Home Downloads Account Forums  

  เข้าสู่ระบบ/สมัครสมาชิก
>> Royal Thai Marine Task Force ภารกิจนี้ เพื่อ ชาติ และราชนาวี <<
ทรงพระเจริญ


ผู้บังคับหน่วย
ผู้บังคับหน่วย
น.อ.อภิชาติ ทรัพย์ประเสริฐ
ผบ.ฉก.นย.ทร.
ผบ.ฉก.นย.ภต.
ผบ.กรม ร.๓ พล.นย.

เมนูหลัก
บริการทั่วไป
บริการสมาชิก
กิจการสนามยิงปืนค่ายจุฬาภรณ์

การบังคับบัญชา
  กรม ร.3 พล.นย.
  ฉก.นย.ทร.
  ฉก.นย.ภต.

หน่วยใน นย.
หน่วยขึ้นตรง หน่วยบัญชาการ
กองบัญชาการ นาวิกโยธิน
กองพลนาวิกโยธิน
ศูนย์การฝึก นย.
กรม รปภ.นย.
ร้อย.ปจว.นย.
กรมทหารราบที่ ๑
กองพันทหารราบที่ ๑ กรมทหารราบที่ ๑
กรมทหารราบที่ ๒
กรมทหารราบที่ ๓
กองพันทหาราบที่ ๙ รอ. กรมทหารราบที่ ๓ พล.นย.

กรมทหารปืนใหญ่
พัน.ปบค ๑ กรม ป.พล.นย.
พัน.ปบค. ๒ กรม ป.พล.นย.
พัน.ปตอ. กรม ป.พล.นย.
พัน.ปกค. กรม ป.พล.นย.
กรม สน.พล.นย.
พัน.รนบ.พล.นย.
พัน.ช.พล.นย.
พัน.ลว.พล.นย.
พัน.ส.พล.นย.
พัน.ถ.พล.นย.
ร้อย.ตถ.พล.นย.
ร้อย.สห.พล.นย.
รร.นย.ศฝ.นย.
กฝท.ศฝ.นย.
กอง สน.ศฝ.นย.
กองวิทยาการ ศฝ.นย.
หน่วยเฉพาะกิจ นย.
ฉก.ทพ.นย.
ศปศ.๖๑
ฉก.นย.๔๑๑
หน่วยเฉพาะกิจ ทร.
กปช.จต.
ฉก.นย.ภต.
ฉก.นย.ทร.

กองทัพไทย
กองบัญชาการกองทัพไทย กองบัญชาการกองทัพไทย

กองทัพบก กองทัพบก

กองทัพเรือ กองทัพเรือ

กองทัพอากาศ กองทัพอากาศ

สำนักงานตำรวจแห่งชาติ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

โรงเรียนนายร้อย จปร. โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า

โรงเรียนนายเรือ โรงเรียนนายเรือ

โรงเรียนนายเรืออากาศ โรงเรียนนายเรืออากาศ

โรงเรียนเตรียมทหาร โรงเรียนเตรียมทหาร


ตรวจสอบเมล์ RTMTF
ชื่อเรียก:
(ตย. webmaster@rtmtf.net)
รหัสผ่าน:

คุณรู้หรือไม่

"ในน้ำทะเล 100 ตัน จะมีทองคำอยู่ประมาณ 4 กรัม..รวยแล้วเรา "


อัตราแลกเปลี่ยน

ไปรษณีย์ไทย

ตัวอย่าง EA473124280TH
รายละเอียดเพิ่มเติม

เรื่องอื่นๆ ที่น่าสนใจ

   ผลฟุตบอลสด


จำนวนผู้เยี่ยมชม
มีผู้เข้าเยี่ยมชม
PHP-Nuke PNG CounterPHP-Nuke PNG CounterPHP-Nuke PNG CounterPHP-Nuke PNG CounterPHP-Nuke PNG CounterPHP-Nuke PNG CounterPHP-Nuke PNG Counter
คน ตั้งแต่ ตุลาคม 2553


หมวด : กิจกรรมประชาสัมพันธ์
กลุ่มข่าว :
 พิธีประดับเครื่องหมายยศให้แก่ผู้ที่ได้รับการเลื่อน... (อ่าน 434 ครั้ง) จำนวน 17 รูป ฮิต
โดย : พ.จ.อ.สวงค์ เรืองเพ็ง (12 ก.ค. 2555)ฉก.นย.ทร. ทำพิธีประดับเครื่องหมายให้แก่ผู้ที่ได้รับการเลื่อนยศสูงขึ้น
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
 นายกสมาคมภริยาทหารเรือเป็นประธานวางศิลาฤกษ์ ห้องสม... (อ่าน 378 ครั้ง) จำนวน 13 รูป ฮิต
โดย : พ.จ.อ.สวงค์ เรืองเพ็ง (12 ก.ค. 2555)เมื่อ ๑๑ ก.ค.๕๕ คุณพรจิตร์ หรุ่นเริงรมย์ นายกสมาคมภริยาทหารเรือ เป็นประธานวางศิลาฤกษ์ ห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์สมาคมภริยาทหารเรือ ค่ายจุฬาภรณ์
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
 คณะสมาคมภริยาเยี่ยมบำรุงขวัญกำลังพลและครอบครัวทหาร... (อ่าน 485 ครั้ง) จำนวน 37 รูป ฮิต
โดย : พ.จ.อ.สวงค์ เรืองเพ็ง (12 ก.ค. 2555)คุณพรจิตร์ หรุ่นเริงรมย์ นายกสมาคมภริยาทหารเรือ และคณะเดินทางมาเยี่ยมบำรุงขวัญกำลังพลและครอบครัวทหารนาวิกโยธินในพื้นที่ภาคใต้ ณ ค่ายจุฬาภรณ์
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
 กิจกรรมต้อนรับผู้ผ่านการอบรมหลักสูตรประชาร่วมใจทำค... (อ่าน 374 ครั้ง) จำนวน 21 รูป ฮิต
โดย : จ.อ.รณยุทธ ฝ่ายคำตา (11 ก.ค. 2555)เมื่อ ๑๐ ก.ค.๕๕ ผบ.ฉก.นย.ทร.เป็นประธานเปิดกิจกรรมต้อนรับผู้ผ่านการอบรมหลักสูตรประชาร่วมใจทำความดีเพื่อแผน่ดิน รุ่นที่ ๘ และ ๙ ประจำปี งป.๕๕
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
 ชมรมภริยานาวิกโยธิน เยี่ยมบำรุงขวัญกำลังพลและครอบค... (อ่าน 414 ครั้ง) จำนวน 8 รูป ฮิต
โดย : จ.อ.รณยุทธ ฝ่ายคำตา (11 ก.ค. 2555)เมื่อ ๑๐ ก.ค.๕๕ เสธ.นย.และประธานชมรมภริยานาวิกโยธิน พร้อมคณะ เดินทางมาเยี่ยมบำรุงขวัญกำลังพล และครอบครัวทหารนาวิกโยธินในพื้นที่ภาคใต้ โดยมี ผบ.ฉก.นย.ทร...
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
 ฉก.นย.ทร.ติดตามความคืบหน้าการดำเนินกิจกรรมหมู่บ้านเ... (อ่าน 333 ครั้ง) จำนวน 13 รูป ฮิต
โดย : จ.อ.รณยุทธ ฝ่ายคำตา (09 ก.ค. 2555)เมื่อ ๘ ก.ค.๕๕ รอง ผบ.ฉก.นย.ทร.หัวหน้าคณะกรรมการติดตามความคืบหน้าการดำเนินกิจกรรมหมู่บ้านเฉลิมพระเกียรติ ฉก.นย.ทร.เดินทางไปติดตาม รับฟังคำชี้แจงความคื...
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
 ผบ.ฉก.นย.ทร.เยีี่ยมเยียนและพัฒนาสัมพันธ์ (อ่าน 414 ครั้ง) จำนวน 10 รูป ฮิต
โดย : จ.อ.รณยุทธ ฝ่ายคำตา (09 ก.ค. 2555)เมื่อ ๘ ก.ค.๕๕ ผบ.ฉก.นย.ทร.เยีี่ยมเยียนและเยียวยาครอบครัวของ นายมะซูดิง ซีแม็ง ซึ่งได้รับผลกระทบจากการบังคับใช้กฎหมายในพื้นที่ จชต.
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
 ผบ.ฉก.นย.ทร.บรรยายพิเศษให้ความรู้แก่เยาวชน (อ่าน 326 ครั้ง) จำนวน 5 รูป ฮิต
โดย : พ.จ.อ.สวงค์ เรืองเพ็ง (08 ก.ค. 2555)ผบ.ฉก.นย.ทร. บรรยายพิเศษให้ความรู้แก่เยาวชนที่เข้าร่วมกิจกรรมโครงการค่ายเยาวชนเสริมสร้างสันติสุข ณ ค่ายจุฬาภรณ์
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
 ฉก.นย.ทร.ทำพิธีมอบทุนการศึกษาของสามคมภริยา ทร. (อ่าน 348 ครั้ง) จำนวน 18 รูป ฮิต
โดย : พ.จ.อ.สวงค์ เรืองเพ็ง (07 ก.ค. 2555)ผบ.ฉก.นย.ทร. เป็นประธานในพิธีมอบทุนการศึกษาของสมาคมภิริยา ทร. ประจำปี ๒๕๕๕ แก่บุตรสมาชิกภริยา ทร.
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
 ฉก.นย.ทร.จัดชุดแพทย์เคลื่อนที่ ให้บริการทางการแพทย์... (อ่าน 378 ครั้ง) จำนวน 13 รูป ฮิต
โดย : จ.อ.สุวิทย์ อ่อนอินทร์ (04 ก.ค. 2555)ฉก.นย.ทร. จัดชุดแพทย์เคลื่อนที่ ให้บริการทางการแพทย์แก่ประชาชน ณ ต.แป้น อ.สายบุรี จ.ปัตตานี
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
 รอง ผบ.ฉก.นย.ทร.เปิดการฝึกอบรมให้ความรู้สมาชิกเครื... (อ่าน 358 ครั้ง) จำนวน 10 รูป ฮิต
โดย : จ.อ.สุวิทย์ อ่อนอินทร์ (04 ก.ค. 2555) รอง ผบ.ฉก.นย.ทร.เป็นประธานเปิดการฝึกอบรมให้ความรู้สมาชิกเครือข่ายภาคประชาสังคมเฝ้าระวังใหม่ (วิทยุเครื่องแดง) ณ ค่ายจุฬาภรณ์ ต.โคกเคียน อ.เมืองนราธิ...
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
 รอง ผบ.ฉก.นย.ทร.พบปะเยี่ยมเยียนผู้นำศาสนา  (อ่าน 354 ครั้ง) จำนวน 8 รูป ฮิต
โดย : จ.อ.สุวิทย์ อ่อนอินทร์ (04 ก.ค. 2555) รอง ผบ.ฉก.นย.ทร. พบปะเยี่ยมเยียนผู้นำศาสนา ผู้นำท้องที่ ผู้นำท้องถิ่น ณ อ.บาเจาะ เเละ อ.ยี่งอ จ.นราธิวาส
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
 ฉก.นย.ทร. จัดกิจกรรมให้ความรู้ด้านเศรษฐกิจพอเพียง (อ่าน 352 ครั้ง) จำนวน 15 รูป ฮิต
โดย : จ.อ.สุวิทย์ อ่อนอินทร์ (04 ก.ค. 2555)ฉก.นย.ทร. จัดกิจกรรมให้ความรู้ด้านเศรษฐกิจพอเพียง แก่นักเรียน โรงเรียนบ้านจูดแดง ณ ค่ายจุฬาภรณ์ ต.โคกเคียน อ.เมืองนราธิวาส จ.นราธิวาส
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
 โครงการอบรมเสริมทักษะการปฐมพยาบาลเเละการกู้ชีพเบื้... (อ่าน 466 ครั้ง) จำนวน 11 รูป ฮิต
โดย : จ.อ.สุวิทย์ อ่อนอินทร์ (03 ก.ค. 2555)ชพค.ฉก.นย.ทร.จัดโครงการอบรมเสริมทักษะการปฐมพยาบาลเเละการกู้ชีพเบื้องต้นเเก่กำลังพล ณ ค่ายจุฬาภรณ์ ต.โคกเคียน อ.เมือง จ.นราธิวาส
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
 ผบ.ฉก.นย.ทร. ปิดกิจกรรมทัศนศึกษานอกสถานที่ ฯ (อ่าน 329 ครั้ง) จำนวน 9 รูป ฮิต
โดย : จ.อ.สุวิทย์ อ่อนอินทร์ (02 ก.ค. 2555)ผบ.ฉก.นย.ทร. เป็นประธานกล่าวให้โอวาท และปิดกิจกรรมทัศนศึกษานอกสถานที่ ณ ค่ายจุฬาภรณ์ ต.โคกเคียน อ.เมือง จ.นราธิวาส
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
 กิจกรรมวันทหารนาวิกโยธิน ประจำปี ๕๕ (อ่าน 370 ครั้ง) จำนวน 6 รูป ฮิต
โดย : พ.จ.อ.สวงค์ เรืองเพ็ง (29 มิ.ย. 2555)รอง ผบ.ฉก.นย.ทร. อ่านสารของผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน เนื่องในวันทหารนาวิกโยธิน ประจำปี ๒๕๕๕ ให้แก่กำลังพลในสังกัด ณ บก.ฉก.นย.ทร.
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
 โครงการสร้างสัมพันธภาพชายแดนไทย – มาเลเซีย  (อ่าน 378 ครั้ง) จำนวน 14 รูป ฮิต
โดย : จ.อ.สุวิทย์ อ่อนอินทร์ (27 มิ.ย. 2555)ผบ.ฉก.นย.ทร. ร่วมประชุมสัมมนาแลกเปลี่ยนความรู้กระบวนการช่วยเหลือ ค้นหาผู้ประสบภัยทางน้ำ เพื่อเป็นแนวทางการปฏิบัติในการรับมือภัยพิบัติบริเวณชายแดนไทย – ...
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
 ฉก.นย.ทร.ร่วมกิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติดโลก (อ่าน 383 ครั้ง) จำนวน 14 รูป ฮิต
โดย : จ.อ.สุวิทย์ อ่อนอินทร์ (26 มิ.ย. 2555)ฉก.นย.ทร. เข้าร่วมกิจกรรม วันต่อต้านยาเสพติดโลก ประจำปี ๒๕๕๕ ของจังหวัดนราธิวาส ณ ศาลากลางจังหวัดนราธิวาส จ.นราธิวาส
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
 โครงการรวมใจไทยเป็นหนึ่งกองทัพเรือ  (อ่าน 355 ครั้ง) จำนวน 10 รูป ฮิต
โดย : จ.อ.สุวิทย์ อ่อนอินทร์ (26 มิ.ย. 2555)กพร.ทร.ร่วมกับ ฉก.นย.ทร.จัดกิจกรรมทัศนศึกษานอกสถานที่ ตามโครงการรวมใจไทยเป็นหนึ่งกองทัพเรือ ประจำปี ๕๕ รุ่นที่ ๖
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
 โครงการพัฒนาสัมพันธ์ผู้นำสี่เสาหลัก จำนวน ๔ อำเภอ ... (อ่าน 387 ครั้ง) จำนวน 11 รูป ฮิต
โดย : จ.อ.สุวิทย์ อ่อนอินทร์ (23 มิ.ย. 2555)ผบ.ฉก.นย.ทร.ให้การต้อนรับ ผอ.ศูนย์สันติสุข ในโอกาสเดินทางมาเป็นประธานเปิด โครงการพัฒนาสัมพันธ์ผู้นำสี่เสาหลัก จำนวน ๔ อำเภอ ของ จ.นราธิวาส ณ ค่ายจุฬา...
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
หน้าที่ จาก 129
หน้าแรก คลิก!!!หน้าก่อนนี้  1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129  คลิก!!!หน้าถัดไป หน้าสุดท้าย
ข่าวยอดนิยมในหมวด
 นย.รับสมัครพลเรือนเข้าเป็นอาสาสมัครทหารพรานนาวิกโยธิน
28 มี.ค. 2558
 ผบ.กรม ร.3 พล.นย.เยี่ยมบำรุงขวัญ กำลังพลในอัตราสวนสนามราชวัลลภรักษาพระองค์ ณ กอง รปภ.ฐท.กท.
19 พ.ย. 2553
 ผบ.ฉก.นย.ทร./ผอ.ศูนย์บรรเทาสาธารณภัย นำคณะผู้นำศาสนา
12 พ.ย. 2553
 มทภ.๔ และคณะ เยี่ยมบำรุงขวัญ จ.อ.ไพรวัลย์ โพธิ์โสภา
27 ก.พ. 2554
  ผบ.นย.พร้อมด้วย ประธานชมรมภริยา นย.พบปะเยี่ยมเยียนกลุ่มแม่บ้านค่ายจุฬาภรณ์
12 พ.ย. 2553
ทั้งหมด