Home Downloads Account Forums  

  เข้าสู่ระบบ/สมัครสมาชิก
>> Royal Thai Marine Task Force ภารกิจนี้ เพื่อ ชาติ และราชนาวี <<
ทรงพระเจริญ


ผู้บังคับหน่วย
ผู้บังคับหน่วย
น.อ.อภิชาติ ทรัพย์ประเสริฐ
ผบ.ฉก.นย.ทร.
ผบ.ฉก.นย.ภต.
ผบ.กรม ร.๓ พล.นย.

เมนูหลัก
บริการทั่วไป
บริการสมาชิก
กิจการสนามยิงปืนค่ายจุฬาภรณ์

การบังคับบัญชา
  กรม ร.3 พล.นย.
  ฉก.นย.ทร.
  ฉก.นย.ภต.

หน่วยใน นย.
หน่วยขึ้นตรง หน่วยบัญชาการ
กองบัญชาการ นาวิกโยธิน
กองพลนาวิกโยธิน
ศูนย์การฝึก นย.
กรม รปภ.นย.
ร้อย.ปจว.นย.
กรมทหารราบที่ ๑
กองพันทหารราบที่ ๑ กรมทหารราบที่ ๑
กรมทหารราบที่ ๒
กรมทหารราบที่ ๓
กองพันทหาราบที่ ๙ รอ. กรมทหารราบที่ ๓ พล.นย.

กรมทหารปืนใหญ่
พัน.ปบค ๑ กรม ป.พล.นย.
พัน.ปบค. ๒ กรม ป.พล.นย.
พัน.ปตอ. กรม ป.พล.นย.
พัน.ปกค. กรม ป.พล.นย.
กรม สน.พล.นย.
พัน.รนบ.พล.นย.
พัน.ช.พล.นย.
พัน.ลว.พล.นย.
พัน.ส.พล.นย.
พัน.ถ.พล.นย.
ร้อย.ตถ.พล.นย.
ร้อย.สห.พล.นย.
รร.นย.ศฝ.นย.
กฝท.ศฝ.นย.
กอง สน.ศฝ.นย.
กองวิทยาการ ศฝ.นย.
หน่วยเฉพาะกิจ นย.
ฉก.ทพ.นย.
ศปศ.๖๑
ฉก.นย.๔๑๑
หน่วยเฉพาะกิจ ทร.
กปช.จต.
ฉก.นย.ภต.
ฉก.นย.ทร.

กองทัพไทย
กองบัญชาการกองทัพไทย กองบัญชาการกองทัพไทย

กองทัพบก กองทัพบก

กองทัพเรือ กองทัพเรือ

กองทัพอากาศ กองทัพอากาศ

สำนักงานตำรวจแห่งชาติ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

โรงเรียนนายร้อย จปร. โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า

โรงเรียนนายเรือ โรงเรียนนายเรือ

โรงเรียนนายเรืออากาศ โรงเรียนนายเรืออากาศ

โรงเรียนเตรียมทหาร โรงเรียนเตรียมทหาร


ตรวจสอบเมล์ RTMTF
ชื่อเรียก:
(ตย. webmaster@rtmtf.net)
รหัสผ่าน:

คุณรู้หรือไม่

"ตาของนกกระจอกเทศใหญ่กว่าหัวสมองของมันซะอีก..ว่าแล้ว "


อัตราแลกเปลี่ยน

ไปรษณีย์ไทย

ตัวอย่าง EA473124280TH
รายละเอียดเพิ่มเติม

เรื่องอื่นๆ ที่น่าสนใจ

   ผลฟุตบอลสด


จำนวนผู้เยี่ยมชม
มีผู้เข้าเยี่ยมชม
PHP-Nuke PNG CounterPHP-Nuke PNG CounterPHP-Nuke PNG CounterPHP-Nuke PNG CounterPHP-Nuke PNG CounterPHP-Nuke PNG CounterPHP-Nuke PNG Counter
คน ตั้งแต่ ตุลาคม 2553


หมวด : กิจกรรมประชาสัมพันธ์
กลุ่มข่าว :
 ผบ.ฉก.นย.ทร. พบปะสานสัมพันธ์ห้วงเดือนรอมฎอน ผู้นำศ... (อ่าน 361 ครั้ง) จำนวน 15 รูป ฮิต
โดย : พ.จ.อ.สวงค์ เรืองเพ็ง (03 ส.ค. 2556)เมื่อ ๒ ส.ค.๕๖ ผบ.ฉก.นย.ทร. พบปะ สานสัมพันธ์ เสริมสร้างความเข้าใจในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าในห้วงเดือนรอมฎอน
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
 ร่วมกิจกรรมโครงการรอมฎอนสัมพันธ์ โดยสโมสรนักศึกษาคณ... (อ่าน 323 ครั้ง) จำนวน 9 รูป ฮิต
โดย : จ.อ.รณยุทธ ฝ่ายคำตา (31 ก.ค. 2556) ผบ.ฉก.นย.ทร. ร่วมกิจกรรมโครงการรอมฎอนสัมพันธ์ โดยสโมสรนักศึกษาคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ได้จัดขึ้น เพื่อสืบสานวัฒนธรรมมลายูและเชื่อ...
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
 พบปะผู้ต้องหาคดีความมั่นคง และครอบครัวพร้อมกับละศีล... (อ่าน 359 ครั้ง) จำนวน 14 รูป ฮิต
โดย : จ.อ.รณยุทธ ฝ่ายคำตา (30 ก.ค. 2556)ผบ.ฉก.นย.ทร.ร่วมกับผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส และส่วนราชการในพื้นที่ อ.เมืองนราธิวาส พบปะผู้ต้องหาคดีความมั่นคง และครอบครัวพร้อมกับละศีลอดร่วมกัน ณ เร...
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
 พบปะพัฒนาสัมพันธ์กับครูและนักเรียน พร้อมกับมอบเงินแ... (อ่าน 299 ครั้ง) จำนวน 6 รูป ฮิต
โดย : จ.อ.รณยุทธ ฝ่ายคำตา (30 ก.ค. 2556)รอง ผบ.ฉก.นย.ทร.พบปะพัฒนาสัมพันธ์กับครูและนักเรียน พร้อมกับมอบเงินและเครื่องอุปโภคบริโภคเพื่อส่งเสริมสนับสนุนการทำกิจกรรมในเดือนรอมฎอน
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
 ฉก.นย.ทร.จัดพิธีบำเพ็ญกุศลเนื่องในวันอาสาฬหบูชา แล... (อ่าน 300 ครั้ง) จำนวน 17 รูป ฮิต
โดย : จ.อ.รณยุทธ ฝ่ายคำตา (23 ก.ค. 2556)ฉก.นย.ทร.จัดพิธีบำเพ็ญกุศลเนื่องในวันอาสาฬหบูชา และวันเข้าพรรษา ประจำปี ๒๕๕๖ เพื่อเป็นการสืบทอดเจตนารมณ์ และรักษาขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามของชาวพุท...
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
 .พบปะพัฒนาสัมพันธ์ชุมชน มอบสิ่งของเครื่องอุปโภค-บร... (อ่าน 279 ครั้ง) จำนวน 13 รูป ฮิต
โดย : จ.อ.รณยุทธ ฝ่ายคำตา (23 ก.ค. 2556)ผบ.ฉก.นย.ทร.พบปะพัฒนาสัมพันธ์ชุมชน มอบสิ่งของเครื่องอุปโภค-บริโภค ตามกิจกรรมเสริมสร้างความเข้าใจ เนื่องในห้วงเข้าพรรษา เพื่อเป็นการสร้างความสัมพันธ์อัน...
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
 พบปะพัฒนาสัมพันธ์ชุมชน มอบสิ่งของเครื่องอุปโภค-บริโ... (อ่าน 329 ครั้ง) จำนวน 23 รูป ฮิต
โดย : จ.อ.รณยุทธ ฝ่ายคำตา (23 ก.ค. 2556)ผบ.ฉก.นย.ทร.พบปะพัฒนาสัมพันธ์ชุมชน มอบสิ่งของเครื่องอุปโภค-บริโภค ตามกิจกรรมเสริมสร้างความเข้าใจ เนื่องในห้วงเดือนรอมฎอน เพื่อเป็นการสร้างความสัมพันธ์อ...
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
 รอง ฉก.นย.ทร.ผู้แทน ผบ.ฉก.นย.ทร.ร่วมพิธีสมโภชและทอ... (อ่าน 308 ครั้ง) จำนวน 10 รูป ฮิต
โดย : จ.อ.รณยุทธ ฝ่ายคำตา (21 ก.ค. 2556)รอง ฉก.นย.ทร.ผู้แทน ผบ.ฉก.นย.ทร.ร่วมพิธีสมโภชและทอดผ้าป่าสามัคคี ณ วัดพรหมนิวาส ต.บางนาค อ.เมืองนราธิวาส จว.นราธิวาส
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
 ฉก.นย.ทร. ร่วมกับคณะบริษัทการบินไทย จัดกิจกรรม“ปัน... (อ่าน 417 ครั้ง) จำนวน 20 รูป ฮิต
โดย : จ.อ.ฤชิษฐ์  นุ่นชูผล (09 ก.ค. 2556)เมื่อ ๘ ก.ค.๕๖ ฉก.นย.ทร. ร่วมกับคณะบริษัทการบินไทย จำกัด นำโดย พล.ต.อ.วิเชียร พจน์โพธิ์ศรี ปลัดกระทรวงคมนาคม ได้จัดกิจกรรม“ปันรักจากชาวการบินไทย สู่ช...
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
 ฉก.นย.ทร.ร่วมกับ กลุ่มรักษ์สันติ ๓ จชต.จัดกิจกรรมโค... (อ่าน 371 ครั้ง) จำนวน 28 รูป ฮิต
โดย : จ.อ.รณยุทธ ฝ่ายคำตา (08 ก.ค. 2556)ฉก.นย.ทร.ร่วมกับ กลุ่มรักษ์สันติ ๓ จชต.จัดกิจกรรมโครงการ “ร่วมน้ำใจชาว วปอ.๒๕๕๓ สู่ชาวใต้ ต้อนรับรอมฎอน ด้วยรอยยิ้ม” เพื่อพบปะช่วยเหลือให้กำลังใจและสร้...
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
 ฉก.นย.ทร.จัดกิจกรรมแข่งขันฟุตบอลชิงถ้วยพระราชทาน สม... (อ่าน 339 ครั้ง) จำนวน 14 รูป ฮิต
โดย : พ.จ.อ.สวงค์ เรืองเพ็ง (07 ก.ค. 2556)เมื่อ ๖ กรกฎาคม ๒๕๕๖ ฉก.นย.ทร. จัดกิจกรรมโครงการแข่งขันฟุตบอล “นาวิกโยธินคัพ กองทัพเรือ” ชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ ซึ่งเป็นฟุตบอล รุ่น...
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
 ฉก.นย.ทร.จัดกิจกรรม “เยาวชนประกวดร้องเพลงชาติไทย” ... (อ่าน 409 ครั้ง) จำนวน 16 รูป ฮิต
โดย : พ.จ.อ.สวงค์ เรืองเพ็ง (07 ก.ค. 2556)เมื่อ ๖ กรกฎาคม ๒๕๕๖ ฉก.นย.ทร. จัดกิจกรรมโครงการ “เยาวชนประกวดร้องเพลงชาติไทย” รอบสุดท้าย โดยจะแข่งขัน เป็นระดับต่างๆตั้งแต่ระดับหมู่บ้าน ตำบล อำเภอ โด...
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
 ฉก.นย.ทร.ให้การต้อนรับ รอง ผอ.รมน./ผบ.ทบ (อ่าน 557 ครั้ง) จำนวน 12 รูป ฮิต
โดย : พ.จ.อ.สวงค์ เรืองเพ็ง (04 ก.ค. 2556)เมื่อ ๓ กรกฎาคม ๒๕๕๖ ฉก.นย.ทร. ให้การต้อนรับ รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร และคณะในโอกาสเดินทางมาร่วมประชุมติดตามความก้าวหน้าในการแก้ปั...
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
 ฉก.นย.ทร. ให้การต้อนรับ รมว.กห. และคณะ (อ่าน 474 ครั้ง) จำนวน 14 รูป ฮิต
โดย : จ.อ.ฤชิษฐ์  นุ่นชูผล (29 มิ.ย. 2556)เมื่อ ๒๘ มิ.ย.๕๖ น.อ.สมเกียรติ ผลปรยูร ผบ.ฉก.นย.ทร.และ น.อ.นิรัตน์ ทากุดเรือ รอง ผบ.ฉก.นย.ทร.ให้การต้อนรับ รมต.กลาโหมและคณะ
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
 รอง ผบ.ฉก.นย.ทร. และฝ่ายอำนวยการร่วมเป็นเกียรติ ใน... (อ่าน 330 ครั้ง) จำนวน 7 รูป ฮิต
โดย : จ.อ.รณยุทธ ฝ่ายคำตา (21 มิ.ย. 2556)รอง ผบ.ฉก.นย.ทร. และฝ่ายอำนวยการร่วมเป็นเกียรติ ในพิธีปิดการฝึกอบรมตำรวจยุทธวิธี รุ่นที่ ๕
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
 ผบ.ฉก.นย.ทร. ให้โอวาทแก่แม่บ้านจากค่ายจุฬาภรณ์ จำนว... (อ่าน 435 ครั้ง) จำนวน 8 รูป ฮิต
โดย : จ.อ.รณยุทธ ฝ่ายคำตา (21 มิ.ย. 2556)ผบ.ฉก.นย.ทร. ให้โอวาทแก่แม่บ้านจากค่ายจุฬาภรณ์ จำนวน ๓๐ คน เพื่อร่วมกิจกรรมทัศนศึกษาในพื้นที่ กทม. และพื้นที่ภาคตะวันออก ของสมาคมภริยาทหารเรือ
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
 พิธีประดับเครื่องหมายยศนายทหารสัญญาบัตร ณ บก.ฉก.นย... (อ่าน 489 ครั้ง) จำนวน 13 รูป ฮิต
โดย : จ.อ.รณยุทธ ฝ่ายคำตา (21 มิ.ย. 2556)ผบ.ฉก.นย.ทร. เป็นประธานพิธีประดับเครื่องหมายยศนายทหารสัญญาบัตร และกล่าวโอวาทให้กับผู้ที่ได้รับการเลื่อนยศสูงขึ้นเพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
 ผบ.นย. เป็นผู้แทน ทร. สวดพระอภิธรรมศพ พ.จ.อ.มนูญ แก... (อ่าน 390 ครั้ง) จำนวน 10 รูป ฮิต
โดย : จ.อ.รณยุทธ ฝ่ายคำตา (21 มิ.ย. 2556)พล.ร.ท.สนธยา น้อยฉายา ผบ.นย. เป็นผู้แทน ทร. สวดพระอภิธรรมศพ พ.จ.อ.มนูญ แก้วมณี ซึ่งเสียชีวิตเมื่อ ๑๗ มิ.ย.๕๖ จากเหตุการณ์ความไม่สงบ จชต.
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
 ผบ.ฉก.นย.ทร.พบปะผู้นำต่าง ๆ ในพื้นที่ ต.บาเระใต้ อ.... (อ่าน 330 ครั้ง) จำนวน 6 รูป ฮิต
โดย : พ.จ.อ.สวงค์ เรืองเพ็ง (18 มิ.ย. 2556)เมื่อ ๑๗ มิ.ย.๕๖ ผบ.ฉก.นย.ทร. พบปะ ผู้นำชุมชน ผู้นำท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผช.ผู้ใหญ่บ้าน สมาชิก อบต. ในพื้นที่ ต.บาเร๊ะใต้ อ.บาเจาะ จ.นราธิวาส
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
 ผบ.ฉก.นย.ทร.ให้แนวทางการปฏิบัติงานแก่ ผบ.หน่วย งป... (อ่าน 377 ครั้ง) จำนวน 4 รูป ฮิต
โดย : พ.จ.อ.สวงค์ เรืองเพ็ง (18 มิ.ย. 2556)เมื่อ ๑๗ มิ.ย.๕๖ ผบ.ฉก.นย.ทร.ให้แนวทางแก่ คณะผบ.หน่วยและฝ่ายอำนวยการเดินทางมาสำรวจภูมิประเทศ และศึกษาดูงาน ซึ่งจะมาปฏิบัติราชการในอัตรา ฉก.นย.ทร./ฉก.นย...
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
หน้าที่ จาก 133
หน้าแรก คลิก!!!หน้าก่อนนี้  1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133  คลิก!!!หน้าถัดไป หน้าสุดท้าย
ข่าวยอดนิยมในหมวด
 นย.รับสมัครพลเรือนเข้าเป็นอาสาสมัครทหารพรานนาวิกโยธิน
28 มี.ค. 2558
 ผบ.กรม ร.3 พล.นย.เยี่ยมบำรุงขวัญ กำลังพลในอัตราสวนสนามราชวัลลภรักษาพระองค์ ณ กอง รปภ.ฐท.กท.
19 พ.ย. 2553
 ผบ.ฉก.นย.ทร./ผอ.ศูนย์บรรเทาสาธารณภัย นำคณะผู้นำศาสนา
12 พ.ย. 2553
 มทภ.๔ และคณะ เยี่ยมบำรุงขวัญ จ.อ.ไพรวัลย์ โพธิ์โสภา
27 ก.พ. 2554
  ผบ.นย.พร้อมด้วย ประธานชมรมภริยา นย.พบปะเยี่ยมเยียนกลุ่มแม่บ้านค่ายจุฬาภรณ์
12 พ.ย. 2553
ทั้งหมด