Home Downloads Account Forums  

  เข้าสู่ระบบ/สมัครสมาชิก
>> Royal Thai Marine Task Force ภารกิจนี้ เพื่อ ชาติ และราชนาวี <<
ทรงพระเจริญ


ผู้บังคับหน่วย
ผู้บังคับหน่วย
น.อ.อภิชาติ ทรัพย์ประเสริฐ
ผบ.ฉก.นย.ทร.
ผบ.ฉก.นย.ภต.
ผบ.กรม ร.๓ พล.นย.

เมนูหลัก
บริการทั่วไป
บริการสมาชิก
กิจการสนามยิงปืนค่ายจุฬาภรณ์

การบังคับบัญชา
  กรม ร.3 พล.นย.
  ฉก.นย.ทร.
  ฉก.นย.ภต.

หน่วยใน นย.
หน่วยขึ้นตรง หน่วยบัญชาการ
กองบัญชาการ นาวิกโยธิน
กองพลนาวิกโยธิน
ศูนย์การฝึก นย.
กรม รปภ.นย.
ร้อย.ปจว.นย.
กรมทหารราบที่ ๑
กองพันทหารราบที่ ๑ กรมทหารราบที่ ๑
กรมทหารราบที่ ๒
กรมทหารราบที่ ๓
กองพันทหาราบที่ ๙ รอ. กรมทหารราบที่ ๓ พล.นย.

กรมทหารปืนใหญ่
พัน.ปบค ๑ กรม ป.พล.นย.
พัน.ปบค. ๒ กรม ป.พล.นย.
พัน.ปตอ. กรม ป.พล.นย.
พัน.ปกค. กรม ป.พล.นย.
กรม สน.พล.นย.
พัน.รนบ.พล.นย.
พัน.ช.พล.นย.
พัน.ลว.พล.นย.
พัน.ส.พล.นย.
พัน.ถ.พล.นย.
ร้อย.ตถ.พล.นย.
ร้อย.สห.พล.นย.
รร.นย.ศฝ.นย.
กฝท.ศฝ.นย.
กอง สน.ศฝ.นย.
กองวิทยาการ ศฝ.นย.
หน่วยเฉพาะกิจ นย.
ฉก.ทพ.นย.
ศปศ.๖๑
ฉก.นย.๔๑๑
หน่วยเฉพาะกิจ ทร.
กปช.จต.
ฉก.นย.ภต.
ฉก.นย.ทร.

กองทัพไทย
กองบัญชาการกองทัพไทย กองบัญชาการกองทัพไทย

กองทัพบก กองทัพบก

กองทัพเรือ กองทัพเรือ

กองทัพอากาศ กองทัพอากาศ

สำนักงานตำรวจแห่งชาติ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

โรงเรียนนายร้อย จปร. โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า

โรงเรียนนายเรือ โรงเรียนนายเรือ

โรงเรียนนายเรืออากาศ โรงเรียนนายเรืออากาศ

โรงเรียนเตรียมทหาร โรงเรียนเตรียมทหาร


ตรวจสอบเมล์ RTMTF
ชื่อเรียก:
(ตย. webmaster@rtmtf.net)
รหัสผ่าน:

คุณรู้หรือไม่

"พระนอนที่ยาวที่สุดในประเทศไทย คือพระนอนวัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม (วัดโพธิ์) กรุงเทพฯ ยาว 46 เมตร..ยาวจริงๆ "


อัตราแลกเปลี่ยน

ไปรษณีย์ไทย

ตัวอย่าง EA473124280TH
รายละเอียดเพิ่มเติม

เรื่องอื่นๆ ที่น่าสนใจ

   ผลฟุตบอลสด


จำนวนผู้เยี่ยมชม
มีผู้เข้าเยี่ยมชม
PHP-Nuke PNG CounterPHP-Nuke PNG CounterPHP-Nuke PNG CounterPHP-Nuke PNG CounterPHP-Nuke PNG CounterPHP-Nuke PNG CounterPHP-Nuke PNG Counter
คน ตั้งแต่ ตุลาคม 2553


หมวด : กิจกรรมประชาสัมพันธ์
กลุ่มข่าว :
  นายกรัฐมนตรี ติดตามการปฏิบัติงานในพื้นที่จังหวัดช... (อ่าน 452 ครั้ง) จำนวน 12 รูป ฮิต
โดย : จ.อ.สุวิทย์ อ่อนอินทร์ (06 ก.ย. 2555) นายกรัฐมนตรี และคณะ เดินทางมาปฏิบัติราชการและติดตาม การปฏิบัติงานในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
 พิธีปิดโครงการเยาวชนประกวดร้องเพลงชาติไทย และการแข... (อ่าน 490 ครั้ง) จำนวน 30 รูป ฮิต
โดย : จ.อ.สุวิทย์ อ่อนอินทร์ (03 ก.ย. 2555)รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง เดินทางมาเป็นประธานในพิธีปิดและมอบรางวัลการประกวดร้องเพลงชาติไทยและการแข่งขันฟุตบอลนาวิกโยธินคัพ กองทัพ...
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
 ฉก.นย.ทร. ร่วมกับ ชุดทันตกรรมเคลื่อนที่ กรมแพทย์ทห... (อ่าน 447 ครั้ง) จำนวน 13 รูป ฮิต
โดย : จ.อ.รณยุทธ ฝ่ายคำตา (31 ส.ค. 2555)ฉก.นย.ทร. ร่วมกับ ชุดทันตกรรมเคลื่อนที่ กรมแพทย์ทหารเรือ จัดกิจกรรมให้บริการตรวจรักษาด้านทันตกรรมแก่ กำลังพล ครอบครัว ในสังกัด, ผู้นำศาสนา, ผู้นำท้องถ...
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
 ผบ.ฉก.นย.ทร.ส่งมอบอาคารห้องน้ำโรงเรียน บ.ป่าทุ่ง อ.... (อ่าน 414 ครั้ง) จำนวน 12 รูป ฮิต
โดย : จ.อ.รณยุทธ ฝ่ายคำตา (28 ส.ค. 2555)ผบ.ฉก.นย.ทร. พบปะเยี่ยมเยียนพัฒนาสัมพันธ์กับ คณะครู, นักเรียน และส่งมอบอาคารห้องน้ำ ซึ่งหน่วยได้ดำเนินการก่อสร้างให้กับโรงเรียน บ.ป่าทุ่ง ต.บางเก่า อ....
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
 ผบ.ฉก.นย.ทร.พบปะเยี่ยมเยียนพัฒนาสัมพันธ์ (อ่าน 442 ครั้ง) จำนวน 11 รูป ฮิต
โดย : จ.อ.รณยุทธ ฝ่ายคำตา (28 ส.ค. 2555)ผบ.ฉก.นย.ทร.พบปะเยี่ยมเยียนพัฒนาสัมพันธ์กับ ผู้นำท้องที่, ผู้นำท้องถิ่น, โต๊ะครู และนักศึกษาสถาบันศึกษาปอเนาะ พร้อมกับได้ให้การสนับสนุนวัสดุก่อสร้างสำ...
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
 การพบปะพัฒนาสัมพันธ์ในพื้นที่ บ.ป่าทุ่ง ต.บางเก่า ... (อ่าน 362 ครั้ง) จำนวน 10 รูป ฮิต
โดย : จ.อ.รณยุทธ ฝ่ายคำตา (28 ส.ค. 2555)ผบ.ฉก.นย.ทร.พบปะเยี่ยมเยียนพัฒนาสัมพันธ์กับ ผู้นำท้องที่, ผู้นำท้องถิ่น, ผู้นำศาสนา, กลุ่มสตรี และผู้สูงอายุ ณ มัสยิด บ.ป่าทุ่ง ต.บางเก่า อ.สายบุรี จ....
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
 ฉก.นย.ทร.จัดกิจกรรมแข่งขันฟุตบอลเพื่อพัฒนาศักยภาพเย... (อ่าน 514 ครั้ง) จำนวน 39 รูป ฮิต
โดย : พ.จ.อ. สวงค์ เรืองเพ็ง (27 ส.ค. 2555)ผบ.ฉก.นย.ทร. เป็นประธานในพิธีปิดและมอบรางวับการแข่งขันฟุตบอล กิจกรรมโครงการพัฒนาศักยภาพเยาวชน ประจำปี ๒๕๕๕๕ ณ ค่ายจุฬาภรณ์
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
 ฉก.นย.ทร. ทำพิธีเปิดหมู่บ้านลุโบะบือซาเฉลิมพระเกีย... (อ่าน 363 ครั้ง) จำนวน 9 รูป ฮิต
โดย : พ.จ.อ.สวงค์ เรืองเพ็ง (25 ส.ค. 2555)ฉก.นย.ทร. ทำพิธีเปิดหมู่บ้านลุโบะบือซาเฉลิมพระเกียรติ ณ มัสยิดบ้านลุโบะบือซา อ.ยี่งอ จ.นราธิวาส
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
 ฉก.นย.ทร.ตรวจพบวัตถุระเบิดเเสวงเครื่อง บ.บาโงยือริง... (อ่าน 484 ครั้ง) จำนวน 22 รูป ฮิต
โดย : จ.อ.สุวิทย์ อ่อนอินทร์ (22 ส.ค. 2555)ฉก.นย.ทร.ตรวจพบวัตถุระเบิดเเสวงเครื่องฯ สามารถเก็บกู้ไว้ได้เเละประสานชุดนิติวิทยาศาสตร์ กรข./นว.ศขก.จชต.เพื่อเก็บหลักฐานทางนิติวิทยาศาสตร์ บริเวณบ้านบา...
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
 ผบ.สอ.รฝ.ตรวจเยี่ยม ร้อย รปภ.สนามบิน ฉก.นย.ทร. (อ่าน 494 ครั้ง) จำนวน 7 รูป ฮิต
โดย : จ.อ.สุวิทย์ อ่อนอินทร์ (16 ส.ค. 2555)ผบ.สอ.รฝ.เดินทางมาตรวจเยี่ยม ร้อย รปภ.สนามบิน ฉก.นย.ทร.เพื่อรับทราบภารกิจ สถานภาพกำลังพล ฯ ณ ร้อย รปภ.สนามบิน ฉก.นย.ทร
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
 ผบ.นย.ตรวจเยี่ยมหน่วยในพื้นที่ภาคใต้ (อ่าน 518 ครั้ง) จำนวน 14 รูป ฮิต
โดย : จ.อ.สุวิทย์ อ่อนอินทร์ (16 ส.ค. 2555)ผบ.นย. และคณะ เดินทางมาตรวจเยี่ยมหน่วยในพื้นที่ภาคใต้ ณ ค่ายจุฬาภรณ์
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
 รอง ผบ.ฉก.นย.ทร.ร่วมพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณตนและลงนามถ... (อ่าน 393 ครั้ง) จำนวน 9 รูป ฮิต
โดย : จ.อ.สุวิทย์ อ่อนอินทร์ (13 ส.ค. 2555) รอง ผบ.ฉก.นย.ทร. ร่วมพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณตน และลงนามถวายพระพร ณ ศาลากลางจังหวัดนราธิวาส
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
 ติดตามการดำเนินกิจกรรมหมู่บ้านเฉลิมพระเกียรติ และร... (อ่าน 368 ครั้ง) จำนวน 13 รูป ฮิต
โดย : จ.อ.สุวิทย์ อ่อนอินทร์ (13 ส.ค. 2555)ผบ.ฉก.นย.ทร.และคณะ เดินทางติดตามการดำเนินกิจกรรมหมู่บ้านเฉลิมพระเกียรติ และร่วมพิธีละศิลอด ณ บ.ละเวง ต.ดอนทราย อ.ไม้แก่น จ.ปัตตานี
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
 ร่วมกิจกรรม "โครงการประชาอาสาปลูกป่า ๘๐๐ ล้านกล้า ... (อ่าน 341 ครั้ง) จำนวน 10 รูป ฮิต
โดย : จ.อ.รณยุทธ ฝ่ายคำตา (09 ส.ค. 2555)รอง ผบ.ฉก.นย.ทร. และกำลังพลในสังกัด ร่วมกิจกรรม \"โครงการประชาอาสาปลูกป่า ๘๐๐ ล้านกล้า ๘๐ พรรษามหาราชินี\"
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
 ผบ.ฉก.นย.ทร.พบปะ คณะผู้บริหาร และ สมาชิก อบต.จอเบาะ... (อ่าน 457 ครั้ง) จำนวน 9 รูป ฮิต
โดย : จ.อ.สุวิทย์ อ่อนอินทร์ (08 ส.ค. 2555)คณะผู้บริหาร และ สมาชิก อบต.จอเบาะ อ.ยี่งอ จ.นราธิวาส เดินทางมาพบปะ ผบ.ฉก.นย.ทร.ณ ค่ายจุฬาภรณ์ ต.โคกเคียน อ.เมืองนราธิวาส จ.นราธิวาส
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
 ผบ.ฉก.นย.ทร.ร่วมกิจกรรมละศีลอดเดือนรอมฎอน  (อ่าน 389 ครั้ง) จำนวน 12 รูป ฮิต
โดย : จ.อ.สุวิทย์ อ่อนอินทร์ (08 ส.ค. 2555)ผบ.ฉก.นย.ทร. พบปะพัฒนาสัมพันธ์ เเละสร้างความรู้สึกที่ดี พร้อมกับร่วมกิจกรรมละศีลอดเดือนรอมฎอน ณ ร.ร.สมานมิตรวิทยา ต.ละหาร อ.ยี่งอ จ.นราธิวาส
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
 ผบ.ฉก.นย.ทร.บันทึกเทปโทรทัศน์รายการพิเศษถวายพระพร ... (อ่าน 394 ครั้ง) จำนวน 7 รูป ฮิต
โดย : จ.อ.สุวิทย์ อ่อนอินทร์ (07 ส.ค. 2555)ผบ.ฉก.นย.ทร. ร่วมบันทึกเทปโทรทัศน์รายการพิเศษถวายพระพร ณ ห้องส่งสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จังหวัดสงขลา
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
 ติดตามการดำเนินกิจกรรมหมู่บ้านเฉลิมพระเกียรติ ตามโ... (อ่าน 372 ครั้ง) จำนวน 22 รูป ฮิต
โดย : จ.อ.รณยุทธ ฝ่ายคำตา (05 ส.ค. 2555)ผบ.ฉก.นย.ทร.และคณะ เดินทางติดตามการดำเนินกิจกรรมหมู่บ้านเฉลิมพระเกียรติ ตามโครงการเดินเท้าเข้าทุกชุมชน และพบปะพัฒนาสัมพันธ์กับประชาชน ณ บ.รังมดแดง ต.ดอ...
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
 ฉก.นย.ทร.จัดกิจกรรมทำบุญเนื่องในโอกาสวันเข้าพรรษา (อ่าน 319 ครั้ง) จำนวน 20 รูป ฮิต
โดย : จ.อ.รณยุทธ ฝ่ายคำตา (05 ส.ค. 2555)ผบ.ฉก.นย.ทร. เป็นประธาน ในการจัดกิจกรรมทำบุญเนื่องในโอกาสวันเข้าพรรษา ร่วมกับพี่น้องชาวไทยพุทธ ณ วัดพรหมนิวาส ต.บางนาค อ.เมืองนราธิวาส จ.นราธิวาส
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
 ร่วมกิจกรรมเนื่องในวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา ปร... (อ่าน 316 ครั้ง) จำนวน 9 รูป ฮิต
โดย : จ.อ.รณยุทธ ฝ่ายคำตา (04 ส.ค. 2555)รอง ผบ.ฉก.นย.ทร. และกำลังพลของหน่วย ร่วมทำบุญตักบาตร ณ สวนกรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ และเวียนเทียน ณ พุทธมณฑล จ.นราธิวาส เป็นกิจกรรมเนื่องในวันอาสาฬหบู...
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
หน้าที่ จาก 129
หน้าแรก คลิก!!!หน้าก่อนนี้  1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129  คลิก!!!หน้าถัดไป หน้าสุดท้าย
ข่าวยอดนิยมในหมวด
 นย.รับสมัครพลเรือนเข้าเป็นอาสาสมัครทหารพรานนาวิกโยธิน
28 มี.ค. 2558
 ผบ.กรม ร.3 พล.นย.เยี่ยมบำรุงขวัญ กำลังพลในอัตราสวนสนามราชวัลลภรักษาพระองค์ ณ กอง รปภ.ฐท.กท.
19 พ.ย. 2553
 ผบ.ฉก.นย.ทร./ผอ.ศูนย์บรรเทาสาธารณภัย นำคณะผู้นำศาสนา
12 พ.ย. 2553
 มทภ.๔ และคณะ เยี่ยมบำรุงขวัญ จ.อ.ไพรวัลย์ โพธิ์โสภา
27 ก.พ. 2554
  ผบ.นย.พร้อมด้วย ประธานชมรมภริยา นย.พบปะเยี่ยมเยียนกลุ่มแม่บ้านค่ายจุฬาภรณ์
12 พ.ย. 2553
ทั้งหมด