ประวัติหน่วย

   “ค่ายจุฬาภรณ์”

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชฯจอมทัพไทย พร้อมด้วยเรือตรีสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าวชิราลงกรณ์ฯ  (พระอิสริยยศขณะนั้น) ได้เสด็จพระราชดำเนินทอดพระเนตร การฝึกยกพลขึ้นบกของกองทัพเรือ ณ หาดบ้านทอน ตำบลโคกเคียน อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส ในการฝึก “ทักษิณ ๑๒” เมื่อวันที่ ๒ สิงหาคม ๒๕๑๒ การเสด็จพระราชดำเนินในวันนั้น ทั้งสองพระองค์ประทับที่รถสะเทินน้ำสะเทินบกพระที่นั่ง (LVTP MK-4) หมายเลข ๑๐๑ ทั้งสองพระองค์ทรงเครื่องในชุดเครื่องแบบฝึกทหารนาวิโยธิน ซึ่งเป็นชุดเขียวแขนยาว กระเป๋าด้านซ้ายปัก นาวิกโยธิน และทรงสพายพระแสงปืน M.16 รถสะเทินน้ำสะเทินบกพระที่นั่งได้แล่นเกยหาดยกพลขึ้นบกทางขวาของช่องทางเรือเล็ก (BOAT LANE) ประมาณ ๕๐หลา เมื่อเวลา ๐๘๐๑ หลังจากรถสะเทินน้ำสะเทินบกคลื่นแรก ๙ คัน เกยหาด ๑ นาที (เวลา – น. คือ ๐๘๐๐) ที่บริเวณหาดมีนายทหารชั้นผู้ใหญ่ และข้าราชการฝ่ายบ้านเมืองรอเฝ้ารับเสด็จเป็นจำนวนมาก เมื่อทั้งสองพระองค์เสด็จพระราชดำเนินลงจากรถสะเทินน้ำสะเทินบกพระที่นั่ง ก็ได้เสด็จประทับรถยนต์พระที่นั่งเพื่อทอดพระเนตรการยึดหัวหาดของหน่วยทหารนาวิกโยธิน (กำลังบกยกพลขึ้นบก) ที่บริเวณหาดยกพลขึ้นบก และทอดพระเนตรการฝึกดำรงชีพในป่าของกองร้อยลาดตระเวน หลังจากนั้นทั้งสองพระองค์ทรงพระแสงปืน M.16 ที่สนามยิงปืนชายหาด และทรงมีพระราชดำรัสว่า”ทหารนาวิกโยธินควรจะมาอยู่ที่นี่”
การฝึกยกพลขึ้นบกที่หาดบ้านทอน เมื่อวันที่ ๒ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๑๒ ทำให้กองทัพเรือมีแนวความคิดที่จะจัดตั้งหน่วยกำลังทหารนาวิกโยธินขึ้นที่จังหวัดนราธิวาส เมื่อ พ.ศ.๒๕๑๖ กองทัพเรือ ได้อนุมัติงบประมาณ  ให้  กรมนาวิกโยธินจัดซื้อที่ดินบริเวณหาดบ้านทอน อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส เพื่อจัดตั้ง กองพันทหารราบ กรมนาวิกโยธิน ซึ่งเป็นหน่วยทหารที่สร้างขึ้นใหม่สมควรที่จะได้มีชื่อค่ายทหารว่า “ ค่ายจุฬาภรณ์ ” ทั้งนี้เพื่อเป็นเกียรติประวัติแก่หน่วย และเพื่อเป็นการเทิดพระเกียรติ ร.ท.หญิง สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ร.น. ในการที่พระองค์ท่านทรงเป็นนายทหารเรือหญิง พรรคนาวิกโยธิน พระองค์แรก
เมื่อวันที่ ๒๔ กันยายน ๒๕๒๖ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ฯ และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินีนาถ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินพร้อมด้วย เรือเอกหญิงสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ทรงกระทำพิธีเปิด “ ค่ายจุฬาภรณ์ ” ที่กรมทหารราบที่ ๓ กรมนาวิกโยธิน บ้านทอน ตำบลโคกเคียน อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส หลังพระราชพิธีเปิด ค่ายจุฬาภรณ์ แล้ว พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ฯ และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินีนาถได้เสด็จพระราชดำเนินที่บริเวณหน้าพลับพลาเพื่อทอดพระเนตรการโดดร่มของนักโดดร่มชาย – หญิง จากกรมนาวิกโยธิน รวม ๔๘ คน นำโดย พล.ร.ท.ยุธยา เชิญบุญเมือง ผู้บัญชาการกรมนาวิกโยธิน เวลาประมาณ ๑๘.๐๐ น. ได้เสด็จพระราชดำเนินกลับ และในคืนวันเดียวกัน กองทัพเรือได้จัดงานฉลอง “ ค่ายจุฬาภรณ์ ” ขึ้น ซึ่งในงานนี้ เรือเอกหญิงสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าหญิงจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ได้เสด็จ ฯ มาเป็นองค์ประธาน ในพระวโรกาสนั้นเอง พระองค์ได้มีรับสั่งกับบรรดานายทหาร และแขกผู้มีเกียรติตอนหนึ่งว่า “ ข้าพเจ้าเองนั้น ได้มีความซาบซึ้งนิยมชมชอบในพรรคนาวิกโยธิน ตั้งแต่ก่อที่จะเข้ามาเป็นทหารเรือ เพราะเห็นว่า ประกอบด้วยความกล้าหาญเด็ดเดี่ยวในการปฏิบัติการรบ แล้วยังประกอบด้วยความอ่อนโยน ซึ่งเกิดความนิยมชมชื่นอย่างฝังใจ เมื่อได้รับพระราชทานยศเป็นเรือโท จึงได้ขอเลือกเป็นพรรคนาวิกโยธิน ”นับตั้งแต่นั้นมา “ ค่ายจุฬาภรณ์ ” ก็เป็นมิ่งขวัญของทหารนาวิกโยธิน และชาวจังหวัดนราธิวาสทุกคน