Home Downloads Account Forums  

  เข้าสู่ระบบ/สมัครสมาชิก
>> Royal Thai Marine Task Force ภารกิจนี้ เพื่อ ชาติ และราชนาวี <<
ทรงพระเจริญ


ผู้บังคับหน่วย
ผู้บังคับหน่วย
น.อ.อภิชาติ ทรัพย์ประเสริฐ
ผบ.ฉก.นย.ทร.
ผบ.ฉก.นย.ภต.
ผบ.กรม ร.๓ พล.นย.

เมนูหลัก
บริการทั่วไป
บริการสมาชิก
กิจการสนามยิงปืนค่ายจุฬาภรณ์

การบังคับบัญชา
  กรม ร.3 พล.นย.
  ฉก.นย.ทร.
  ฉก.นย.ภต.

หน่วยใน นย.
หน่วยขึ้นตรง หน่วยบัญชาการ
กองบัญชาการ นาวิกโยธิน
กองพลนาวิกโยธิน
ศูนย์การฝึก นย.
กรม รปภ.นย.
ร้อย.ปจว.นย.
กรมทหารราบที่ ๑
กองพันทหารราบที่ ๑ กรมทหารราบที่ ๑
กรมทหารราบที่ ๒
กรมทหารราบที่ ๓
กองพันทหาราบที่ ๙ รอ. กรมทหารราบที่ ๓ พล.นย.

กรมทหารปืนใหญ่
พัน.ปบค ๑ กรม ป.พล.นย.
พัน.ปบค. ๒ กรม ป.พล.นย.
พัน.ปตอ. กรม ป.พล.นย.
พัน.ปกค. กรม ป.พล.นย.
กรม สน.พล.นย.
พัน.รนบ.พล.นย.
พัน.ช.พล.นย.
พัน.ลว.พล.นย.
พัน.ส.พล.นย.
พัน.ถ.พล.นย.
ร้อย.ตถ.พล.นย.
ร้อย.สห.พล.นย.
รร.นย.ศฝ.นย.
กฝท.ศฝ.นย.
กอง สน.ศฝ.นย.
กองวิทยาการ ศฝ.นย.
หน่วยเฉพาะกิจ นย.
ฉก.ทพ.นย.
ศปศ.๖๑
ฉก.นย.๔๑๑
หน่วยเฉพาะกิจ ทร.
กปช.จต.
ฉก.นย.ภต.
ฉก.นย.ทร.

กองทัพไทย
กองบัญชาการกองทัพไทย กองบัญชาการกองทัพไทย

กองทัพบก กองทัพบก

กองทัพเรือ กองทัพเรือ

กองทัพอากาศ กองทัพอากาศ

สำนักงานตำรวจแห่งชาติ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

โรงเรียนนายร้อย จปร. โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า

โรงเรียนนายเรือ โรงเรียนนายเรือ

โรงเรียนนายเรืออากาศ โรงเรียนนายเรืออากาศ

โรงเรียนเตรียมทหาร โรงเรียนเตรียมทหาร


ตรวจสอบเมล์ RTMTF
ชื่อเรียก:
(ตย. webmaster@rtmtf.net)
รหัสผ่าน:

คุณรู้หรือไม่

"เมืองที่มีประชากรอยู่มากที่สุดคือ กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น..ว่าจะไปอยู่แล้วเชียว "


อัตราแลกเปลี่ยน

ไปรษณีย์ไทย

ตัวอย่าง EA473124280TH
รายละเอียดเพิ่มเติม

เรื่องอื่นๆ ที่น่าสนใจ

   ผลฟุตบอลสด


จำนวนผู้เยี่ยมชม
มีผู้เข้าเยี่ยมชม
PHP-Nuke PNG CounterPHP-Nuke PNG CounterPHP-Nuke PNG CounterPHP-Nuke PNG CounterPHP-Nuke PNG CounterPHP-Nuke PNG CounterPHP-Nuke PNG Counter
คน ตั้งแต่ ตุลาคม 2553


หมวด : กิจกรรมประชาสัมพันธ์
กลุ่มข่าว :
 ร่วมกิจกรรมพบปะเสวนายามเช้า กับส่วนราชการ ผู้ประกอ... (อ่าน 421 ครั้ง) จำนวน 10 รูป ฮิต
โดย : จ.อ.รณยุทธ ฝ่ายคำตา (17 ธ.ค. 2555) ผบ.ฉก.นย.ทร. ร่วมกิจกรรมพบปะเสวนายามเช้า กับส่วนราชการ ผู้ประกอบการ และร้านค้าต่าง ๆ ในพื้นที่เขตเทศบาลเมืองนราธิวาส เพื่อปรึกษาหารือ รับทราบปัญหา ข้...
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
  พบปะหารือแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับกลุ่มองค์กรภาคประ... (อ่าน 398 ครั้ง) จำนวน 4 รูป ฮิต
โดย : จ.อ.รณยุทธ ฝ่ายคำตา (17 ธ.ค. 2555)ผบ.ฉก.นย.ทร. พบปะหารือแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับกลุ่มองค์กรภาคประชาชนเพื่อสันติ, กลุ่มสตรีผู้ได้รับผลกระทบ, กลุ่มเยาวชนทำดีมีอาชีพ และกลุ่มพยาบาลรักบ้านเ...
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
 ต้อนรับ คณะปฐมนิเทศเจ้าหน้าที่ใหม่โรงพยาบาลนราธิวา... (อ่าน 422 ครั้ง) จำนวน 5 รูป ฮิต
โดย : จ.อ.รณยุทธ ฝ่ายคำตา (10 ธ.ค. 2555)ผบ.ฉก.นย.ทร.กล่าวต้อนรับ คณะปฐมนิเทศเจ้าหน้าที่ใหม่โรงพยาบาลนราธิวาสราชนครินทร์ ประจำปี ๒๕๕๕ ณ พัน.ปบค.๒ กรม ป.พล.นย. ค่ายจุฬาภรณ์
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
 กิจกรรมทัศนศึกษานอกสถานที่ ตามโครงการรวมใจไทยเป็นหน... (อ่าน 419 ครั้ง) จำนวน 8 รูป ฮิต
โดย : จ.อ.รณยุทธ ฝ่ายคำตา (10 ธ.ค. 2555)ผบ.ฉก.นย.ทร.กล่าวให้โอวาทแก่เยาวชนผู้เข้าร่วมกิจกรรมทัศนศึกษานอกสถานที่ ตามโครงการรวมใจไทยเป็นหนึ่ง ประจำปี ๒๕๕๕ รุ่นที่ ๑/๕๖ ระหว่างวันที่ ๙ - ๑๖ ธ.ค....
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
 พิธีเปิดการฝึกอบรมลูกเสือชาวบ้านทบทวน ประจำปี ๒๕๕๕... (อ่าน 400 ครั้ง) จำนวน 2 รูป ฮิต
โดย : จ.อ.รณยุทธ ฝ่ายคำตา (09 ธ.ค. 2555) รอง ผบ.ฉก.นย.ทร.ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดการฝึกอบรมลูกเสือชาวบ้านทบทวน ประจำปี ๒๕๕๕ โดยจังหวัดนราธิวาสได้จัดทำโครงการฝึกอบรมลูกเสือชาวบ้านทบทวน ตามโคร...
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
 พิธีวางพวงมาลาวันวีรไทย ณ อนุสาวรีย์ พ.อ.ขุนอิงคยุท... (อ่าน 408 ครั้ง) จำนวน 3 รูป ฮิต
โดย : จ.อ.รณยุทธ ฝ่ายคำตา (09 ธ.ค. 2555) ฉก.นย.ทร.จัดผู้แทนร่วมพิธีวางพวงมาลาวันวีรไทย ณ อนุสาวรีย์ พ.อ.ขุนอิงคยุทธบริการ เพื่อบำเพ็ญกุศลและรำลึกถึงวีรชนผู้กล้า ที่ได้เสียสละเลือดเนื้อ และชีว...
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
 รอง ผบ.ฉก.นย.ทร. ร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะและจุ... (อ่าน 358 ครั้ง) จำนวน 6 รูป ฮิต
โดย : จ.อ.ฤชิษฐ์ นุ่นชูผล (06 ธ.ค. 2555)เมื่อ ๕ ธ.ค.๕๕ เป็นวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ฯ น.อ.นิรัตน์ ทากุดเรือ รอง ผบ.ฉก.นย.ทร. ร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะและจุดเทียนถว...
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
 รอง ผบ.ฉก.นย.ทร. ร่วมพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล ๕ ... (อ่าน 347 ครั้ง) จำนวน 6 รูป ฮิต
โดย : จ.อ.ฤชิษฐ์ นุ่นชูผล (06 ธ.ค. 2555)เมื่อ ๕ ธ.ค.๕๕ เป็นวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ฯ น.อ.วีระชัย หลีค้า รอง ผบ.ฉก.นย.ทร. ร่วมพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
 รอง ผบ.ฉก.นย.ทร. ร่วมพิธีทำบุญตักบาตร ๕ ธันวามหารา... (อ่าน 346 ครั้ง) จำนวน 8 รูป ฮิต
โดย : จ.อ.ฤชิษฐ์ นุ่นชูผล (06 ธ.ค. 2555)เมื่อ ๕ ธ.ค.๕๕ เป็นวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ฯ น.อ.ธีรนันท์ มาแดง รอง ผบ.ฉก.นย.ทร. ร่วมพิธีำบุญตักบาตร
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
 ผบ.ทร.เดินทางมาตรวจเยี่ยมบำรุงขวัญพื้นที่รับผิดชอบ... (อ่าน 425 ครั้ง) จำนวน 8 รูป ฮิต
โดย : จ.อ.ฤชิษฐ์ นุ่นชูผล (29 พ.ย. 2555)เมื่อ ๒๖ พ.ย.๕๕ พล.ร.อ. สุรศักดิ์ หรุ่นเริงรมย์ ผบ.ทร.เดินทางมาตรวจเยี่ยมบำรุงขวัญและรับทราบปัญหาข้อขัดข้องข้อเสนอแนะพร้อมกับมอบแนวทางในการปฏิบัติงานข...
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
 ผบ.ฉก.นย.ทร.เปิดงานลอยกระทงค่ายจุฬาภรณ์ (อ่าน 498 ครั้ง) จำนวน 16 รูป ฮิต
โดย : จ.อ.ฤชิษฐ์ นุ่นชูผล (29 พ.ย. 2555)เมื่อ ๒๘ พ.ย.๕๕ น.อ.สมเกียรติ ผลประยูร ผบ.ฉก.นย.ทร. เป็นประธานในพิธีเปิดงานลอยกระทงค่ายจุฬาภรณ์
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
 ผบ.ฉก.นย.ทร.ร่วมให้การต้อนรับ ผบ.ทรภ.2 และร่วมพิธีถ... (อ่าน 407 ครั้ง) จำนวน 6 รูป ฮิต
โดย : จ.อ.ฤชิษฐ์ นุ่นชูผล (29 พ.ย. 2555)เมื่อ ๒๔ พ.ย.๕๕ ผบ.ฉก.นย.ทร. ให้การต้อนรับ พล.ร.ท.ชุมพล วงศ์เวคิน ผบ.ทรภ.๒ ในโอกาสเดินทางมาทอดผ้าป่าสามัคคี
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
 ผบ.นย. และ ผบ.ฉก.นย.ทร. ร่วมพิธีถวายผ้ากฐินพระราชท... (อ่าน 383 ครั้ง) จำนวน 5 รูป ฮิต
โดย : จ.อ.ฤชิษฐ์ นุ่นชูผล (29 พ.ย. 2555)เมื่อ ๒๒ พ.ย.๕๕ ผบ.นย. และ ผบ.ฉก.นย.ทร. ร่วมพิธีถวายผ้ากฐินพระราชทาน กับคณะทำงานโครงการพระราชดำริ ฯ คณะที่ ๓ ณ ศาลาเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
 ผบ.ฉก.นย.ทร. ร่วมบันทึกเทปรายการพิเศษถวายพระพร “๘๔ ... (อ่าน 407 ครั้ง) ฮิต
โดย : จ.อ.ฤชิษฐ์ นุ่นชูผล (29 พ.ย. 2555)เมื่อ ๒๑ พ.ย.๕๕ ผบ.ฉก.นย.ทร. ร่วมบันทึกเทปรายการพิเศษถวายพระพร “๘๔ พรรษา มหาราชัน” เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
 ผบ.ฉก.นย.ทร. มอบทุนให้กับนักเรียน ณ สโมสรร่มเกล้า ... (อ่าน 428 ครั้ง) จำนวน 6 รูป ฮิต
โดย : จ.อ.ฤชิษฐ์ นุ่นชูผล (19 พ.ย. 2555)เมื่อ ๑๘ พ.ย.๕๕ ผบ.ฉก.นย.ทร. พบปะ พัฒนาสัมพันธ์ เยียวยาครอบครัวผู้ที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ความไม่สงบ พร้อมกับมอบทุนให้กับนักเรียนที่มีผลการเรียนดี...
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
 น.อ.สมเกียรติ ผลประยูร ผบ.ฉก.นย.ทร. พบปะเยี่ยมเยีย... (อ่าน 456 ครั้ง) จำนวน 6 รูป ฮิต
โดย : จ.อ.ฤชิษฐ์ นุ่นชูผล (17 พ.ย. 2555)เมื่อ ๑๕ พ.ย.๕๕ น.อ.สมเกียรติ ผลประยูร ผบ.ฉก.นย.ทร. พบปะเยี่ยมเยียนเด็กกำพร้า ซึ่งส่วนหนึ่งบิดา มารดาเสียชีวิตจากเหตุการณ์ความไม่สงบ และยาเสพติด
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
 พิธีถวายผ้ากฐินสามัคคีในนาม “หน่วยทหารนาวิกโยธินภา... (อ่าน 602 ครั้ง) จำนวน 8 รูป ฮิต
โดย : จ.อ.ฤชิษฐ์ นุ่นชูผล (14 พ.ย. 2555)เมื่อ ๑๑ พ.ย.๕๕ ผบ.ฉก.นย.ทร. ร่วมกับ พล.ร.ท.ศุภนิตย์ จูฑะพุทธิ หัวหน้าคณะทำงานตามโครงการพระราชดำริ ในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ คณะที่ ๓ เป็นประธานพิธี...
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
 ฉก.นย.ทร.ร่วมกับ นย.ดำเนินการก่อสร้างบ้านให้กับ จ.... (อ่าน 455 ครั้ง) จำนวน 27 รูป ฮิต
โดย : พ.จ.อ.สวงค์ เรืองเพ็ง (06 พ.ย. 2555)ฉก.นย.ทร. จัดกำลังร่วมกับ นย. ดำเนินการก่อสร้างบ้านให้กับ จ.อ.สุทิน สีม่วง ที่ได้รับบาดเจ็บขาขาดทั้ง ๒ ข้าง จากเหตุการณ์ ผกร.ลอบวางกับระเบิดแสงเครื่อง ...
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
 ผบ.ฉก.นย.ทร.พบปะพูดคุยแลกเปลี่ยนทัศนคติ กับผู้นำศา... (อ่าน 423 ครั้ง) จำนวน 5 รูป ฮิต
โดย : จ.อ.รณยุทธ ฝ่ายคำตา (02 พ.ย. 2555)ผบ.ฉก.นย.ทร.พบปะพูดคุยแลกเปลี่ยนทัศนคติ กับผู้นำศาสนา ที่เข้าร่วมกิจกรรมโครงการสานสัมพันธ์ผู้นำศาสนาสัญจร (ดาอี) เพื่อสร้างความเข้าใจ และร่วมมือกันในก...
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
 ผบ.ฉก.นย.ทร.เยี่ยมชมการฝึกอบรมทำผลิตภัณฑ์ประเภทจัก... (อ่าน 409 ครั้ง) จำนวน 9 รูป ฮิต
โดย : จ.อ.รณยุทธ ฝ่ายคำตา (02 พ.ย. 2555)ผบ.ฉก.นย.ทร.เยี่ยมชมการฝึกอบรมทำผลิตภัณฑ์ประเภทจักสานจากเตยหนาม, ปาหนัน และกระจูด ณ ศูนย์ส่งเสริมอาชีพประชาชน ค่ายจุฬาภรณ์
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
หน้าที่ จาก 133
หน้าแรก คลิก!!!หน้าก่อนนี้  1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133  คลิก!!!หน้าถัดไป หน้าสุดท้าย
ข่าวยอดนิยมในหมวด
 นย.รับสมัครพลเรือนเข้าเป็นอาสาสมัครทหารพรานนาวิกโยธิน
28 มี.ค. 2558
 ผบ.กรม ร.3 พล.นย.เยี่ยมบำรุงขวัญ กำลังพลในอัตราสวนสนามราชวัลลภรักษาพระองค์ ณ กอง รปภ.ฐท.กท.
19 พ.ย. 2553
 ผบ.ฉก.นย.ทร./ผอ.ศูนย์บรรเทาสาธารณภัย นำคณะผู้นำศาสนา
12 พ.ย. 2553
 มทภ.๔ และคณะ เยี่ยมบำรุงขวัญ จ.อ.ไพรวัลย์ โพธิ์โสภา
27 ก.พ. 2554
  ผบ.นย.พร้อมด้วย ประธานชมรมภริยา นย.พบปะเยี่ยมเยียนกลุ่มแม่บ้านค่ายจุฬาภรณ์
12 พ.ย. 2553
ทั้งหมด