เมื่อ ๑๒ ก.ย.๓ เวลา ๑๐๓๐ น.อ.ชัยรัตน์ คำภิรมย์ รอง ผบ.กรม ร.3 พล.นย./รอง ผอ.บริหารงานโครงการฯ เป็นผู้แทน มอบเงินพระราชทาน ค่าผลิตภัณฑ์ไม้แกะสลัก ให้แก่สมาชิกศิลปาชีพแกะสลักไม้ และ พบปะ เยี่ยมเยียน รับทราบปัญหาข้อขัดข้อง ข้อเสนอแนะ สมาชิกศิลปาชีพ ณ อาคารฝึกผ้าปัก ค่ายจุฬาภรณ์ อ.เมือง จ.นราธิวาส