เรื่องมาใหม่

รอง ผอ.กอร.ถปภ.กรม ร.๓ พล.นย. เป็นประธานประชุมชี้แจงการปฏิบัติ ณ กอร.ถปภ.กรม ร.๓ พล.นย. (ประจำพื้นที่) โครงการฟาร์มตัวอย่างบ้านรอตันบาตู รอง ผอ.กอร.ถปภ.ทภ.๔ ตรวจเยี่ยมเเละรับฟังบรรยายสรุป เเผนถวายความปลอดภัย กอร.ถปภ.กรม ร.๓ พล.นย.(ประจำพื้นที่) ท่าอากาศยานนราธิวาส ผบ.ฉก.นย.ทร./ผบ.ฉก.นย.ภต. ตรวจเยี่ยมเเละมอบเครื่องดื่มให้เเก่กำลังพลประจำจุดตรวจ รพ.สต.โคกเคียน ผอ.กอร.ถปภ.กรม ร.๓ พล.นย. ร่วมประชุมเเถลงเเผนถวายความปลอดภัย สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี นยก.กอ.ถปภ.กรม ร.๓ พล.นย.(ประจำพื้นที่) ประชุมชี้แจงการปฏิบัติ ณ โครงการฟาร์มตัวอย่างบ้านรอตันบาตู

เรื่องน่าสนใจ