Home Downloads Account Forums  

  เข้าสู่ระบบ/สมัครสมาชิก
>> Royal Thai Marine Task Force ภารกิจนี้ เพื่อ ชาติ และราชนาวี <<
ทรงพระเจริญ


ผู้บังคับหน่วย
ผู้บังคับหน่วย
น.อ.อภิชาติ ทรัพย์ประเสริฐ
ผบ.ฉก.นย.ทร.
ผบ.ฉก.นย.ภต.
ผบ.กรม ร.๓ พล.นย.

เมนูหลัก
บริการทั่วไป
บริการสมาชิก
กิจการสนามยิงปืนค่ายจุฬาภรณ์

การบังคับบัญชา
  กรม ร.3 พล.นย.
  ฉก.นย.ทร.
  ฉก.นย.ภต.

หน่วยใน นย.
หน่วยขึ้นตรง หน่วยบัญชาการ
กองบัญชาการ นาวิกโยธิน
กองพลนาวิกโยธิน
ศูนย์การฝึก นย.
กรม รปภ.นย.
ร้อย.ปจว.นย.
กรมทหารราบที่ ๑
กองพันทหารราบที่ ๑ กรมทหารราบที่ ๑
กรมทหารราบที่ ๒
กรมทหารราบที่ ๓
กองพันทหาราบที่ ๙ รอ. กรมทหารราบที่ ๓ พล.นย.

กรมทหารปืนใหญ่
พัน.ปบค ๑ กรม ป.พล.นย.
พัน.ปบค. ๒ กรม ป.พล.นย.
พัน.ปตอ. กรม ป.พล.นย.
พัน.ปกค. กรม ป.พล.นย.
กรม สน.พล.นย.
พัน.รนบ.พล.นย.
พัน.ช.พล.นย.
พัน.ลว.พล.นย.
พัน.ส.พล.นย.
พัน.ถ.พล.นย.
ร้อย.ตถ.พล.นย.
ร้อย.สห.พล.นย.
รร.นย.ศฝ.นย.
กฝท.ศฝ.นย.
กอง สน.ศฝ.นย.
กองวิทยาการ ศฝ.นย.
หน่วยเฉพาะกิจ นย.
ฉก.ทพ.นย.
ศปศ.๖๑
ฉก.นย.๔๑๑
หน่วยเฉพาะกิจ ทร.
กปช.จต.
ฉก.นย.ภต.
ฉก.นย.ทร.

กองทัพไทย
กองบัญชาการกองทัพไทย กองบัญชาการกองทัพไทย

กองทัพบก กองทัพบก

กองทัพเรือ กองทัพเรือ

กองทัพอากาศ กองทัพอากาศ

สำนักงานตำรวจแห่งชาติ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

โรงเรียนนายร้อย จปร. โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า

โรงเรียนนายเรือ โรงเรียนนายเรือ

โรงเรียนนายเรืออากาศ โรงเรียนนายเรืออากาศ

โรงเรียนเตรียมทหาร โรงเรียนเตรียมทหาร


ตรวจสอบเมล์ RTMTF
ชื่อเรียก:
(ตย. webmaster@rtmtf.net)
รหัสผ่าน:

คุณรู้หรือไม่

"ห้องสมุดที่มหาวิทยาลัยอินเดียนน่าจมลงในดิน 1 นิ้วทุกปี เพราะวิศวกรลืมคำนวณถึงน้ำหนักหนังสือ..ทำไปได้ "


อัตราแลกเปลี่ยน

ไปรษณีย์ไทย

ตัวอย่าง EA473124280TH
รายละเอียดเพิ่มเติม

เรื่องอื่นๆ ที่น่าสนใจ

   ผลฟุตบอลสด


จำนวนผู้เยี่ยมชม
มีผู้เข้าเยี่ยมชม
PHP-Nuke PNG CounterPHP-Nuke PNG CounterPHP-Nuke PNG CounterPHP-Nuke PNG CounterPHP-Nuke PNG CounterPHP-Nuke PNG CounterPHP-Nuke PNG Counter
คน ตั้งแต่ ตุลาคม 2553


หมวด : กิจกรรมประชาสัมพันธ์
กลุ่มข่าว :
 พิธีเปิดการฝึกทบทวนกำลังประจำถิ่น (อ่าน 209 ครั้ง) จำนวน 12 รูป ฮิต
โดย : พ.จ.อ.วัชรินทร์ ไชยชาญยุทธิ์ (12 ม.ค. 2559)เมื่อ ๑๒ ธ.ค.๕๘ น.อ.นพดล ฐิตวัฒนะสกุล ผบ.ฉก.นย.ทร./ผบ.ฉก.นย.ภต. ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดการฝึกทบทวนกำลังประจำถิ่น (อส.) และกำลังภาคประชาชน ณ ที่ว่ากา...
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
 กิจกรรมปั่นเพื่อพ่อ Bike for Dad  (อ่าน 174 ครั้ง) จำนวน 26 รูป ฮิต
โดย : พ.จ.อ.วัชรินทร์ ไชยชาญยุทธิ์ (03 ม.ค. 2559)เมื่อ ๑๑ ธ.ค.๕๘ น.อ.นพดล ฐิตวัฒนะสกุล ผบ.ฉก.นย.ทร./ผบ.ฉก.นย.ภต. พร้อมด้วยกำลังพลของหน่วยและแม่บ้านค่ายจุฬาภรณ์ ร่วมกิจกรรมปั่นเพื่อพ่อ Bike for Dad ตา...
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
 กิจกรรมพหุวัฒนธรรม ลงแขกดำนา ฟื้นฟูนาร้าง (อ่าน 198 ครั้ง) จำนวน 38 รูป ฮิต
โดย : พ.จ.อ.วัชรินทร์ ไชยชาญยุทธิ์ (03 ม.ค. 2559)เมื่อ ๑๐ ธ.ค.๕๘ น.อ.นพดล ฐิตวัฒนะสกุล ผบ.ฉก.นย.ทร./ผบ.ฉก.นย.ภต.เป็นประธานในการจัดกิจกรรมพหุวัฒนธรรม “ลงแขกดำนา ฟื้นฟูนาร้าง” เพื่อเป็นการสร้างความสามัค...
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
 กิจกรรมรณรงค์การป้องกันเหตุความรุนแรงในเขตเมืองเศร... (อ่าน 195 ครั้ง) จำนวน 20 รูป ฮิต
โดย : พ.จ.อ.วัชรินทร์ ไชยชาญยุทธิ์ (03 ม.ค. 2559)เมื่อ ๘ ธ.ค.๕๘ น.อ.นพดล ฐิตวัฒนะสกุล ผบ.ฉก.นย.ทร./ผบ.ฉก.นย.ภต.ร่วมเป็นเกียรติในกิจกรรมรณรงค์การป้องกันเหตุความรุนแรงในเขตเมืองเศรษฐกิจ เทศบาลเมืองตากใบ...
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
 .เป็นประธานในพิธีฌาปนกิจศพ คุณพ่อบัว เหวรมา (อ่าน 262 ครั้ง) จำนวน 5 รูป ฮิต
โดย : พ.จ.อ.วัชรินทร์ ไชยชาญยุทธิ์ (07 ธ.ค. 2558)เมื่อ ๖ ธ.ค.๕๘ น.อ.นพดล ฐิตวัฒนะสกุล ผบ.ฉก.นย.ทร./ผบ.ฉก.นย.ภต.เป็นประธานในพิธีฌาปนกิจศพ คุณพ่อบัว เหวรมา บิดาของ ร.ท.ประเสริฐ เหวรมา สังกัด พัน.ร.๙ รอ...
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
 โครงการวันพ่อแห่งชาติ ๕ ธันวามหาราช (อ่าน 289 ครั้ง) จำนวน 29 รูป ฮิต
โดย : พ.จ.อ.วัชรินทร์ ไชยชาญยุทธิ์ (07 ธ.ค. 2558)เมื่อ ๖ ธ.ค.๕๘ น.อ.นพดล ฐิตวัฒนะสกุล ผบ.ฉก.นย.ทร./ผบ.ฉก.นย.ภต.เป็นประธานในโครงการวันพ่อแห่งชาติ ๕ ธันวามหาราช ซึ่งสโมสรโรตารีนราธิวาส ร่วมกับชมรมลูกเส...
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
 พิธีจุดเทียนชัยถวายพระพร และพิธีถวายเครื่องราชสักกา... (อ่าน 244 ครั้ง) จำนวน 22 รูป ฮิต
โดย : พ.จ.อ.วัชรินทร์ ไชยชาญยุทธิ์ (07 ธ.ค. 2558)เมื่อ ๕ ธ.ค.๕๘ น.อ.ไมตรี บุตรบุรี รอง ผบ.กรม ร.๓ พล.นย./รอง ผบ.ฉก.นย.ทร./รอง ผบ.ฉก.นย.ภต.เป็นผู้แทน น.อ.นพดล ฐิตวัฒนะสกุล ผบ.กรม ร.๓ พล.นย./ผบ.ฉก.นย....
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
 พิธีรับเสื้อ เข็มกลัดที่ระลึก และสายรัดข้อมือพระรา... (อ่าน 279 ครั้ง) จำนวน 14 รูป ฮิต
โดย : พ.จ.อ.วัชรินทร์ ไชยชาญยุทธิ์ (07 ธ.ค. 2558)เมื่อ ๕ ธ.ค.๕๘ น.อ.นพดล ฐิตวัฒนะสกุล ผบ.กรม ร.๓ พล.นย./ผบ.ฉก.นย.ทร./ผบ.ฉก.นย.ภต.ร่วมพิธีรับเสื้อ เข็มกลัดที่ระลึก และสายรัดข้อมือพระราชทานในกิจกรรมปั่...
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
 พิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคลหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ พระบ... (อ่าน 245 ครั้ง) จำนวน 26 รูป ฮิต
โดย : พ.จ.อ.วัชรินทร์ ไชยชาญยุทธิ์ (07 ธ.ค. 2558)เมื่อ ๕ ธ.ค.๕๘ น.อ.นพดล ฐิตวัฒนะสกุล ผบ.กรม ร.๓ พล.นย./ผบ.ฉก.นย.ทร./ผบ.ฉก.นย.ภต.ร่วมพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคลหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอ...
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
 ร่วมพิธีเปิดงานเทิดพระเกียรติ ๕ ธันวามหาราช “เย็นศ... (อ่าน 213 ครั้ง) จำนวน 16 รูป ฮิต
โดย : พ.จ.อ.วัชรินทร์ ไชยชาญยุทธิ์ (07 ธ.ค. 2558)เมื่อ ๔ ธ.ค.๕๘ น.อ.นพดล ฐิตวัฒนะสกุล ผบ.กรม ร.๓ พล.นย./ผบ.ฉก.นย.ทร./ผบ.ฉก.นย.ภต.ร่วมพิธีเปิดงานเทิดพระเกียรติ ๕ ธันวามหาราช “เย็นศิระเพราะพระบริบาล” ถว...
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
 ให้การต้อนรับ ผู้แทนองคมนตรี และคณะแพทย์โรคหอบหืดธร... (อ่าน 208 ครั้ง) จำนวน 22 รูป ฮิต
โดย : พ.จ.อ.วัชรินทร์ ไชยชาญยุทธิ์ (07 ธ.ค. 2558)เมื่อ ๓ ธ.ค.๕๘ น.อ.นพดล ฐิตวัฒนะสกุล ผบ.ฉก.นย.ทร./ผบ.ฉก.นย.ภต. ให้การต้อนรับ ผู้แทนองคมนตรี และคณะแพทย์โรคหอบหืดธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ ณ ท่าอากาศยา...
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
 พบปะ ผู้นำศาสนา ผู้นำท้องที่ ผู้นำท้องถิ่น และประชา... (อ่าน 221 ครั้ง) จำนวน 18 รูป ฮิต
โดย : พ.จ.อ.วัชรินทร์ ไชยชาญยุทธิ์ (07 ธ.ค. 2558)เมื่อ ๒ ธ.ค.๕๘ น.อ.นพดล ฐิตวัฒนะสกุล ผบ.ฉก.นย.ทร./ผบ.ฉก.นย.ภต. เดินทางไปพบปะ ผู้นำศาสนา ผู้นำท้องที่ ผู้นำท้องถิ่น และประชาชน เพื่อรับทราบข้อมูลเกี่ยว...
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
 พบปะ ผู้นำศาสนา ผู้นำท้องที่ ผู้นำท้องถิ่น และประชา... (อ่าน 208 ครั้ง) จำนวน 13 รูป ฮิต
โดย : พ.จ.อ.วัชรินทร์ ไชยชาญยุทธิ์ (07 ธ.ค. 2558)เมื่อ ๒ ธ.ค.๕๘ น.อ.นพดล ฐิตวัฒนะสกุล ผบ.ฉก.นย.ทร./ผบ.ฉก.นย.ภต. เดินทางไปพบปะ ผู้นำศาสนา ผู้นำท้องที่ ผู้นำท้องถิ่น และประชาชน เพื่อรับทราบข้อมูลเกี่ยว...
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
 พิธีส่งมอบอาคารศูนย์จริยธรรมประจำมัสยิด (ตาดีกา) แล... (อ่าน 249 ครั้ง) จำนวน 28 รูป ฮิต
โดย : พ.จ.อ.วัชรินทร์ ไชยชาญยุทธิ์ (30 พ.ย. 2558)เมื่อ ๓๐ พ.ย.๕๘ น.อ.นพดล ฐิตวัฒนะสกุล ผบ.ฉก.นย.ทร./ผบ.ฉก.นย.ภต. ให้การต้อนรับ และร่วมคณะ พล.ต.ชินวัฒน์ แม้นเดช รอง ผอ.รมน.ภาค ๔ สน. ในโอกาสเป็นผู้แทน ...
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
 ร่วมเป็นเกียรติในพิธีพระราชทานดินฝังศพ นายหมู่ใหญ่ ... (อ่าน 239 ครั้ง) จำนวน 13 รูป ฮิต
โดย : พ.จ.อ.วัชรินทร์ ไชยชาญยุทธิ์ (29 พ.ย. 2558)เมื่อ ๒๔ พ.ย.๕๘ น.อ.นพดล ฐิตวัฒนะสกุล ผบ.ฉก.นย.ทร./ผบ.ฉก.นย.ภต. ร่วมเป็นเกียรติในพิธีพระราชทานดินฝังศพ นายหมู่ใหญ่ อิสมาแอ จิหามาตร์ ซึ่งเสียชิวิตจากเห...
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
 คุณปรานี อารีนิจ นายกสมาคมภริยาทหารเรือ และคณะ พร้อ... (อ่าน 227 ครั้ง) จำนวน 34 รูป ฮิต
โดย : พ.จ.อ.วัชรินทร์ ไชยชาญยุทธิ์ (29 พ.ย. 2558)เมื่อวันที่ 24 พ.ย.58 คุณปรานี อารีนิจ นายกสมาคมภริยาทหารเรือ และคณะ พร้อมด้วย คุณปัญชริน ใคร่ครวญ ประธานชมรมภริยานาวิกโยธิน ส่งและให้กำลังใจนักเรียนซึ...
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
 การแข่งขันกีฬาเชื่อมความสัมพันธ์ (อ่าน 235 ครั้ง) จำนวน 41 รูป ฮิต
โดย : พ.จ.อ.วัชรินทร์ ไชยชาญยุทธิ์ (29 พ.ย. 2558)เมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน 2558 คุณปรานี อารีนิจ นายกสมาคมภริยาทหารเรือ เป็นประธานจัดการแข่งขันกีฬาเชื่อมความสัมพันธ์ ณ ชายหาดค่ายจุฬาภรณ์ ตำบลโคกเคียน ...
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
 คุณปรานี อารีนิจ นายกสมาคมภริยาทหารเรือ และคณะ พร้อ... (อ่าน 260 ครั้ง) จำนวน 24 รูป ฮิต
โดย : พ.จ.อ.วัชรินทร์ ไชยชาญยุทธิ์ (29 พ.ย. 2558)เมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน 2558 คุณปรานี อารีนิจ นายกสมาคมภริยาทหารเรือ และคณะ พร้อมด้วย คุณปัญชริน ใคร่ครวญ ประธานชมรมภริยานาวิกโยธิน เยี่ยมชมผลิตภัณฑ์ข...
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
 คุณปรานี อารีนิจ นายกสมาคมภริยาทหารเรือ เป็นประธาน... (อ่าน 244 ครั้ง) จำนวน 30 รูป ฮิต
โดย : พ.จ.อ.วัชรินทร์ ไชยชาญยุทธิ์ (29 พ.ย. 2558)เมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน 2558 คุณปรานี อารีนิจ นายกสมาคมภริยาทหารเรือ เป็นประธานเปิดโครงการหัตถกรรมผ้าบาติก เพื่อสร้างอาชีพเสริมให้กับกลุ่มแม่บ้านค่าย...
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
  คุณปรานี อารีนิจ นายกสมาคมภริยาทหารเรือ และคณะ พร... (อ่าน 218 ครั้ง) จำนวน 43 รูป ฮิต
โดย : พ.จ.อ.วัชรินทร์ ไชยชาญยุทธิ์ (29 พ.ย. 2558)เมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน 2558 คุณปรานี อารีนิจ นายกสมาคมภริยาทหารเรือ และคณะ พร้อมด้วย คุณปัญชริน ใคร่ครวญ ประธานชมรมภริยานาวิกโยธิน เยี่ยมชมพร้อมกับมอ...
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
หน้าที่ จาก 138
หน้าแรก คลิก!!!หน้าก่อนนี้  1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138  คลิก!!!หน้าถัดไป หน้าสุดท้าย
ข่าวยอดนิยมในหมวด
 นย.รับสมัครพลเรือนเข้าเป็นอาสาสมัครทหารพรานนาวิกโยธิน
28 มี.ค. 2558
 ผบ.กรม ร.3 พล.นย.เยี่ยมบำรุงขวัญ กำลังพลในอัตราสวนสนามราชวัลลภรักษาพระองค์ ณ กอง รปภ.ฐท.กท.
19 พ.ย. 2553
 ผบ.ฉก.นย.ทร./ผอ.ศูนย์บรรเทาสาธารณภัย นำคณะผู้นำศาสนา
12 พ.ย. 2553
 มทภ.๔ และคณะ เยี่ยมบำรุงขวัญ จ.อ.ไพรวัลย์ โพธิ์โสภา
27 ก.พ. 2554
  ผบ.นย.พร้อมด้วย ประธานชมรมภริยา นย.พบปะเยี่ยมเยียนกลุ่มแม่บ้านค่ายจุฬาภรณ์
12 พ.ย. 2553
ทั้งหมด