เมื่อ ๔ ก.ย.๖๓ เวลา ๑๔๐๐ น.อ.อภิชาติ ทรัพย์ประเสริฐ ผบ.ฉก.นย.ทร./ผบ.ฉก.นย.ภต. ให้การต้อนรับ พล.ท.พรศักดิ์ พูลสวัสดิ์ มทภ.๔/ผอ.รมน.ภาค ๔ และ คณะ ฯ ในโอกาสเดินทางรับฟังบรรยายสรุป และให้โอวาทแก่กำลังพลของ ฉก.ทพ.นย.ทร. พร้อมทั้งได้มอบของบำรุงขวัญแก่หัวหน้าชุดปฎิบัติการ เพื่อสร้างขวัญและกำลังใจแก่กำลังพลในการปฎิบัติงาน ณ ฐานปฏิบัติการ ร้อย.ทพ.นย.๖ ฉก.ทพ.นย.ทร. บ้านบลูกาสนอ ต.ตะปอเยาะ อ.ยี่งอ จว.นราธิวาส