Month: สิงหาคม 2020

รอง ผบ.ฉก.นย.ทร.ผู้เเทน กอ.รมน.ภาค ๔ สน. เป็นประธานรับฟังบรรยายสรุปเเละ ติดตามซักซ้อมเเผนเผชิญเหตุของกำลังภาคประชาชน ณ บริเวณชายหาดบ้านทอน นราธิวาส

เมื่อ ๒๕ ส.ค.๖๓ เวลา…