เมื่อ ๑๒ ส.ค.๖๓ เวลา ๐๙๐๐ น.อ.ชัยรัตน์ คำภิรมย์ รอง ผบ.กรม ร.๓ พล.นย./รอง ผบ.ฉก.นย.ทร./รอง ผบ.ฉก.นย.ภต. เข้ารับมอบเกียรติบัตรผู้ให้การสนับสนุน การจัดตั้ง “ครัวพระราชทาน อุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทย” จังหวัดนราธิวาส และมอบอาหารปรุงสุกใหม่พระราชทาน ให้แก่ประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ณ ศาลากลางจังหวัดนราธิวาส อ.เมืองนราธิวาส จว.นราธิวาส โดยมี นายเอกรัฐ หลีเส็น ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส เป็นประธานในพิธีฯ