวาทและกล่าวต้อนรับกำลังพลส่วนใหญ่ สับเปลี่ยนหน้าที่ ฉก.นย.ทร./ฉก.นย.ภต.ประจำปี งป...
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
 วันคล้ายวันสถาปนา “ค่ายจุฬาภรณ์” ครบรอบปีที่ ๓๒ (อ่าน 301 ครั้ง) จำนวน 42 รูป ฮิต
โดย : พ.จ.อ.วัชรินทร์ ไชยชาญยุทธิ์ (26 ก.ย. 2558)เมื่อ ๒๔ ก.ย.๕๘ น.อ.นพดล ฐิตวัฒนะสกุล ผบ.กรม ร.๓ พล.นย./ฉก.นย.ทร./ผบ.ฉก.นย.ภต.เป็นประธานในพิธีถวายสักการบูชา พระพุทธบารมีไพศาลบริบาลประชา, พระพุทธราชนา...
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
 น.อ.นพดล ฐิตวัฒนะสกุล ผบ.กรม ร.๓ พล.นย./ฉก.นย.ทร./... (อ่าน 286 ครั้ง) จำนวน 20 รูป ฮิต
โดย : พ.จ.อ.วัชรินทร์ ไชยชาญยุทธิ์ (26 ก.ย. 2558)เมื่อ ๒๒ ก.ย.๕๘ เวลา ๑๐๐๐ น.อ.นพดล ฐิตวัฒนะสกุล ผบ.กรม ร.๓ พล.นย./ฉก.นย.ทร./ผบ.ฉก.นย.ภต.ร่วมเป็นเกียรติในพิธีมอบรางวัลผู้ชนะการประกวดและการแข่งขันผลิต...
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระ... (อ่าน 254 ครั้ง) จำนวน 24 รูป ฮิต
โดย : พ.จ.อ.วัชรินทร์ ไชยชาญยุทธิ์ (26 ก.ย. 2558)เมื่อ ๒๑ ก.ย.๕๘ เวลา ๑๕๓๐ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจ ณ บ้าน นายสุรัตร ธรรมขันทา เกษตรตัวอย่า...
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระ... (อ่าน 203 ครั้ง) จำนวน 36 รูป ฮิต
โดย : พ.จ.อ.วัชรินทร์ ไชยชาญยุทธิ์ (26 ก.ย. 2558)เมื่อ ๒๑ ก.ย.๕๘ เวลา ๐๙๒๐ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจ ณ สวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ ๖ รอบพระชนมพ...
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
 พล.ร.อ.ชุมพล ปัจจุสานนท์ องคมนตรี เป็นผู้แทนพระองค... (อ่าน 257 ครั้ง) จำนวน 28 รูป ฮิต
โดย : พ.จ.อ.วัชรินทร์ ไชยชาญยุทธิ์ (26 ก.ย. 2558)เมื่อ ๒๐ ก.ย.๕๘ เวลา ๑๖๓๐ ณ บริเวณพลับพลาเฉลิมพระเกียรติฉลองสิริราชสมบัติ ครบ ๕๐ ปี ริมแม่น้ำบางนรา อ.เมืองนราธิวาส จว.นราธิวาส พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู...
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
 ผบ.ฉก.นย.ทร./ผบ.ฉก.นย.ภต. ให้โอวาทและกล่าวขอบคุณกำ... (อ่าน 204 ครั้ง) จำนวน 10 รูป ฮิต
โดย : พ.จ.อ.วัชรินทร์ ไชยชาญยุทธิ์ (26 ก.ย. 2558)เมื่อ ๒๐ ก.ย.๕๘ เวลา ๐๙๐๐ น.อ.นพดล ฐิตวัฒนะสกุล ผบ.ฉก.นย.ทร./ผบ.ฉก.นย.ภต. ให้โอวาทและกล่าวขอบคุณกำลังพลพ้นหน้าที่ ประจำปี งป.๕๘ ที่จะเดินทางกลับไปยังท...
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
 ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดงานมหกรรมการประกวดและการแ... (อ่าน 249 ครั้ง) จำนวน 24 รูป ฮิต
โดย : พ.จ.อ.วัชรินทร์ ไชยชาญยุทธิ์ (18 ก.ย. 2558)เมื่อ ๑๘ ก.ย.๕๘ เวลา ๐๙๓๐ น.อ.สุบรร ดีนอก รอง ผบ.ฉก.นย.ทร.(๒) เป็นผู้แทน น.อ.นพดล ฐิตวัฒนะสกุล ผบ.ฉก.นย.ทร./ผบ.ฉก.นย.ภต. ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดงาน...
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
  ให้โอวาทและกล่าวต้อนรับกำลังพลสับเปลี่ยนหน้าที่ส่ว... (อ่าน 268 ครั้ง) จำนวน 22 รูป ฮิต
โดย : พ.จ.อ.วัชรินทร์ ไชยชาญยุทธิ์ (18 ก.ย. 2558)เมื่อ ๑๗ ก.ย.๕๘ เวลา ๑๔๐๐ น.อ.นพดล ฐิตวัฒนะสกุล ผบ.ฉก.นย.ทร./ผบ.ฉก.นย.ภต. ให้โอวาทและกล่าวต้อนรับกำลังพลสับเปลี่ยนหน้าที่ส่วนล่วงหน้า ประจำปีงบประมาณ ...
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
 พล.ท.ปราการ ชลยุทธ ผอ.รมน.ภาค ๔ และคณะ เยี่ยมขอบคุณ... (อ่าน 280 ครั้ง) จำนวน 20 รูป ฮิต
โดย : พ.จ.อ.วัชรินทร์ ไชยชาญยุทธิ์ (18 ก.ย. 2558)เมื่อ ๑๖ ก.ย.๕๘ พล.ท.ปราการ ชลยุทธ ผอ.รมน.ภาค ๔ และคณะ เยี่ยมขอบคุณกำลังพล ฉก.นย.ทร./ฉก.นย.ภต. ณ ห้องประชุม ๑๐๑ บก.ฉก.นย.ทร./บก.ฉก.นย.ภต.ค่ายจุฬาภรณ์ ...
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
 พล.ร.อ.ไกรสร จันทร์สุวานิชย์ ผบ.ทร. เยี่ยมอำลาหน่ว... (อ่าน 260 ครั้ง) จำนวน 48 รูป ฮิต
โดย : พ.จ.อ.วัชรินทร์ ไชยชาญยุทธิ์ (18 ก.ย. 2558)เมื่อ ๑๕ ก.ย.๕๘ พล.ร.อ.ไกรสร จันทร์สุวานิชย์ ผบ.ทร. เยี่ยมอำลาหน่วยขึ้นตรงกองทัพเรือในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ในโอกาสที่ครบกำหนดเกษียณอายุราชการ ณ ...
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
 ให้การต้อนรับ พล.ท.ปราการ ชลยุทธ ผอ.รมน.ภาค ๔  (อ่าน 281 ครั้ง) จำนวน 7 รูป ฮิต
โดย : พ.จ.อ.วัชรินทร์ ไชยชาญยุทธิ์ (18 ก.ย. 2558)เมื่อ ๑๔ ก.ย.๕๘ เวลา ๑๖๐๐ พล.ร.ท.ธนะกาญจน์ ใคร่ครวญ ผบ.นย.พร้อมด้วย คุณปัญชริน ใคร่ครวญ ประธานชมรมภริยานาวิกโยธิน และ น.อ.นพดล ฐิตวัฒนะสกุล ผบ.ฉก.นย.ทร...
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
 หม่อมหลวงปนัดดา ดิศกุล รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนต... (อ่าน 231 ครั้ง) จำนวน 16 รูป ฮิต
โดย : พ.จ.อ.วัชรินทร์ ไชยชาญยุทธิ์ (18 ก.ย. 2558)เมื่อ ๑๔ ก.ย.๕๘ เวลา ๑๕๑๐ พล.ท.ปราการ ชลยุทธ ผอ.รมน.ภาค ๔ พร้อมด้วย น.อ.นพดล ฐิตวัฒนะสกุล ผบ.ฉก.นย.ทร./ผบ.ฉก.นย.ภต. ร่วมให้การต้อนรับ หม่อมหลวงปนัดดา ...
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
 โครงการ นานไปก็ไม่ลืม  (อ่าน 240 ครั้ง) จำนวน 20 รูป ฮิต
โดย : พ.จ.อ.วัชรินทร์ ไชยชาญยุทธิ์ (18 ก.ย. 2558)เมื่อ ๑๔ ก.ย.๕๘ เวลา ๑๐๓๐ พล.ร.ท.ธนะกาญจน์ ใคร่ครวญ ผบ.นย.พร้อมด้วย คุณปัญชริน ใคร่ครวญ ประธานชมรมภริยานาวิกโยธิน และคณะ ฯ มอบเงินช่วยเหลือกำลังพล และญ...
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
  พล.ร.ท.ธนะกาญจน์ ใคร่ครวญ ผบ.นย.พร้อมด้วย คุณปัญชร... (อ่าน 278 ครั้ง) จำนวน 37 รูป ฮิต
โดย : พ.จ.อ.วัชรินทร์ ไชยชาญยุทธิ์ (18 ก.ย. 2558)เมื่อ ๑๔ ก.ย.๕๘ เวลา ๐๙๓๐ พล.ร.ท.ธนะกาญจน์ ใคร่ครวญ ผบ.นย.พร้อมด้วย คุณปัญชริน ใคร่ครวญ ประธานชมรมภริยานาวิกโยธิน และคณะ ฯ มอบเครื่องอุปโภคบริโภคให้กับ...
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
 พล.ร.ท.ธนะกาญจน์ ใคร่ครวญ ผบ.นย.พร้อมด้วย คุณปัญชร... (อ่าน 238 ครั้ง) จำนวน 46 รูป ฮิต
โดย : พ.จ.อ.วัชรินทร์ ไชยชาญยุทธิ์ (17 ก.ย. 2558)เมื่อ ๑๔ ก.ย.๕๘ เวลา ๐๙๐๐ พล.ร.ท.ธนะกาญจน์ ใคร่ครวญ ผบ.นย.พร้อมด้วย คุณปัญชริน ใคร่ครวญ ประธานชมรมภริยานาวิกโยธิน และคณะ ฯ พบปะเยี่ยมบำรุงขวัญพร้อมกับม...
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
 พล.ร.ท.ธนะกาญจน์ ใคร่ครวญ ผบ.นย.พร้อมด้วย คุณปัญชร... (อ่าน 266 ครั้ง) จำนวน 28 รูป ฮิต
โดย : พ.จ.อ.วัชรินทร์ ไชยชาญยุทธิ์ (17 ก.ย. 2558)เมื่อ ๑๔ ก.ย.๕๘ เวลา ๐๘๐๐ พล.ร.ท.ธนะกาญจน์ ใคร่ครวญ ผบ.นย.พร้อมด้วย คุณปัญชริน ใคร่ครวญ ประธานชมรมภริยานาวิกโยธิน และคณะ ฯ เยี่ยมชมพร้อมกับมอบสิ่งของสน...
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
 พล.ร.ท.ธนะกาญจน์ ใคร่ครวญ ผบ.นย.เป็นประธานในพิธีปิ... (อ่าน 183 ครั้ง) จำนวน 33 รูป ฮิต
โดย : พ.จ.อ.วัชรินทร์ ไชยชาญยุทธิ์ (17 ก.ย. 2558)เมื่อ ๑๓ ก.ย.๕๘ ฉก.นย.ทร./ฉก.นย.ภต. จัดการแข่งขันฟุตบอล “นาวิกโยธิน คัพ กองทัพเรือ” รอบชิงชนะเลิศ ณ ค่ายจุฬาภรณ์ ต.โคกเคียน อ.เมืองนราธิวาส จว.นราธิวาส...
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
หน้าที่ จาก 129
หน้าแรก คลิก!!!หน้าก่อนนี้  1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129  คลิก!!!หน้าถัดไป หน้าสุดท้าย
ข่าวยอดนิยมในหมวด
 นย.รับสมัครพลเรือนเข้าเป็นอาสาสมัครทหารพรานนาวิกโยธิน
28 มี.ค. 2558
 ผบ.กรม ร.3 พล.นย.เยี่ยมบำรุงขวัญ กำลังพลในอัตราสวนสนามราชวัลลภรักษาพระองค์ ณ กอง รปภ.ฐท.กท.
19 พ.ย. 2553
 ผบ.ฉก.นย.ทร./ผอ.ศูนย์บรรเทาสาธารณภัย นำคณะผู้นำศาสนา
12 พ.ย. 2553
 มทภ.๔ และคณะ เยี่ยมบำรุงขวัญ จ.อ.ไพรวัลย์ โพธิ์โสภา
27 ก.พ. 2554
  ผบ.นย.พร้อมด้วย ประธานชมรมภริยา นย.พบปะเยี่ยมเยียนกลุ่มแม่บ้านค่ายจุฬาภรณ์
12 พ.ย. 2553
ทั้งหมด