Home Downloads Account Forums  

  เข้าสู่ระบบ/สมัครสมาชิก
>> Royal Thai Marine Task Force ภารกิจนี้ เพื่อ ชาติ และราชนาวี <<
ทรงพระเจริญ


ผู้บังคับหน่วย
ผู้บังคับหน่วย
น.อ.อภิชาติ ทรัพย์ประเสริฐ
ผบ.ฉก.นย.ทร.
ผบ.ฉก.นย.ภต.
ผบ.กรม ร.๓ พล.นย.

เมนูหลัก
บริการทั่วไป
บริการสมาชิก
กิจการสนามยิงปืนค่ายจุฬาภรณ์

การบังคับบัญชา
  กรม ร.3 พล.นย.
  ฉก.นย.ทร.
  ฉก.นย.ภต.

หน่วยใน นย.
หน่วยขึ้นตรง หน่วยบัญชาการ
กองบัญชาการ นาวิกโยธิน
กองพลนาวิกโยธิน
ศูนย์การฝึก นย.
กรม รปภ.นย.
ร้อย.ปจว.นย.
กรมทหารราบที่ ๑
กองพันทหารราบที่ ๑ กรมทหารราบที่ ๑
กรมทหารราบที่ ๒
กรมทหารราบที่ ๓
กองพันทหาราบที่ ๙ รอ. กรมทหารราบที่ ๓ พล.นย.

กรมทหารปืนใหญ่
พัน.ปบค ๑ กรม ป.พล.นย.
พัน.ปบค. ๒ กรม ป.พล.นย.
พัน.ปตอ. กรม ป.พล.นย.
พัน.ปกค. กรม ป.พล.นย.
กรม สน.พล.นย.
พัน.รนบ.พล.นย.
พัน.ช.พล.นย.
พัน.ลว.พล.นย.
พัน.ส.พล.นย.
พัน.ถ.พล.นย.
ร้อย.ตถ.พล.นย.
ร้อย.สห.พล.นย.
รร.นย.ศฝ.นย.
กฝท.ศฝ.นย.
กอง สน.ศฝ.นย.
กองวิทยาการ ศฝ.นย.
หน่วยเฉพาะกิจ นย.
ฉก.ทพ.นย.
ศปศ.๖๑
ฉก.นย.๔๑๑
หน่วยเฉพาะกิจ ทร.
กปช.จต.
ฉก.นย.ภต.
ฉก.นย.ทร.

กองทัพไทย
กองบัญชาการกองทัพไทย กองบัญชาการกองทัพไทย

กองทัพบก กองทัพบก

กองทัพเรือ กองทัพเรือ

กองทัพอากาศ กองทัพอากาศ

สำนักงานตำรวจแห่งชาติ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

โรงเรียนนายร้อย จปร. โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า

โรงเรียนนายเรือ โรงเรียนนายเรือ

โรงเรียนนายเรืออากาศ โรงเรียนนายเรืออากาศ

โรงเรียนเตรียมทหาร โรงเรียนเตรียมทหาร


ตรวจสอบเมล์ RTMTF
ชื่อเรียก:
(ตย. webmaster@rtmtf.net)
รหัสผ่าน:

คุณรู้หรือไม่

"ผู้ที่เกิดเดือนมกราคม - มีนาคม มีแนวโน้มเป็นโรคจิตและโรคคลั่งมากกว่าเดือนอื่นๆ..โล่ง "


อัตราแลกเปลี่ยน

ไปรษณีย์ไทย

ตัวอย่าง EA473124280TH
รายละเอียดเพิ่มเติม

เรื่องอื่นๆ ที่น่าสนใจ

   ผลฟุตบอลสด


จำนวนผู้เยี่ยมชม
มีผู้เข้าเยี่ยมชม
PHP-Nuke PNG CounterPHP-Nuke PNG CounterPHP-Nuke PNG CounterPHP-Nuke PNG CounterPHP-Nuke PNG CounterPHP-Nuke PNG CounterPHP-Nuke PNG Counter
คน ตั้งแต่ ตุลาคม 2553


หมวด : กิจกรรมประชาสัมพันธ์
กลุ่มข่าว :
 ผบ.ฉก.นย.ทร./ผบ.ฉก.นย.ภต. เป็นประธานทอดกฐิน (อ่าน 316 ครั้ง) จำนวน 38 รูป ฮิต
โดย : จ.อ.วิโรจน์  (17 พ.ย. 2556)ผบ.ฉก.นย.ทร./ผบ.ฉก.นย.ภต. เป็นประธานทอดกฐินวัดโคกเคียน
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
 ผบ.ฉก.นย.ทร./ผบ.ฉก.นย.ภต. ให้การต้อนรับคณะกาชาดสาก... (อ่าน 253 ครั้ง) จำนวน 29 รูป ฮิต
โดย : จ.อ.วิโรจน์  (17 พ.ย. 2556)ผบ.ฉก.นย.ทร./ผบ.ฉก.นย.ภต. ให้การต้อนรับคณะกาชาดสากล ซึ่งมาเยี่ยมชมการฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพ
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
 รอง ผบ.ฉก.นย.ทร. เป็นประธานพิธีเปิดการฝึกอบรมส่งเสร... (อ่าน 326 ครั้ง) จำนวน 9 รูป ฮิต
โดย : จ.อ.วิโรจน์  (17 พ.ย. 2556)รอง ผบ.ฉก.นย.ทร. ผู้แทน ผบ.ฉก.นย.ทร. เป็นประธานพิธีเปิดการฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพให้กับประชาชน
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
 ผบ.ฉก.นย.ทร./ผบ.ฉก.นย.ภต. เป็นประธานพิธีเปิดและให้... (อ่าน 299 ครั้ง) จำนวน 5 รูป ฮิต
โดย : จ.อ.วิโรจน์  (17 พ.ย. 2556)ผบ.ฉก.นย.ทร./ผบ.ฉก.นย.ภต. เป็นประธานพิธีเปิดและให้โอวาทเยาวชนที่ร่วมกิจกรรมติวเตอร์
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
 ผบ.ฉก.นย.ทร./ผบ.ฉก.นย.ภต. ให้การต้อนรับ ผบ.ทร.  (อ่าน 240 ครั้ง) จำนวน 37 รูป ฮิต
โดย : จ.อ.วิโรจน์  (17 พ.ย. 2556)ผบ.ฉก.นย.ทร./ผบ.ฉก.นย.ภต. ให้การต้อนรับ พล.ร.อ.ณรงค์ พิพัฒนาศัย ผบ.ทร. และคณะ
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
 ผบ.ฉก.นย.ทร./ผบ.ฉก.นย.ภต. เป็นประธานพิธีเปิดการฝึก... (อ่าน 301 ครั้ง) จำนวน 6 รูป ฮิต
โดย : จ.อ.วิโรจน์  (17 พ.ย. 2556)ผบ.ฉก.นย.ทร./ผบ.ฉก.นย.ภต. เป็นประธานพิธีเปิดการฝึกทบทวนกองร้อยชุดรบ
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
 ผบ.ฉก.นย.ทร./ผบ.ฉก.นย.ภต. และคณะ พบปะพัฒนาสัมพันธ์ ... (อ่าน 306 ครั้ง) จำนวน 12 รูป ฮิต
โดย : จ.อ.วิโรจน์ (16 พ.ย. 2556)ผบ.ฉก.นย.ทร./ผบ.ฉก.นย.ภต. และคณะ พบปะพัฒนาสัมพันธ์ ผู้นำศาสนา และเยี่ยมเยียนกลุ่มอาชีพสตรีบ้านดูกูสุเหร่า ต.บาเจาะ ฯ
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
 ผบ.ฉก.นย.ทร./ผบ.ฉก.นย.ภต. และคณะ พบปะพัฒนาสัมพันธ์ ... (อ่าน 257 ครั้ง) จำนวน 8 รูป ฮิต
โดย : จ.อ.วิโรจน์ (16 พ.ย. 2556)ผบ.ฉก.นย.ทร./ผบ.ฉก.นย.ภต. และคณะ พบปะพัฒนาสัมพันธ์ ผู้นำศาสนา และเยี่ยมเยียนกลุ่มอาชีพสตรีบ้านกูยิ ต.ตะปอเยาะ อ.ยี่งอ จ.นราธิวาส
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
 ผบ.นย., ผบ.พล.นย. และ ผบ.ฉก.นย.ทร. พบปะพัฒนาสัมพันธ... (อ่าน 378 ครั้ง) จำนวน 27 รูป ฮิต
โดย : จ.อ.รณยุทธ ฝ่ายคำตา (07 ต.ค. 2556)ผบ.นย., ผบ.พล.นย. และ ผบ.ฉก.นย.ทร. พบปะพัฒนาสัมพันธ์กับผู้นำศาสนา มอบเครื่องอุปโภค บริโภค และตู้ทำน้ำเย็น จำนวน ๑ ตู้ ณ มัสยิดอิฮซาน บ.ตาบาปาเระ ม.๑ ต....
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
 ผบ.นย., ผบ.พล.นย. และ ผบ.ฉก.นย.ทร. พบปะพัฒนาสัมพันธ... (อ่าน 858 ครั้ง) จำนวน 16 รูป ฮิต
โดย : จ.อ.รณยุทธ ฝ่ายคำตา (07 ต.ค. 2556)ผบ.นย., ผบ.พล.นย. และ ผบ.ฉก.นย.ทร. พบปะพัฒนาสัมพันธ์กับผู้นำศาสนา และเยี่ยมเยียนกลุ่มสตรี บ้านกาโมแร ม.๘ ต.กะลุวอ อ.เมืองนราธิวาส จว.นราธิวาส ในการนี้...
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
 ผบ.นย., ผบ.พล.นย. และ ผบ.ฉก.นย.ทร.เข้าเยี่ยมคารวะผ... (อ่าน 394 ครั้ง) จำนวน 5 รูป ฮิต
โดย : จ.อ.รณยุทธ ฝ่ายคำตา (07 ต.ค. 2556)พล.ร.ท.สนธยา น้อยฉายา ผบ.นย., พล.ร.ต.รัตนะ วงษาโรจน์ ผบ.พล.นย. และน.อ.นพดล ฐิตวัฒนะสกุล ผบ.ฉก.นย.ทร.เข้าเยี่ยมคารวะ นายณัฐพงศ์ ศิริชนะ ผู้ว่าราชการจังห...
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
 ฉก.นย.ทร. จัดกิจกรรม นาวิกนาวีสัญจร ณ บ.พงบือเราะ ... (อ่าน 512 ครั้ง) จำนวน 38 รูป ฮิต
โดย : จ.อ.ผดุงศักดิ์  ศรีปานเงิน (06 ต.ค. 2556)เมื่อ ๕ ต.ค.๕๖ ฉก.นย.ทร. จัดกิจกรรมนาวิกนาวีสัญจร ตามโครงการเดินเท้าเข้าชุมชน เพื่อพบปะกับ หน.ส่วนราชการ,ผู้นำศาสนา,ประชาชนในพื้นที่รับผิดชอบ ณ บ.พงบื...
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
 กรม ร.๓ พล.นย./ฉก.นย.ทร./ฉก.นย.ภต. กระทำพิธีรับ-ส่... (อ่าน 718 ครั้ง) จำนวน 27 รูป ฮิต
โดย : จ.อ.รณยุทธ ฝ่ายคำตา (04 ต.ค. 2556)น.อ.สมเกียรติ ผลประยูร ผบ.กรม ร.๓ พล.นย./ผบ.ฉก.นย.ทร./ผบ.ฉก.นย.ภต. กระทำพิธีรับ-ส่งหน้าที่ให้กับ น.อ.นพดล ฐิตวัฒนะสกุล ผบ.กรม ร.๓ พล.นย./ผบ.ฉก.นย.ทร....
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
 ฉก.นย.ทร./ฉก.นย.ภต. ดำเนินการผลัดเปลี่ยนกำลังพลปฏิ... (อ่าน 631 ครั้ง) จำนวน 34 รูป ฮิต
โดย : จ.อ.ฤชิษฐ์ น. (29 ก.ย. 2556)๒๙-๓๐ กันยายน ๒๕๕๖ ฉก.นย.ทร./ฉก.นย.ภต. ดำเนินการผลัดเปลี่ยนกำลังพลปฎิบัติหน้าที่ ปีงบประมาณ ๒๕๕๗
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
 ๒๕ ก.ย.๕๖ พล.ร.อ.ชุมพล ปัจจุสานนท์ องคมนตรี เป็นผู... (อ่าน 399 ครั้ง) จำนวน 18 รูป ฮิต
โดย : จ.อ.รณยุทธ ฝ่ายคำตา (27 ก.ย. 2556)๒๕ ก.ย.๕๖ พล.ร.อ.ชุมพล ปัจจุสานนท์ องคมนตรี เป็นผู้แทนพระองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เป็นประธานในพิธีมอบรางวัลการแข่งขันเรือกอและ, เรือยาว, เรือยองก...
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
 ๒๕ ก.ย.๕๖ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี... (อ่าน 314 ครั้ง) จำนวน 19 รูป ฮิต
โดย : จ.อ.รณยุทธ ฝ่ายคำตา (27 ก.ย. 2556)๒๕ ก.ย.๕๖ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสร็จสิ้นการปฏิบัติพระราชกรณียกิจ ได้เสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งถึงท่าอากาศยาน เพื่อไปยัง...
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
 ฉก.นย.ทร.จัดกำลัง ถปภ.แด่ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ... (อ่าน 335 ครั้ง) จำนวน 34 รูป ฮิต
โดย : จ.อ.รณยุทธ ฝ่ายคำตา (27 ก.ย. 2556)๒๔ ก.ย.๕๖ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี เสด็จ พระราชทานรางวัลผู้ชนะการประกวดผลผลิตทางการเกษตร,เยี่ยมชมการจัดงานวันลองกอง,การแข่งขันประชันเส...
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
 ผบ.ฉก.นย.ทร. ให้การการต้อนรับ พล.ต.ปราการ ชลยุทธ ผบ... (อ่าน 423 ครั้ง) จำนวน 12 รูป ฮิต
โดย : จ.อ.ฤชิษฐ์ น. (15 ก.ย. 2556)เมื่อ ๑๔ ก.ย.๕๖ พล.ต.ปราการ ชลยุทธ ผบ.ฉก.ยะลา เดินทางมาตรวจเยี่ยม ฉก.นย.ทร. พร้อมทั้งรับฟังการบรรยายสรุป ปัญหาข้อขัดข้อง แนวทางการแก้ไขปัญหา ในโอกาสนี้...
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
 ผบ.ฉก.นย.ทร. ร่วมพิธีรดน้ำศพ จนท.ทพ.ฉก.ทพ.๒๒  (อ่าน 458 ครั้ง) จำนวน 4 รูป ฮิต
โดย : จ.อ.ฤชิษฐ์ น. (14 ก.ย. 2556)เมื่อ ๑๓ ก.ย.๕๖ น.อ.สมเกียรติ ผลประยูร ผบ.ฉก.นย.ทร./ผบ.ฉก.ภต ได้เดินทางไปร่วมในพิธีรดน้ำศพ จนท.ทพ.ฉก.ทพ.๒๒ ที่เสียชีวิตจากเหตุการณ์คนร้ายประมาณ 7-8 คน...
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
 ผบ.นย.เยี่ยมส่วนส่งเสริมการศึกษา และ ส่วนส่งเสริมอา... (อ่าน 337 ครั้ง) จำนวน 13 รูป ฮิต
โดย : พ.จ.อ.สวงค์ เรืองเพ็ง (13 ก.ย. 2556)เมื่อ ๑๒ ก.ย.๕๖ พล.ร.ท.สนธยา น้อยฉายา ผบ.นย.เยี่ยมชมส่วนการศึกษา และส่วนส่งเสริมอาชีพ ค่ายจุฬาภรณ์
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
หน้าที่ จาก 129
หน้าแรก คลิก!!!หน้าก่อนนี้  1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129  คลิก!!!หน้าถัดไป หน้าสุดท้าย
ข่าวยอดนิยมในหมวด
 นย.รับสมัครพลเรือนเข้าเป็นอาสาสมัครทหารพรานนาวิกโยธิน
28 มี.ค. 2558
 ผบ.กรม ร.3 พล.นย.เยี่ยมบำรุงขวัญ กำลังพลในอัตราสวนสนามราชวัลลภรักษาพระองค์ ณ กอง รปภ.ฐท.กท.
19 พ.ย. 2553
 ผบ.ฉก.นย.ทร./ผอ.ศูนย์บรรเทาสาธารณภัย นำคณะผู้นำศาสนา
12 พ.ย. 2553
 มทภ.๔ และคณะ เยี่ยมบำรุงขวัญ จ.อ.ไพรวัลย์ โพธิ์โสภา
27 ก.พ. 2554
  ผบ.นย.พร้อมด้วย ประธานชมรมภริยา นย.พบปะเยี่ยมเยียนกลุ่มแม่บ้านค่ายจุฬาภรณ์
12 พ.ย. 2553
ทั้งหมด