Home Downloads Account Forums  

  เข้าสู่ระบบ/สมัครสมาชิก
>> Royal Thai Marine Task Force ภารกิจนี้ เพื่อ ชาติ และราชนาวี <<
ทรงพระเจริญ


ผู้บังคับหน่วย
ผู้บังคับหน่วย
น.อ.อภิชาติ ทรัพย์ประเสริฐ
ผบ.ฉก.นย.ทร.
ผบ.ฉก.นย.ภต.
ผบ.กรม ร.๓ พล.นย.

เมนูหลัก
บริการทั่วไป
บริการสมาชิก
กิจการสนามยิงปืนค่ายจุฬาภรณ์

การบังคับบัญชา
  กรม ร.3 พล.นย.
  ฉก.นย.ทร.
  ฉก.นย.ภต.

หน่วยใน นย.
หน่วยขึ้นตรง หน่วยบัญชาการ
กองบัญชาการ นาวิกโยธิน
กองพลนาวิกโยธิน
ศูนย์การฝึก นย.
กรม รปภ.นย.
ร้อย.ปจว.นย.
กรมทหารราบที่ ๑
กองพันทหารราบที่ ๑ กรมทหารราบที่ ๑
กรมทหารราบที่ ๒
กรมทหารราบที่ ๓
กองพันทหาราบที่ ๙ รอ. กรมทหารราบที่ ๓ พล.นย.

กรมทหารปืนใหญ่
พัน.ปบค ๑ กรม ป.พล.นย.
พัน.ปบค. ๒ กรม ป.พล.นย.
พัน.ปตอ. กรม ป.พล.นย.
พัน.ปกค. กรม ป.พล.นย.
กรม สน.พล.นย.
พัน.รนบ.พล.นย.
พัน.ช.พล.นย.
พัน.ลว.พล.นย.
พัน.ส.พล.นย.
พัน.ถ.พล.นย.
ร้อย.ตถ.พล.นย.
ร้อย.สห.พล.นย.
รร.นย.ศฝ.นย.
กฝท.ศฝ.นย.
กอง สน.ศฝ.นย.
กองวิทยาการ ศฝ.นย.
หน่วยเฉพาะกิจ นย.
ฉก.ทพ.นย.
ศปศ.๖๑
ฉก.นย.๔๑๑
หน่วยเฉพาะกิจ ทร.
กปช.จต.
ฉก.นย.ภต.
ฉก.นย.ทร.

กองทัพไทย
กองบัญชาการกองทัพไทย กองบัญชาการกองทัพไทย

กองทัพบก กองทัพบก

กองทัพเรือ กองทัพเรือ

กองทัพอากาศ กองทัพอากาศ

สำนักงานตำรวจแห่งชาติ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

โรงเรียนนายร้อย จปร. โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า

โรงเรียนนายเรือ โรงเรียนนายเรือ

โรงเรียนนายเรืออากาศ โรงเรียนนายเรืออากาศ

โรงเรียนเตรียมทหาร โรงเรียนเตรียมทหาร


ตรวจสอบเมล์ RTMTF
ชื่อเรียก:
(ตย. webmaster@rtmtf.net)
รหัสผ่าน:

คุณรู้หรือไม่

"ประเทศซาอุดิอาระเบียไม่มีแม่น้ำ..แค่น้ำมันก็รวยแล้วพี่ "


อัตราแลกเปลี่ยน

ไปรษณีย์ไทย

ตัวอย่าง EA473124280TH
รายละเอียดเพิ่มเติม

เรื่องอื่นๆ ที่น่าสนใจ

   ผลฟุตบอลสด


จำนวนผู้เยี่ยมชม
มีผู้เข้าเยี่ยมชม
PHP-Nuke PNG CounterPHP-Nuke PNG CounterPHP-Nuke PNG CounterPHP-Nuke PNG CounterPHP-Nuke PNG CounterPHP-Nuke PNG CounterPHP-Nuke PNG Counter
คน ตั้งแต่ ตุลาคม 2553


หมวด : กิจกรรมประชาสัมพันธ์
กลุ่มข่าว :
 ผบ.ฉก.นย.ทร. ร่วมกิจกรรมรวมพลังสร้างสันติสุข (อ่าน 298 ครั้ง) จำนวน 19 รูป ฮิต
โดย : จ.อ.วิโรจน์ สิทธิมิตร จนท.ฝปส (11 มิ.ย. 2557)ผบ.ฉก.นย.ทร. พบปะ ส่วนราชการ ผู้นำ และประชาชน ในกิจกรรมรวมพลังสร้างสันติสุข อ.บาเจาะ
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
 ผบ.ฉก.นย.ทร.ประธานเปิดโครงการรวมใจไทยเป็นหนึ่ง รุ่น... (อ่าน 267 ครั้ง) จำนวน 8 รูป ฮิต
โดย : จ.อ.วิโรจน์ สิทธิมิตร จนท.ฝปส (11 มิ.ย. 2557)ผบ.ฉก.นย.ทร.เป็นประธานพิธีเปิดกิจกรรมทัศนศึกษานอกสถานที่ ตามโครงการรวมใจไทยเป็นหนึ่ง รุ่น ๕
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
 ผบ.ฉก.นย.ทร.ร่วมเปิดงานกาชาดนราธิวาส  (อ่าน 324 ครั้ง) จำนวน 13 รูป ฮิต
โดย : จ.อ.วิโรจน์ สิทธิมิตร จนท.ฝปส (11 มิ.ย. 2557)ผบ.ฉก.นย.ทร.ร่วมพิธีเปิดงานกาชาดและงานประจำปีนราธิวาส
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
 รอง ผบ.ฉก.นย.ทร.ตรวจดูความเรียบร้อยพื้นที่จัดงานกา... (อ่าน 282 ครั้ง) จำนวน 7 รูป ฮิต
โดย : จ.อ.วิโรจน์ สิทธิมิตร (10 มิ.ย. 2557)รอง ผบ.ฉก.นย.ทร. ตรวจพื้นที่จัดงานการชาดและงานประจำปีจังหวัดนราธิวาส
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
 ผบ.ฉก.นย.ทร.มอบบัตรประมงชายฝังให้พี่น้องประชาชน (อ่าน 297 ครั้ง) จำนวน 17 รูป ฮิต
โดย : จ.อ.วิโรจน์ สิทธิมิตร (10 มิ.ย. 2557)ผบ.ฉก.นย.ทร. เป็นประธานมอบบัตรอนุญาตให้พี่น้องประชาชนทำประมงชายฝั่งหาดบ้านทอน
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
 ต้อนรับ ผบ.ทร.เป็นประธานเดินเท้าเข้าทุกชุมชน วัดตะป... (อ่าน 259 ครั้ง) จำนวน 32 รูป ฮิต
โดย : จ.อ.วิโรจน์ สิทธิมิตร (10 มิ.ย. 2557)ผบ.นย.,ผบ.ฉก.นย.ทร. ต้อนรับ ผบ.ทร.ในโอกาสเดินทางเยี่ยมบำรุงขวัญกำลังพล และเป็นประธานเดินเท้าเข้าทุกชุมชน
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
 รอง ผบ.ฉก.นย.ทร. มอบทีวีให้เหล่ากาชาด (อ่าน 282 ครั้ง) จำนวน 2 รูป ฮิต
โดย : จ.อ.วิโรจน์ สิทธิมิตร (10 มิ.ย. 2557)รอง ผบ.ฉก.นย.ทร. มอบทีวีสนับสนุนการจัดงานกาชาดและงานประจำปีจังหวัดนราธิวาส
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
 ผบ.ฉก.นย.ทร. ต้อนรับ ผู้สมัครใจเข้าร่วมโครงการพาคนก... (อ่าน 333 ครั้ง) จำนวน 4 รูป ฮิต
โดย : จ.อ.วิโรจน์ สิทธิมิตร (07 มิ.ย. 2557)ผบ.ฉก.นย.ทร. เป็นประธานต้อนรับ ๒๔ คน ผู้เข้าร่วมโครงการพาคนกลับบ้าน
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
 ผบ.ฉก.นย.ทร. ร่วมพบปะมวลชนภาคประชาชน  (อ่าน 317 ครั้ง) จำนวน 6 รูป ฮิต
โดย : จ.อ.วิโรจน์ สิทธิมิตร (07 มิ.ย. 2557)ผบ.ฉก.นย.ทร.ร่วมพบปะมวลชนกลุ่มเสื้อเขียว ณ ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
 ผบ.ฉก.นย.ทร. ทำบุญวันสงกรานต์ ณ ค่ายจุฬาภรณ์  (อ่าน 309 ครั้ง) จำนวน 12 รูป ฮิต
โดย : จ.อ.วิโรจน์ สิทธิมิตร (24 เม.ย. 2557)ผบ.ฉก.นย.ทร. เป็นประธานทำบุญสรงน้ำพระเนื่องในวันสงกรานต์
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
 ผบ.ฉก.นย.ทร. ร่วมคณะ รอง ผบ.นย. เยี่ยมกำลังพลที่ได... (อ่าน 333 ครั้ง) จำนวน 7 รูป ฮิต
โดย : จ.อ.วิโรจน์ สิทธิมิตร (24 เม.ย. 2557)ผบ.ฉก.นย.ทร. ร่วมคณะ พล.ร.ต.นิเวช บุตรศรี รอง ผบ.นย. เยี่ยมกำลังพลที่ได้รับบาดเจ็บจากเหตุระเบิด
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
 ผบ.ฉก.นย.ทร. ให้การต้อนรับ รอง ผบ.นย.เดินทางมาเยี... (อ่าน 345 ครั้ง) จำนวน 11 รูป ฮิต
โดย : จ.อ.วิโรจน์ สิทธิมิตร (24 เม.ย. 2557)ผบ.ฉก.นย.ทร. และกำลังพลของหน่วย ร่วมต้อนรับ รอง ผบ.นย. ในโอกาสเดินทางมาเยี่ยมสร้างขวัญและกำลังใจให้กำลังพลที่มาปฏิบัติหน้าที่ ใน จชต.
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
 ผบ.ฉก.นย.ทร. เยี่ยมกำลังพล ที่ได้รับบาดเจ็บ (อ่าน 341 ครั้ง) จำนวน 6 รูป ฮิต
โดย : จ.อ.วิโรจน์ สิทธิมิตร (15 เม.ย. 2557)ผบ.ฉก.นย.ทร. พร้อมด้วย รอง ผบ.ฉก.นย.ทร. และ ฝ่ายอำนวยการ เยี่ยมกำลังพล ที่ได้รับบาดเจ็บจากเหตุระเบิด
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
 รอง ผบ.ฉก.นย.ทร. ร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ  (อ่าน 349 ครั้ง) จำนวน 6 รูป ฮิต
โดย : จ.อ.วิโรจน์ สิทธิมิตร (15 เม.ย. 2557)รอง ผบ.ฉก.นย.ทร. ร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ วันสายใจไทย
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
 รอง ผบ.ฉก.นย.ทร. ร่วมกิจกรรมสานสัมพันธ์  (อ่าน 275 ครั้ง) จำนวน 6 รูป ฮิต
โดย : จ.อ.วิโรจน์ สิทธิมิตร (15 เม.ย. 2557)รอง ผบ.ฉก.นย.ทร. ผู้แทน ผบ.ฉก.นย.ทร. ร่วมกิจกรรมสานสัมพันธ์บ้านทอนนาอีมต้านภัยยาเสพติด
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
 ผบ.ฉก.นย.ทร. เป็นประธานมอบจักรอุตสาหกรรม (อ่าน 292 ครั้ง) จำนวน 10 รูป ฮิต
โดย : จ.อ.วิโรจน์ สิทธิมิตร (10 เม.ย. 2557)ผบ.ฉก.นย.ทร. พบปะเยี่ยมเยียนผู้นำ และประชาชน พร้อมทั้งได้มอบจักรอุตสาหกรรมให้กับกลุ่มส่งเสริมอาชีพตัดเย็บเสื้อผ้า
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
 ผบ.ฉก.นย.ทร.ร่วมพิธีวันระลึกถึงพระบาทสมเด็จพระนั่ง... (อ่าน 297 ครั้ง) จำนวน 4 รูป ฮิต
โดย : จ.อ.วิโรจน์ สิทธิมิตร (10 เม.ย. 2557)ผบ.ฉก.นย.ทร.ร่วมพิธีวันระลึกถึงพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว ฯ ณ ศาลากลางจังหวัด
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
 ผบ.ฉก.นย.ทร.ส่งมอบการปรับปรุงซ่อมแซมกำแพงมัสยิด  (อ่าน 269 ครั้ง) จำนวน 8 รูป ฮิต
โดย : จ.อ.วิโรจน์ สิทธิมิตร (10 เม.ย. 2557)ผบ.ฉก.นย.ทร.ประธานส่งมอบการปรับปรุงซ่อมแซมกำแพงมัสยิดอิฮซาน
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
 ผบ.ฉก.นย.ทร.มอบวัสดุและอุปกรณ์ก่อสร้าง  (อ่าน 239 ครั้ง) จำนวน 10 รูป ฮิต
โดย : จ.อ.วิโรจน์ สิทธิมิตร (10 เม.ย. 2557)ผบ.ฉก.นย.ทร.พบปะผู้นำและประชาชน พร้อมทั้งมอบวัสดุและอุปกรณ์ก่อสร้าง ปรับปรุงอาคารเรียน
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
 ผบ.ฉก.นย.ทร. ร่วมกิจกรรม งานเฉลิมพระเกียรติ ฯ  (อ่าน 315 ครั้ง) จำนวน 8 รูป ฮิต
โดย : จ.อ.วิโรจน์ สิทธิมิตร (10 เม.ย. 2557)ผบ.ฉก.นย.ทร. ร่วมกิจกรรม คิดถึงพ่อ นึกถึงแม่ ๒๕๕๗ ตามรอยเสด็จ ๕๕ ปี
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
หน้าที่ จาก 133
หน้าแรก คลิก!!!หน้าก่อนนี้  1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133  คลิก!!!หน้าถัดไป หน้าสุดท้าย
ข่าวยอดนิยมในหมวด
 นย.รับสมัครพลเรือนเข้าเป็นอาสาสมัครทหารพรานนาวิกโยธิน
28 มี.ค. 2558
 ผบ.กรม ร.3 พล.นย.เยี่ยมบำรุงขวัญ กำลังพลในอัตราสวนสนามราชวัลลภรักษาพระองค์ ณ กอง รปภ.ฐท.กท.
19 พ.ย. 2553
 ผบ.ฉก.นย.ทร./ผอ.ศูนย์บรรเทาสาธารณภัย นำคณะผู้นำศาสนา
12 พ.ย. 2553
 มทภ.๔ และคณะ เยี่ยมบำรุงขวัญ จ.อ.ไพรวัลย์ โพธิ์โสภา
27 ก.พ. 2554
  ผบ.นย.พร้อมด้วย ประธานชมรมภริยา นย.พบปะเยี่ยมเยียนกลุ่มแม่บ้านค่ายจุฬาภรณ์
12 พ.ย. 2553
ทั้งหมด