เมื่อ ๗ ก.ย.๖๓ เวลา ๑๕๐๐ น.อ.ชัยรัตน์ คำภิรมย์ รอง ผบ.กรม ร.๓ พล.นย.(๑)/รอง ผบ.ฉก.นย.ทร.(๒)/รอง ผบ.ฉก.นย.ภต.(๑) ร่วมส่ง พล.อ.อ.ชลิต พุกผาสุข องคมนตรี และคณะ ในโอกาสเดินทางมาปฏิบัติราชการในพื้นที่ จว.นราธิวาส ณ ท่าอากาศยานนราธิวาส