เมื่อ ๗ ก.ย.๖๓ เวลา ๐๙๕๐ น.อ.ชัยรัตน์ คำภิรมย์ รอง ผบ.กรม ร.๓ พล.นย.(๑)/รอง ผบ.ฉก.นย.ทร.(๒)/รอง ผบ.ฉก.นย.ภต.(๑) ร่วมพิธีเปิดงาน “ชมศูนย์ศึกษา พัฒนาความรู้ ดูนิทรรศการ” ครั้งที่ ๒๑ ประจำปี ๒๕๖๓ ระหว่างวันที่ ๗ – ๙ ก.ย.๖๓ ณ ศูนย์การศึกษาการพัฒนาพิกุลทอง อันเนื่องมาจากพระราชดำริ อ.เมืองนราธิวาส จว.นราธิวาส โดยมี พล.อ.อ.ชลิต พุกผาสุข องคมนตรี เป็นประธานในพิธี