เมื่อ ๗ ก.ย.๖๓ เวลา ๐๙๑๕ น.อ.ชัยรัตน์ คำภิรมย์ รอง ผบ.กรม ร.๓ พล.นย.(๑)/รอง ผบ.ฉก.นย.ทร.(๒)/รอง ผบ.ฉก.นย.ภต.(๑) ร่วมให้การต้อนรับ พล.อ.อ.ชลิต พุกผาสุข องคมนตรี และคณะ ในโอกาสเดินทางมาเป็นประธานในพิธีเปิดงาน “ชมศูนย์ศึกษา พัฒนาความรู้ ดูนิทรรศการ” ครั้งที่ ๒๑ ประจำปี ๒๕๖๓ ของศูนย์การศึกษาการพัฒนาพิกุลทอง อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ณ ท่าอากาศยานนราธิวาส อ.เมืองนราธิวาส จว.นราธิวาส