Home Downloads Account Forums  

  เข้าสู่ระบบ/สมัครสมาชิก
>> Royal Thai Marine Task Force ภารกิจนี้ เพื่อ ชาติ และราชนาวี <<
ทรงพระเจริญ


ผู้บังคับหน่วย
ผู้บังคับหน่วย
น.อ.อภิชาติ ทรัพย์ประเสริฐ
ผบ.ฉก.นย.ทร.
ผบ.ฉก.นย.ภต.
ผบ.กรม ร.๓ พล.นย.

เมนูหลัก
บริการทั่วไป
บริการสมาชิก
กิจการสนามยิงปืนค่ายจุฬาภรณ์

การบังคับบัญชา
  กรม ร.3 พล.นย.
  ฉก.นย.ทร.
  ฉก.นย.ภต.

หน่วยใน นย.
หน่วยขึ้นตรง หน่วยบัญชาการ
กองบัญชาการ นาวิกโยธิน
กองพลนาวิกโยธิน
ศูนย์การฝึก นย.
กรม รปภ.นย.
ร้อย.ปจว.นย.
กรมทหารราบที่ ๑
กองพันทหารราบที่ ๑ กรมทหารราบที่ ๑
กรมทหารราบที่ ๒
กรมทหารราบที่ ๓
กองพันทหาราบที่ ๙ รอ. กรมทหารราบที่ ๓ พล.นย.

กรมทหารปืนใหญ่
พัน.ปบค ๑ กรม ป.พล.นย.
พัน.ปบค. ๒ กรม ป.พล.นย.
พัน.ปตอ. กรม ป.พล.นย.
พัน.ปกค. กรม ป.พล.นย.
กรม สน.พล.นย.
พัน.รนบ.พล.นย.
พัน.ช.พล.นย.
พัน.ลว.พล.นย.
พัน.ส.พล.นย.
พัน.ถ.พล.นย.
ร้อย.ตถ.พล.นย.
ร้อย.สห.พล.นย.
รร.นย.ศฝ.นย.
กฝท.ศฝ.นย.
กอง สน.ศฝ.นย.
กองวิทยาการ ศฝ.นย.
หน่วยเฉพาะกิจ นย.
ฉก.ทพ.นย.
ศปศ.๖๑
ฉก.นย.๔๑๑
หน่วยเฉพาะกิจ ทร.
กปช.จต.
ฉก.นย.ภต.
ฉก.นย.ทร.

กองทัพไทย
กองบัญชาการกองทัพไทย กองบัญชาการกองทัพไทย

กองทัพบก กองทัพบก

กองทัพเรือ กองทัพเรือ

กองทัพอากาศ กองทัพอากาศ

สำนักงานตำรวจแห่งชาติ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

โรงเรียนนายร้อย จปร. โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า

โรงเรียนนายเรือ โรงเรียนนายเรือ

โรงเรียนนายเรืออากาศ โรงเรียนนายเรืออากาศ

โรงเรียนเตรียมทหาร โรงเรียนเตรียมทหาร


ตรวจสอบเมล์ RTMTF
ชื่อเรียก:
(ตย. webmaster@rtmtf.net)
รหัสผ่าน:

คุณรู้หรือไม่

"ห้องสมุดที่มหาวิทยาลัยอินเดียนน่าจมลงในดิน 1 นิ้วทุกปี เพราะวิศวกรลืมคำนวณถึงน้ำหนักหนังสือ..ทำไปได้ "


อัตราแลกเปลี่ยน

ไปรษณีย์ไทย

ตัวอย่าง EA473124280TH
รายละเอียดเพิ่มเติม

เรื่องอื่นๆ ที่น่าสนใจ

   ผลฟุตบอลสด


จำนวนผู้เยี่ยมชม
มีผู้เข้าเยี่ยมชม
PHP-Nuke PNG CounterPHP-Nuke PNG CounterPHP-Nuke PNG CounterPHP-Nuke PNG CounterPHP-Nuke PNG CounterPHP-Nuke PNG CounterPHP-Nuke PNG Counter
คน ตั้งแต่ ตุลาคม 2553


หมวด : กิจกรรมประชาสัมพันธ์
กลุ่มข่าว :
 รอง ผบ.ฉก.นย.ทร. เยี่ยมบำรุงขวัญให้กำลังใจ กำลังพลท... (อ่าน 428 ครั้ง) จำนวน 2 รูป ฮิต
โดย : จ.อ.ฤชิษฐ์  นุ่นชูผล (12 ต.ค. 2555)รอง ผบ.ฉก.นย.ทร. เป็นผู้แทน ผบ.ฉก.นย.ทร. เยี่ยม บำรุงขวัญให้กำลังใจ กำลังพลที่ได้รับบาดเจ็บจากการปฏิบัติหน้าที่ ในพื้นที่ จชต.
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
 ฉก.นราธิวาส ๓๓ และผู้ประกอบการเดินรณรงค์เพื่อสร้างค... (อ่าน 473 ครั้ง) จำนวน 4 รูป ฮิต
โดย : จ.อ.ฤชิษฐ์  นุ่นชูผล (11 ต.ค. 2555)ฉก.นราธิวาส ๓๓ ร่วมกับส่วนราชการต่าง ๆ และผู้ประกอบการในพื้นที่ อ.เมืองนราธิวาส เดินรณรงค์ประชาสัมพันธ์สร้างความเชื่อมั่นในการรักษาความปลอดภัย เพื่...
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
 ผบ.ฉก.นย.ทร.พบปะ และมอบอุปกรณ์ก่อสร้างให้กลุ่มสตรี... (อ่าน 477 ครั้ง) จำนวน 6 รูป ฮิต
โดย : จ.อ.ฤชิษฐ์  นุ่นชูผล (11 ต.ค. 2555)เมื่อ ๙ ต.ค.๕๕ น.อ.กสมเกียรติ ผลประยูร ผบ.ฉก.นย.ทร. พบปะเยี่ยมเยียนพัฒนาสัมพันธ์กับ ผู้นำท้องที่, ผู้นำท้องถิ่น, ผู้นำศาสนา และกลุ่มสตรีสมาชิกศูนย์วิส...
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
 ผบ.ฉก.นย.ทร.ส่งมอบบ้านพักอาศัยให้กับราษฎรที่มีฐานะ... (อ่าน 387 ครั้ง) จำนวน 8 รูป ฮิต
โดย : จ.อ.ฤชิษฐ์  นุ่นชูผล (11 ต.ค. 2555)เมื่อ ๙ ต.ค.๕๕ น.อ.สมเกียรติ ผลประยูร ผบ.ฉก.นย.ทร. พบปะเยี่ยมเยียน และส่งมอบบ้านพักอาศัยซึ่งหน่วยได้ดำเนินการก่อสร้างให้แก่ นายนาเซ บินกอเต๊ะ
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
 ผบ.ฉก.นย.ทร. ร่วมบันทึกเทปเพื่อสร้างความเชื่อมั่นให... (อ่าน 417 ครั้ง) ฮิต
โดย : จ.อ.ฤชิษฐ์  นุ่นชูผล (11 ต.ค. 2555)เมื่อ ๙ ต.ค.๕๕ ผบ.ฉก.นย.ทร. บันทึกเทปวีดีทัศน์ช่องเคเบิลทีวีนราธิวาส ร่วมกับ ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส และผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดนราธิวาส กรณี...
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
 ฉก.นย.ทร.จัดผู้แทนหน่วยเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากเห... (อ่าน 468 ครั้ง) ฮิต
โดย : พ.จ.อ. สวงค์ เรืองเพ็ง (09 ต.ค. 2555) ผบ.ฉก.นราธิวาส ๓๒ ผู้แทน สำนักงานมวลชนและกิจการพิเศษ กอ.รมน.ภาค ๔ สน. พบปะเสริมสร้างความเข้าใจ และมอบเงินเยียวยาผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการก่อความไม่สง...
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
 ศบภ.ฉก.นย.ภต. จัดรถดับเพลิงเข้าระงับเหตุไฟไหม้ป่า (อ่าน 435 ครั้ง) จำนวน 4 รูป ฮิต
โดย : จ.อ.ฤชิษฐ์  นุ่นชูผล (09 ต.ค. 2555)เมื่อ ๘ ต.ค.๕๕ เกิดเหตุไฟไหม้ป่าบริเวณหลังสถานีอนามัยโคกเคียน ต.โคกเคียน อ.เมือง จว.นราธิวาส
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
 ฉก.นย.ทร. จัดผู้แทนหน่วยเยี่ยมเยียน จนท.ของรัฐที่ไ... (อ่าน 354 ครั้ง) จำนวน 8 รูป ฮิต
โดย : จ.อ.ฤชิษฐ์  นุ่นชูผล (08 ต.ค. 2555)๑ - ๗ ต.ค.๕๕ ฉก.นย.ทร. จัดผู้แทนหน่วยร่วมกับ สำนักงาน จว.นราธิวาส สำรวจและเยี่ยมเยียนเจ้าหน้าที่ของรัฐที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ความไม่สงบในพื้นที่ ...
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
 ผู้นำศาสนาชื่นชมทหารนาวิกโยธิน ค่ายจุฬาภรณ์ (อ่าน 499 ครั้ง) จำนวน 4 รูป ฮิต
โดย : พ.จ.อ. สวงค์ เรืองเพ็ง (05 ต.ค. 2555) พล.อ.ยุทธศักดิ์ ศศิประภา รองนายกรัฐมนตรี และ คณะเดินทางมาปฏิบัติราชการในพื้นที่ จชต.เดินทางมาตรวจเยี่ยมและติดตามการปฏิบัติงานของหน่วยในพื้นที่ จชต. ...
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
 ผบ.นย.และคณะเยียมบำรุงขวัญกำลังพลในสังกัด ฉก.นย.ทร... (อ่าน 440 ครั้ง) จำนวน 19 รูป ฮิต
โดย : พ.จ.อ. สวงค์ เรืองเพ็ง (05 ต.ค. 2555)เมื่อ ๔ ต.ค.๕๕ พล.ร.ท.สนธยา น้อยฉายา ผบ.นย. และคณะตรวจเยี่ยมบำรุงขวัญกำลังพลในสังกัด ฉก.นย.ทร./ฉก.นย.ภต. ถึงระดับฐานปฏิบัติระดับหมวด ของ ฉก.หมายเลข
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
 ฉก.นย.ทร. ให้การต้อนรับรองนายกรัฐมนตรีและคณะ (อ่าน 419 ครั้ง) จำนวน 17 รูป ฮิต
โดย : พ.จ.อ. สวงค์ เรืองเพ็ง (05 ต.ค. 2555)เมื่อ ๓ ต.ค.๕๕ ฉก.นย.ทร. ให้การต้อนรับ พล.อ. ยุทธศักดิ์ ศศิประภา รองนายกรัฐมนตรี และ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชารอง ผอ.รมน. และคณะ ในโอกาสเดินทางมาติดตาม...
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
 ฉก.นย.ทร.จัดกิจกรรมโครงการสานใจห่วงใยสุขภาพผู้นำศาส... (อ่าน 447 ครั้ง) จำนวน 14 รูป ฮิต
โดย : พ.จ.อ. สวงค์ เรืองเพ็ง (02 ต.ค. 2555)เมื่อ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๕ ฉก.นย.ทร. จัดกิจกรรมโครงการสานใจห่วงใยสุขภาพผู้นำศาสนา ครั้งที่ ๑ ประจำปี งป.๕๖
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
 การเสด็จของพระบรมวงศานุวงศ์ ในพื้นที่รับผิดชอบ ฉก.... (อ่าน 444 ครั้ง) จำนวน 21 รูป ฮิต
โดย : จ.อ.สุวิทย์ อ่อนอินทร์ (27 ก.ย. 2555) สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินมาทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในพื้นที่ จังหวัดชายเเดนภาคใต้
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
 ติดตามสถานการณ์/เยี่ยมให้กำลังใจญาติผู้เสียชีวิตเเ... (อ่าน 487 ครั้ง) จำนวน 6 รูป ฮิต
โดย : จ.อ.สุวิทย์ อ่อนอินทร์ (24 ก.ย. 2555)ผบ.ฉก.นย.ทร. ให้การต้อนรับ ผอ.รมน.ภาค ๔ ในโอกาสเดินทางมารับฟังและบรรยายสรุปเหตุการณ์และการปฏิบัติของหน่วย
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
 ปลูกต้นไม้ถวายเเม่ของเเผ่นดินฯ"๑ หมู่บ้าน ๑ ชุมชน ... (อ่าน 443 ครั้ง) จำนวน 20 รูป ฮิต
โดย : จ.อ.สุวิทย์ อ่อนอินทร์ (18 ก.ย. 2555)รอง ผบ.ฉก.นย.ทร.ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดโครงการ ปลูกต้นไม้ถวายเเม่ของเเผ่นดินในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนม์พรรษา ๘๐ พรรษา ฯ
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
 ผบ.ฉก.นย.ทร.กล่าวให้โอวาทกำลังพลส่วนล่วงหน้า ฯ (อ่าน 555 ครั้ง) จำนวน 15 รูป ฮิต
โดย : จ.อ.สุวิทย์ อ่อนอินทร์ (17 ก.ย. 2555)ผบ.ฉก.นย.ทร.กล่าวให้โอวาทพร้อมเเนะแนวทางการปฏิบัติงานแก่กำลังพลส่วนล่วงหน้า ที่เดินมาปฏิบัติราชการ ฉก.นย.ทร./ฉก.นย.ภต. งป.๕๖
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
 ผบ.พล.นย.เยี่ยมหน่วยในพื้นที่ภาคใต้ (อ่าน 523 ครั้ง) จำนวน 15 รูป ฮิต
โดย : จ.อ.สุวิทย์ อ่อนอินทร์ (11 ก.ย. 2555)ผบ.พล.นย. เเละคณะ เดินทางมาตรวจเยี่ยมหน่วยในพื้นที่ภาคใต้ อ.เมืองนราธิวาส จ.นราธิวาส
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
 กิจกรรม คืนสู่เหย้าเยาวชนรวมใจไทยเป็นหนึ่ง กองทัพเร... (อ่าน 464 ครั้ง) จำนวน 28 รูป ฮิต
โดย : จ.อ.สุวิทย์ อ่อนอินทร์ (10 ก.ย. 2555)ฉก.นย.ทร.ร่วมกับ กพร.ทร.จัดกิจกรรม คืนสู่เหย้าเยาวชนรวมใจไทยเป็นหนึ่ง กองทัพเรือ ณ ค่ายจุฬาภรณ์ ต.โคกเคียน อ.เมืองนราธิวาส จ.นราธิวาส
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
 ผบ.ทร.และคณะเยี่ยมกำลังพลที่บาดเจ็บจากการปฏิบัติหน... (อ่าน 487 ครั้ง) จำนวน 14 รูป ฮิต
โดย : จ.อ.สุวิทย์ อ่อนอินทร์ (07 ก.ย. 2555)ผบ.ทร.,ผบ.นย.เเละคณะ เดินทางมาเยี่ยมกำลังพลที่ได้รับบาดเจ็บจากเหตุระเบิด เมื่อ ๕ ก.ย.๕๕ ณ รพ.นราธิวาสราชนครินทร์ อ.เมืองนราธิวาส จ.นราธิวาส
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
 ผบ.ฉก.นย.ทร.ประดับเครื่องหมายยศนายทหารประทวน (อ่าน 505 ครั้ง) จำนวน 14 รูป ฮิต
โดย : จ.อ.สุวิทย์ อ่อนอินทร์ (07 ก.ย. 2555)ผบ.ฉก.นย.ทร.ประดับเครื่องหมายยศนายทหารประทวนที่ได้รับการเลื่อนยศสูงขึ้น
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
หน้าที่ จาก 129
หน้าแรก คลิก!!!หน้าก่อนนี้  1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129  คลิก!!!หน้าถัดไป หน้าสุดท้าย
ข่าวยอดนิยมในหมวด
 นย.รับสมัครพลเรือนเข้าเป็นอาสาสมัครทหารพรานนาวิกโยธิน
28 มี.ค. 2558
 ผบ.กรม ร.3 พล.นย.เยี่ยมบำรุงขวัญ กำลังพลในอัตราสวนสนามราชวัลลภรักษาพระองค์ ณ กอง รปภ.ฐท.กท.
19 พ.ย. 2553
 ผบ.ฉก.นย.ทร./ผอ.ศูนย์บรรเทาสาธารณภัย นำคณะผู้นำศาสนา
12 พ.ย. 2553
 มทภ.๔ และคณะ เยี่ยมบำรุงขวัญ จ.อ.ไพรวัลย์ โพธิ์โสภา
27 ก.พ. 2554
  ผบ.นย.พร้อมด้วย ประธานชมรมภริยา นย.พบปะเยี่ยมเยียนกลุ่มแม่บ้านค่ายจุฬาภรณ์
12 พ.ย. 2553
ทั้งหมด